Ansiomerkit

Suomen Vuokranantajat ry myöntää tunnustuksena ansiomerkkejä ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta yhdistyksen hyväksi.

Ansiomerkkejä myönnetään tunnustuksena niille henkilöille, jotka ovat erityisen aktiivisesti, ansiokkaasti ja pitkään osallistuneet Suomen Vuokranantajien toimintaan tai edistäneet yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

1. Ansiomerkit

Suomen Vuokranantajat ry:n myöntämiä ansiomerkkejä on kolme luokkaa, jotka ovat alimmasta ylimpään: Suomen Vuokranantajien hopeinen ansiomerkki, Suomen Vuokranantajien kultainen ansiomerkki ja Suomen Vuokranantajien ansiomerkki briljantin kera.

a) Suomen Vuokranantajien hopeinen ansiomerkki

Suomen Vuokranantajien hopeinen ansiomerkki myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen hyväksi.

Saajalta edellytetään säännöllistä osallistumista yhdistyksen toimintaan luottamustehtävissä tai muutoin aktiivista ja ansiokasta toimintaa yhdistyksen tarkoituksen toteutumiseksi vähintään viiden vuoden ajan.

b) Suomen Vuokranantajien kultainen ansiomerkki (hopeinen, kullattu)

Suomen Vuokranantajien kultainen ansiomerkki myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta yhdistyksen hyväksi.

Edellytyksenä on, että henkilölle on aikaisemmin myönnetty Suomen Vuokranantajien hopeinen ansiomerkki ja että sen myöntämisestä on kulunut vähintään viisi vuotta.

Suomen Vuokranantajien kultainen ansiomerkki voidaan edellisestä kohdasta poiketen myöntää myös henkilölle, jonka voidaan katsoa omaavan erityisiä ansiota yhdistyksen toiminnassa tai hän on muuten ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

c) Suomen Vuokranantajien ansiomerkki briljantin kera (hopeinen, kullattu, istutettu briljantti)

Suomen Vuokranantajien ansiomerkki briljantin kera myönnetään tunnustuksena poikkeuksellisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta yhdistyksen hyväksi.

Edellytyksenä on, että henkilölle on aikaisemmin myönnetty Suomen Vuokranantajien kultainen ansiomerkki ja että sen myöntämisestä on kulunut vähintään viisi vuotta.

Suomen Vuokranantajien ansiomerkki briljantin kera voidaan edellisestä kohdasta poiketen myöntää myös henkilölle, jonka voidaan katsoa omaavan erityisiä ansiota yhdistyksen toiminnassa tai hän on muuten ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

2. Ansiomerkkien myöntäminen

Anomuksen tai aloitteen Suomen Vuokranantajien ansiomerkin myöntämisestä voivat tehdä yhdistyksen jäsenet, yhdistyksen hallitus ja hallituksen työvaliokunta.

Ansiomerkkiä anotaan vapaamuotoisella hakemuksella. Ansiomerkit myöntää yhdistyksen hallitus.

Ansiomerkkeihin liitetään kunniakirja. Merkit myönnetään pääsääntöisesti järjestyksessä alimmasta ylimpään.

3. Merkkien käyttö

Ansiomerkkejä voidaan käyttää kaikissa kiinteistöalan järjestöjen tilaisuuksissa sekä muissa alaan liittyvissä merkittävissä tapahtumissa. Merkki kiinnitetään rintaan vasemmalle puolelle.

4. Merkkiarkisto

Suomen Vuokranantajien toimisto pitää luetteloa yhdistyksen myöntämistä ansiomerkeistä.

Tämä merkkiohjesääntö on vahvistettu Suomen Vuokranantajat ry:n hallituksen kokouksessa 8.6.2021.