Yksityiset vuokranantajat takaavat toimivan vuokramarkkinan

Suomessa on noin 340 000 yksityistä vuokranantajaa, jotka vuokraavat noin 360 000 asuntoa. Lähes 40 prosenttia kaikista Suomen vuokra-asunnoista on yksityisten vuokranantajien tarjoamia. Heiltä saa kodin kaikkiaan yli puoli miljoonaa ihmistä. Pienet yksityiset vuokranantajat ovat inhimillisiä, kasvollisia vuokranantajia, jotka tarjoavat koteja ihmisille joustavasti ja kaikkialla Suomessa.

Suomessa on yksi Euroopan toimivimmista vuokra-asuntomarkkinoista, ja pienillä yksityisillä vuokranantajilla on siinä iso rooli. Monipuolinen ja kilpailtu markkina takaa valinnanvaraa ja laatua vuokra-asujille. Yksityiset vuokranantajat ovat pidettyjä vuokranantajia ja suomalaiset suhtautuvat myönteisesti asuntosijoittamiseen.

Näkemyksiä asuntopolitiikan ja asuntomarkkinoiden kehittämiseen

Valtion tukeman asuntotuotannon kehittäminen

Suomen Vuokranantajat on antanut ympäristöministeriölle 20.12.2023 lausunnon valtion tukeman asuntotuotannon kehittämistarpeista. Suomen Vuokranantajat tukee hallitusohjelmaan kirjattua näkemystä siitä, että lähtökohtaisesti kohtuuhintaista ja laadukasta asumista tulisi edistää vapaarahoitteisella asuntotuotannolla. Yhteiskunnan asumiseen kohdistuvien tukien tulisi painottua erityisryhmien ja heikoimmassa asemassa olevien asumisen turvaamiseen sekä asunnottomuuden torjuntaan. Samalla tukien tulisi aiheuttaa mahdollisimman vähän vääristymiä asunto- ja vuokramarkkinoihin.

Asumistukiuudistus

Suomen Vuokranantajat on antanut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 13.11.2023 lausunnon yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta. Suomen Vuokranantajat pitää hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta kohdentaa tukea sitä eniten tarvitseville hyvänä. Asumistuen kokonaisuudistuksen vaikutukset eivät kuitenkaan ole täysin linjassa asetetun tavoitteen kanssa. Tarve valtiontalouden tasapainottamistoimille on ymmärrettävä, mutta asumistukeen kohdistuvien leikkausten seuraukset ovat osin kohtuuttomia ja voivat johtaa sosiaalisiin ongelmiin. Säästötoimia tulisi kohtuullistaa ja tehdä asteittain, jotta voidaan arvioida muutosten todellisia vaikutuksia.

Toimeentulotukilain muutos

Suomen Vuokranantajat on antanut 13.11.2023 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon toimeentulotukilain muuttamisesta. Toimeentulotuen sallittujen asumismenojen ehtojen kiristyksellä haetaan selkeyttä asumismenojen säästöjä valtiontalouteen. Suomen Vuokranantajat pitää tavoitettava hyväksyttävänä, mutta haluaa edelleen nostaa esiin, että toimeentulotuessa on kyse viimesijaisesta etuudesta. Toimeentulotukea saavat ovat usein yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia. Tähän ryhmään kuuluu paljon ihmisiä, joille asunnon löytäminen on haastavaa.

Asunto-osakeyhtiölain muuttaminen

Suomen Vuokranantajat on antanut eduskunnan ympäristövaliokunnalle 19.1.2023 lausunnon asunto-osakeyhtiölain muuttamista. Suomen Vuokranantajat kannattaa hallituksen esitykseen otettua muotoilua esteettömyyden parantamista koskevan muutostyön kustannus- ja kunnossapitovastuuta sekä yhtiön dokumentointivelvoitetta muutostyöstä. On tärkeää, että myös osakkaan esteettömyyttä parantavaan muutostyöhön soveltuvat säännökset noudattavat samoja pääsääntöjä kuin muutkin osakkaiden toteuttamat muutostyöt. Suomen Vuokranantajat kannattaa myös sitä, että asumisen kestävyyttä parantava uudistus on mahdollista tehdä nimenomaan enemmistöpäätöksellä ja jo ennen uudistuksen tavanmukaistumista.

Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosille 2021–2028

Suomen Vuokranantajat on antanut lausunnon Asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta ympäristövaliokunnalle ja ollut valiokunnan kuultavana. Kehittämisohjelman tavoitteet ovat kannatettavia, mutta eivät kohtaa toimenpide-ehdotusten kanssa.

Suomen Vuokranantajien lausuntoja eri lainsäädäntöhankkeista löydät täältä.