Vuokranantajan tietopankki

Sijoitusasunnon ostaminen vuokrattuna

Kun huoneisto myydään vuokrattuna, siirtyy voimassa oleva vuokrasopimus pääsääntöisesti sellaisenaan huoneiston uudelle omistajalle, sillä ”kauppa ei riko vuokraa”. Uudella vuokranantajalla ei ole oikeutta eikä velvollisuutta tehdä uutta vuokrasopimusta. Samaa koskee myös muita ns. vapaaehtoisia luovutustilanteita (vaihto, lahja, perintö).

Aikaisemman omistajan tekemä vuokrasopimus pysyy voimassa, jos vuokralainen on ennen luovutussopimuksen, esimerkiksi kauppakirjan, allekirjoittamista ottanut huoneiston hallintaansa. Vuokrasopimus sitoo uutta omistajaa myös silloin, jos luovutussopimukseen otettu nimenomainen maininta vuokrasopimuksen pysyvyydestä. Myös, jos vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys ennen kauppaa, vuokrasopimus sitoo uutta omistajaa.

Vuokranantajan vuokrasopimuskappaleeseen tehdään siirtomerkintä. Myös vakuuden siirrosta uudelle vuokranantajalle on muistettava sopia. Vuokrahuoneiston myyjän tulee ilmoittaa vuokralaiselle huoneiston myymisestä. Ostajan on puolestaan ilmoitettava vuokralaiselle, millä perusteella hänestä on tullut huoneiston uusi omistaja. Samalla ilmoitetaan yhteystiedot ja uusi vuokranmaksutili. Jos vuokranantaja on vaihtunut eikä siitä ole ilmoitettu vuokralaiselle, voi vuokralainen vedota vanhalle vuokranantajalle tekemäänsä vuokranmaksuun, ellei vuokralainen muutoin tiennyt vuokranantajan vaihtumisesta.

Koska vuokrasopimus siirtyy sellaisenaan, uusikaan vuokranantaja ei voi tehdä sopimukseen yksipuolisia muutoksia. Mikäli vuokrasopimukseen halutaan muutoksia, on niistä sovittava vuokralaisen kanssa. Uuden vuokranantajan käytettävissä ovat myös normaalit keinot vuokrasopimuksen päättämiseen.