Vuokranantajan tietopankki

Taloyhtiö

Moni ostaja kiinnittää ensimmäisenä huomionsa asunnon sisäpuoliseen ilmeeseen. Huoneiston hyvä kunto, neutraalit värit ja tietyt mukavuudet ovat toki tärkeitä vuokrattavuuden kannalta, mutta pelkkään kauniiseen kuoreen ei kannata luottaa. Vuokranantajan ja erityisesti vuokraustoiminnan kannattavuuden kannalta taloyhtiön kunnolla ja taloudenpidolla on huomattava merkitys. Lisätietoa yhtiöstä saat esimerkiksi isännöitsijältä, isännöitsijäntodistuksesta ja kunnossapitotarveselvityksestä.

Huomiota kannattaa kiinnittää muun muassa taloyhtiön kokoon. Kovin pienestä asunto-osakeyhtiöstä ei osaketta kannata välttämättä ostaa. Vaikka taloyhtiön koko puolittuisi, eivät sen hallinnoinnista aiheutuvat kulut puolitu. Esimerkiksi kattoremontti tai lumityöt maksavat yhtiölle suunnilleen saman verran riippumatta siitä, onko talossa kaksi vai kaksitoista kerrosta. Vastiketta alentavat sen sijaan esimerkiksi hyvä isännöitsijä, yhtiön omaisuus ja liikehuoneistot. Joko yhtiö voi saada liiketiloista vuokratuloja tai sitten liikehuoneistojen osakkaat todennäköisesti maksavat yhtiölle asuinhuoneistoja korkeampaa vastiketta. Tämä selviää yhtiöjärjestyksestä. Pieni vastike ei kuitenkaan aina ole tie onneen: se voi olla myös merkki siitä, ettei yhtiötä pyöritetä kovin suunnitelmallisesti. 

Isännöitsijältä kannattaa ostovaiheessa tiedustella, kuinka osakkaiden maksusuorituksia käsitellään yhtiön kirjanpidossa. Mikäli esimerkiksi pääomavastikkeet tuloutetaan, voi osakas vähentää maksamansa pääomavastikkeet verotuksessa. Myös muiden osakkaiden tai isännöitsijän asennoitumisesta tulouttamiseen kannattaa kysyä. Lisätietoa tuloutuksesta ja rahastoinnista saat täältä

Hyvässä taloyhtiössä korjaukset ovat suunnitelmallisia ja yhtiö on laatinut lain vaatiman kunnossapitotarveselvityksen lisäksi esimerkiksi pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS). On kuitenkin hyvä huomata, että selvityksiä ja suunnitelmia on monen tasoisia. Asiantuntijan laatima yksityiskohtaisempi selvitys on aina muutamaa ranskalaista viivaa parempi. Myös taloyhtiön tilinpäätökseen ja sen liitteenä olevaan talousarvioon ja vastikerahoituslaskelmaan kannattaa perehtyä. 

Ostajan on hyvä olla selvillä yhtiön korjaushistoriasta. Ostovaiheessa on hyvä arvioida myös tulevia remonttikuluja. Erittäin yksinkertaistettuna remonttivaraa on hyvä jättää 500 – 900 euroa neliöltä taloyhtiön iästä riippuen. Tarkempaa arviota varten tulee perehtyä paitsi yhtiön papereista ilmeneviin tiedossa oleviin remontteihin myös eri remonttien hintahaarukoihin. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei tyhjä kunnossapitotarveselvitys tarkoita sitä, etteikö isojakin remontteja olisi lähivuosina tulossa. Remonttivara tulee ehdottomasti huomioida vuokratuoton laskemisessa. Lisätietoa remontteihin varautumisesta saat täältä