Vuokranantajan tietopankki

Sijoitusstrategia

Aivan kuten missä tahansa sijoittamisessa, myös asuntosijoittamisessa taustalla on yleensä pyrkimys tuoton saamiseen sijoitetulle pääomalle. Tuottoa asuntosijoittamisessa voi saada monella eri tavalla. Tuottoa voi saada kuukausittaisena vuokratulona tai asunnon arvonnousuna tai näiden kahden yhdistelmänä.

Ennen asuntosijoittamisen aloittamista on hyvä käyttää aikaa oman sijoitusstrategiansa pohtimiseen. Strategian valintaan vaikuttavat paitsi jokaisen omat sijoittamiselle asettamat tavoitteet ja sijoittamisen aikajänne, myös käytettävissä olevan pääoman määrä. 

Arvonnousu on tärkeä elementti tuoton muodostumisessa ja etenkin asunnon hankintavaiheessa kannattaa suunnistaa kartan kanssa ja haeskella sellaisia sijoituskohteita, joissa on arvonnousupotentiaalia. Pelkkä arvonnousuun pohjaava strategia on kuitenkin lyhyellä aikavälillä usein kannattamaton, minkä vuoksi parempi ohjenuora voisi olla tavoitella ensisijaisesti hyvää vuokratuottoa ja pitkällä aikavälillä myös kohtuullista arvonnousua. 

Strategiaa miettiessä kannattaa lähteä siitä, että valitsee kohteiksi vain tietyt asuinalueet, asuntokoot, asukasprofiilin ja mahdollisesti jopa tietyn vuosikymmenen rakennuskannan. Mitä keskittyneempi ja tiukemmin rajattu strategia asunnon suhteen on, sitä helpommin ja nopeammin ostopäätöksen pystyy tekemään. Nopeus on monesti valttia asuntokaupassa. Kun tuntee alueen, sen rakennuskannan, taloyhtiöiden taustat, asuinalueen palvelut ja yhteydet asukkaan näkökulmasta, on helppo toimia nopeasti, kun hyvä kohde tulee myyntiin. Tutulla alueella on myös helpompi määrittää, paljonko asunnosta kannattaa maksaa ja millä hinnalla sen saa vuokrattua.