Tutkimukset

Suomen Vuokranantajat tarjoaa Suomen parasta asiantuntijatietoa vuokrauksesta ja asuntosijoittamisesta. Julkaisemme säännöllisesti tutkimuksia ja katsauksia Suomen vuokra-asuntomarkkinoiden kehityksestä sekä vuokranantajista.

Suomen Vuokranantajien säännöllisiin julkaisuihin kuuluvat seuraavat markkinakatsaukset:

 • Vuokranantaja-kyselytutkimus julkaistaan alkuvuodesta
 • Vuokratuottoennuste julkaistaan heinäkuussa yhteistyössä Pellervon taloustutkimus PTT:n kanssa
 • Vuokramarkkinakatsaus julkaistaan vuosittain yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa.
 • Vuokranantaja-barometri toteutetaan kaksi vertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä

Lisäksi jäsenpalveluina julkaisemme vuosittain vakuutusvertailun vuokranantajan vakuutuksista sekä sijoitusasuntolainojen korkovertailun. Nämä saat käyttöösi liittymällä jäseneksi tai jos olet jo jäsen, kirjautumalla jäsensivuille.

Laina- ja vakuutusvertailut

Vakuutusvertailu

Vertailun toteuttaa Söderberg & Partners Suomen Vuokranantajat ry:n toimeksiannosta. Vertailussa perehdytään suomalaisten vakuutusyhtiöiden vuokranantajille tarjoamaan vakuutusturvaan, joka täydentää vuokranantajan turvaa tapauksissa, joissa taloyhtiön kiinteistövakuutus ja vuokralaisen oma kotivakuutus eivät kata mahdollisia vahinkoriskejä. Vertailussa ovat mukana kaikki Suomessa toimivat yksityisille vuokranantajille vakuutuksia tarjoavat yhtiöt.

Katso lisää

Lainakorkojen vertailu

Julkaisemme neljä kertaa vuodessa Suomen Rahatiedon laatiman sijoitusasuntolainojen ja taloyhtiölainojen korkovertailun. Sijoitusasuntolainakorkojen vertailussa on käytetty pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa hyväkuntoista sijoitusasuntoa. Taloyhtiölainakorkojen vertailussa on käytetty pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa kerrostaloa, johon on suunnitteilla remontti.

Sijoitusasuntolainat

Taloyhtiölainat

Vuokranantajakysely

Taustatiedot

Suomen Vuokranantajien tekemä laaja kyselytutkimus selvittää vuosittain suomalaisten vuokranantajien toimintatapoja ja ajankohtaisia näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista. Kysely teetetään vuosittain loppuvuodesta ja julkaistaan seuraavan vuoden alussa. Keskeiset tulokset ovat kaikille julkisia.

Tarkempia tuloksia on mahdollista tiedustella myös media- tai tutkimuskäyttöön.

Vuokranantajakysely 2024

Suomen Vuokranantajien jäsenilleen toteuttama laaja kyselytutkimus selvittää vuosittain suomalaisten yksityisten vuokranantajien toimintaa, taustoja ja ajankohtaisia näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista.

Vuokranantajakysely 2024 toteutettiin 22.11.-10.12.2023. Kyselyyn vastasi 2041 yksityistä vuokranantajaa.

Lue lisää

Vuokranantajakysely 2023

Suomen Vuokranantajien jäsenilleen toteuttama laaja kyselytutkimus selvittää vuosittain suomalaisten yksityisten vuokranantajien toimintaa, taustoja ja ajankohtaisia näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista.

Vuokranantajakysely 2023 toteutettiin 17.11.-6.12.2022. Kyselyyn vastasi 2317 yksityistä vuokranantajaa.

Lue lisää

Vuokranantajakysely 2022

Suomen Vuokranantajien jäsenilleen toteuttama laaja kyselytutkimus selvittää vuosittain suomalaisten yksityisten vuokranantajien toimintatapoja ja ajankohtaisia näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista.

Vuokranantajakysely 2022 toteutettiin 18.11.–5.12.2021. Kyselyyn vastasi 2114 yksityistä vuokranantajaa.

Lue lisää

Vuokranantajakysely 2021

Suomen Vuokranantajat ry:n tekemä laaja kyselytutkimus selvittää vuosittain suomalaisten vuokranantajien toimintatapoja ja ajankohtaisia näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista.

Vuokranantajakysely 2021 toteutettiin 19.11.–7.12.2020. Kyselyyn vastasi 2466 vuokranantajaa.

Lue lisää

Vuokranantajakysely 2020

Suomen Vuokranantajat ry:n tekemä laaja kyselytutkimus selvittää vuosittain suomalaisten vuokranantajien toimintatapoja ja näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista. Yksityiset vuokranantajat ovat merkittävä toimijajoukko vuokramarkkinoilla, ja heidän omistuksessaan on kaksi kolmasosaa vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista.

Lue lisää

Vuokranantajakysely 2019

Suomen Vuokranantajat ry:n tekemä laaja kyselytutkimus selvittää vuosittain suomalaisten vuokranantajien toimintatapoja ja näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista. Yksityiset vuokranantajat ovat merkittävä asuntopoliittinen toimija, ja heidän omistuksessaan on kaksi kolmasosaa vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista.

Lue lisää

Vuokranantajakysely 2018

Suomen Vuokranantajat ry:n tekemä laaja kyselytutkimus kertoo, että yksityiset vuokranantajat ovat joustavia ja näkevät asuntosijoittamisen kannattavana sijoitusmuotona. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten vuokranantajien toimintatapoja ja näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista. Yksityiset vuokranantajat ovat merkittävä asuntopoliittinen toimija, heidän omistuksessaan on kaksi kolmasosaa vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista.

Loka-marraskuussa 2017 tehtyyn Vuokranantaja 2018 -kyselyyn vastasi kaikkiaan yli 3400 yksityistä vuokranantajaa.

Lue lisää

Vuokranantajakysely 2017

Suomen Vuokranantajat ry:n tekemä laaja kyselytutkimus kertoo, että yksityiset vuokranantajat ovat joustavia ja näkevät asuntosijoittamisen kannattavana sijoitusmuotona. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten vuokranantajien toimintatapoja ja näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista. Yksityiset vuokranantajat ovat merkittävä asuntopoliittinen toimija, heidän omistuksessaan on kaksi kolmasosaa vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista.

Joulukuussa 2016 tehtyyn Vuokranantaja 2017 -kyselyyn vastasi kaikkiaan yli 3000 yksityistä vuokranantajaa.

Lue lisää

Vuokramarkkinakatsaus

Taustatietoa

Suomen Vuokranantajien vuokramarkkinakatsaus tarkastelee asuntojen vuokra- ja hintakehitystä sekä markkinointiaikojen kehitystä. Yleisten markkinatrendien lisäksi katsauksessa paneudutaan tarkemmin 26 suomalaisen kaupungin vuokramarkkinoihin. Katsaus on valmisteltu yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa. Katsaus julkaistaan vuosittain.

Yleinen analyysi sekä katsaus esimerkkikaupungin vuokramarkkinoihin ovat vapaasti kaikkien luettavissa. Muut kaupunkikohtaiset tarkemmat analyysit on tehty vain Suomen Vuokranantajien jäsenten käyttöön. Median edustajilla on mahdollisuus pyydettäessä hyödyntää kaupunkikohtaisia tietoja.

Vuokramarkkinakatsaus 2024

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa tekemä markkinakatsaus paneutuu jälleen vuokra-asuntomarkkinoiden viimeaikaiseen kehitykseen.

Viime vuonna uutena informaationa lisättiin tiedot Vuokraovi.com sivuston vuokra-asuntoilmoitusten määristä kaupungeittain ja vuosineljänneksittäin. Totutusti katsauksesta löytyvät myös tiedot eri kaupunkien keskimääräisistä vuokrapyynneistä ja markkinointiajoista huoneistotyypeittäin. Vuokrien ja hintojen kehitystä kuvaavat tiedot taas perustuvat Tilastokeskuksen indekseihin. Tilastokeskuksen ennakkotietoihin perustuvat myös väkilukujen muutokset.

Alun yleinen analyysi on vapaasti kaikkien luettavissa. Tarkemmat tilastokoonnit 26 suurimman suomalaisen kaupungin asunto- ja vuokramarkkinoista sekä muista tunnusluvuista ovat vain Suomen Vuokranantajien jäsenten käytettävissä. Julkisessa versiossa on kuitenkin nähtävissä tiedot Turusta esimerkkikaupunkina.

Lue lisää

Vuokramarkkinakatsaus talvi 2023

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa tekemä markkinakatsaus paneutuu jälleen vuokra-asuntomarkkinoiden viimeaikaiseen kehitykseen.

Katsauksen aluksi arvioidaan yleisemmin markkinoiden kehitystä ja trendejä. Tämä osio on julkinen ja kaikkien luettavissa. Tarkemmat tilastot 26 suurimman suomalaisen kaupungin asunto- ja vuokramarkkinoista sekä muista tunnusluvuista ovat vain Suomen Vuokranantajien jäsenten käytettävissä.

Tämänkertaisessa katsauksessa on uutena tietona saatavilla tiedot Vuokraovi.com sivuston vuokra-asuntoilmoitusten määristä kaupungeittain ja vuosineljänneksittäin. Totutusti katsauksesta löytyvät myös tiedot eri kaupunkien keskimääräisistä vuokrapyynneistä ja markkinointiajoista huoneistotyypeittäin. Vuokrien ja hintojen kehitystä kuvaavat tiedot taas perustuvat Tilastokeskuksen indekseihin.

Lue lisää

Vuokramarkkinakatsaus kesä 2022

Suomen Vuokranantajien tuore markkinakatsaus tarkastelee vuokra-asuntomarkkinoiden kehitystä viime vuonna ja vuoden 2022 alussa. Vuokramarkkinakatsaus on tehty yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa.

Lue lisää

Vuokramarkkinakatsaus syksy 2021

Suomen Vuokranantajien tuore vuokramarkkinakatsaus tarkastelee vuokramarkkinoiden kehitystä vuoden 2021 aikana. Katsauksen aluksi arvioidaan yleisemmin markkinoiden kehitystä ja trendejä. Tarkemmat tilastot 26 suurimman suomalaisen kaupungin asunto- ja vuokramarkkinoista sekä muista tunnusluvuista ovat vain Suomen Vuokranantajien jäsenten käytettävissä.

Lue lisää

Vuokramarkkinakatsaus talvi 2021

Suomen Vuokranantajien vuokramarkkinakatsaus tarkastelee vuokramarkkinoiden kehitystä poikkeuksellisen vuoden 2020 aikana. Koronavaikutusten ja muiden yleisten trendien lisäksi katsauksessa paneudutaan tarkemmin 26 suomalaisen kaupungin vuokramarkkinoihin. Uusina kaupunkeina tarkasteluun on otettu Porvoo, Rauma ja Kajaani. Katsaus on valmisteltu yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa.

Lue lisää

Vuokramarkkinakatsaus kesä 2020

Viidettä kertaa julkaistussa Suomen Vuokranantajien vuokramarkkinakatsauksessa tarkastellaan yleisen markkina-analyysin lisäksi 23 suomalaisen kaupungin vuokramarkkinoiden kehitystä Vuokraovi.comin tilastojen sekä Tilastokeskuksen aineistojen valossa. Tarkastelussa on ollut erityisesti paikallisten vuokramarkkinoiden kehitys ennen koronakriisiä. Mahdollisia koronavaikutuksia on arvioitu kaupungeittain hyödyntämällä tuoreita tietoja huhti- ja toukokuun vuokrailmoituksista, jotka on julkaistu Vuoraovi.com-sivustolta.

Lue lisää

Vuokramarkkinakatsaus syksy 2019

Suomen Vuokranantajat tekee kaksi kertaa vuodessa laajan selvityksen eri kaupunkien vuokramarkkinoista ja niiden tulevaisuudennäkymistä. Selvityksen tekemisessä on käytetty Vuokraovi.comin tilastoaineistoa vuokramarkkinoista tammi-kesäkuulta 2019, Tilastokeskuksen aineistoja sekä ajankohtaista asuntopoliittista keskustelua.

Lue lisää

Vuokramarkkinakatsaus kevät 2019

Suomen Vuokranantajat tekee kaksi kertaa vuodessa laajan selvityksen eri kaupunkien vuokramarkkinoista ja niiden tulevaisuudennäkymistä. Selvityksen tekemisessä on käytetty Vuokraovi.comin tilastoaineistoa vuokramarkkinoista.

Lue lisää

Vuokramarkkinakatsaus 2018

Suomen Vuokranantajat tekee vuosittain laajan selvityksen eri kaupunkien vuokramarkkinoista ja niiden tulevaisuudennäkymistä. Selvityksen tekemisessä on käytetty Vuokraovi.comin tilastoaineistoa vuokramarkkinoista.

Lue lisää

Tuottotutkimus

Taustatietoa

Suomen Vuokranantajat julkaisee yhteistyössä Pellervon taloustutkimuksen (PTT) kanssa vuosittain vuokratuottotutkimuksen, jossa ennustetaan vuokratuoton ja asuntojen arvon kehitystä yhteensä 24 kaupungissa. Tutkimus on tehty vuodesta 2013 alkaen.

Vuokratuoton ja hintojen kehityksen ohella alueellisten kehitystekijöiden muutokset vaikuttavat alueiden kiinnostavuuteen asuntosijoittajan näkökulmasta. Siksi osana tutkimusta julkaistaan myös Suomen Vuokranantajien kaupunkiranking, jossa vuokra- ja hintakehityksen lisäksi huomioidaan muita vuokramarkkinoiden kehitystekijöitä.

Osa tutkimuksesta sekä kaupunkiranking on avoimesti kaikkien saatavilla, mutta yksityiskohtaiset tiedot on tarkoitettu vain Suomen Vuokranantajien jäsenille.

Tuottotutkimus 2024

Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingin ykkössijasta pitää kiinni jo neljättä vuotta putkeen Tampere, kun samalla niskaan hengittää yhtä lailla jo neljättä vuotta peräkkäin Turku. Kolmannelle sijalle on noussut Rovaniemi. Viime vuoteen verrattuna suurimmat harppaukset ylöspäin ovat ottaneet Kokkola, Hämeenlinna ja Seinäjoki. Sen sijaan suurimmat putoajat ovat viime vuoden kolmonen Kajaani, joka tippui sijalle kahdeksan, sekä pääkaupunki Helsinki, joka viime vuonna oli sijalla kuusi ja nyt sijalla 11. Kaupunkirankingin häntäpäätä pitävät viime vuoden tavoin Kouvola ja Pori.

Lue lisää

Tuottotutkimus 2023

Tampere on jo kolmatta vuotta perättäin Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingin ykköskaupunki, ja hopeasijaa pitää jo kolmatta vuotta Turku. Viime vuoteen verrattuna kaupunkirankingin nousijoita ovat muun muassa kärkikymmenikköön lukeutuvat Oulu, Rovaniemi ja Joensuu. Sen sijaan sijoitustaan ovat menettäneet nyt 14. sijalle viime vuoden yhdeksänneltä sijalta tippunut Espoo sekä viime vuoden kolmannelta sijalta kymmenenneksi pudonnut Vantaa. Vertailun viimeisenä pysyi negatiivisesta väestökehityksestä kärsivä Kouvola.

Lue lisää

Tuottotutkimus 2022

Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingin ykköskaupunki on jo toista kertaa peräkkäin Tampere. Myös Turku ja Vantaa pysyivät viime vuoden tapaan kärkikolmikossa. Kaupunkirankingin muuttumattoman kärkikolmikon lisäksi vertailussa menestyivät Suomen kuusi suurinta kaupunkia, jotka kaikki sijoittuivat kymmenen parhaan joukkoon. Keskisuurista kaupungeista parhaiten pärjäsi Kuopio. Uutena kärkikymmenikköön nousi Kajaani. Vertailun viimeisenä pysyi edelleen negatiivisesta väestökehityksestä kärsivä Kouvola.

Lue lisää

Tuottotutkimus 2021

Uudistunut tuottotutkimus ja Suomen Vuokranantajien kaupunkiranking.

Tuottotutkimus on Suomen Vuokranantajien Pellervon taloustutkimukselta (PTT) tilaama asuntosijoittamisen kaupunkikohtainen tuottoennuste. Tutkimuksessa ennustetaan kaupungeittain ja huoneistotyypeittäin vuokratuoton ennen veroja ja asuntojen arvon keskimääräistä vuosikehitystä vuosina 2021–2023.

Lue lisää

Tuottotutkimus 2020

Suomen Vuokranantajat julkaisee yhteistyössä Pellervon taloustutkimuksen (PTT) kanssa vuosittain vuokratuottotutkimuksen, jossa käsitellään eri kaupunkien näkymiä yksityisen vuokranantajan näkökulmasta. Tuottoennusteessa arvioidaan vuokratuoton ja asuntojen arvon kehitystä yhteensä 24 kaupungissa. Tutkimus on tehty vuodesta 2013 alkaen. Vuoden 2020 tutkimus on julkaistu 4.8.2020.

Lue lisää

Tuottotutkimus 2019
 • Tutkimuksen on tehnyt Pellervon Taloustutkimus PTT
 • Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien
 • Vuoden 2019 tutkimus on julkaistu 17.7.2019
 • Vuokratuotto lasketaan vanhoille kerrostaloasunnoille
 • Vuokratuoton laskemiseksi on tehty keskimääräiset alueelliset hinta- ja vuokraennusteet vuosille 2019-2023.
 • Hoitovastikkeen kasvuennuste vuosille 2019-2023 on sama koko maahan.
 • Asuntosijoittamiselle on tyypillistä arvioida tuottoa myös oman pääoman tuoton kautta.

Lue lisää

Tuottotutkimus 2018

Tietoa tutkimuksesta

 • Tutkimuksen on tehnyt Pellervon Taloustutkimus PTT
 • Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien
 • Vuoden 2018 tutkimus on julkaistu 18.7.2018
 • Vuokratuotto lasketaan vanhoille kerrostaloasunnoille
 • Vuokratuoton laskemiseksi on tehty keskimääräiset alueelliset hinta- ja vuokraennusteet vuosille 2018-2022.
 • Hoitovastikkeen kasvuennuste vuosille 2018-2022 on sama koko maahan.
 • Asuntosijoittamiselle on tyypillistä arvioida tuottoa myös oman pääoman tuoton kautta.

Lue lisää

Tuottotutkimus 2017

Tietoa tutkimuksesta

 • Tutkimuksen on tehnyt Pellervon Taloustutkimus PTT
 • Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien
 • Vuoden 2017 tutkimus on julkaistu 12.7.2017
 • Vuokratuotto lasketaan vanhoille kerrostaloasunnoille
 • Vuokratuoton laskemiseksi on tehty keskimääräiset alueelliset hinta- ja vuokraennusteet vuosille 2017-2021.
 • Hoitovastikkeen kasvuennuste vuosille 2017-2021 on sama koko maahan.
 • Asuntosijoittamiselle on tyypillistä arvioida tuottoa myös oman pääoman tuoton kautta.

Lue lisää

Vuokranantaja-barometri

Taustatietoa

Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrissa kartoitetaan yksityisten vuokranantajien ajankohtaisia näkemyksiä vuokramarkkinoiden kehityksestä kaupunkikohtaisesti. Barometri toteutetaan kaksi vertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä, kyselytutkimuksena Suomen Vuokranantajien jäsenille. Tulokset kerätään ja analysoidaan 28 eri kaupungin osalta.

Vuokranantaja-barometrin päähavainnot julkaistaan julkisessa tiedotteessa, mutta yksityiskohtaiset tiedot ovat vain Suomen Vuokranantajien jäsenten saatavilla. Tuloksia on mahdollista tiedustella myös media- tai tutkimuskäyttöön.

Vuokranantaja-barometri – Syksy 2023

Seitsemättä kertaa toteutetussa Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrissa kartoitettiin yksityisten vuokranantajien ajankohtaisia näkemyksiä eri kaupunkien vuokramarkkinoiden kehityksestä. Kyselytutkimus toteutettiin 1.9.-17.9.2023, ja vastauksia saatiin 2354 Suomen Vuokranantajien jäseneltä.

Jopa 58 % vastaajista kokee, ettei ole tarvinnut tehdä toimenpiteitä korkojen noustua. Suurin selittävä tekijä on maltillinen velkavipu, jonka lisäksi lähes neljäsosalla toiminta on edelleen kassavirtapositiivista. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat suurimpiin vuokranantajiin. Lisäksi vain 13 % kaikista vuokranantajista on korottanut vuokraa ehkäistäkseen korkojen vaikutuksia. Myyntiaikeet sen sijaan ovat vähentyneet viime keväästä, kun samalla ostoaikeiden laskeva trendi kääntynyt. Sekä ostoja että myyntejä tekevät todennäköisimmin suurimmat vuokranantajat. Hoito- ja korkokulujen nousu edelleen suurimmat riskit, joskin näidenkin nouseva trendi kääntynyt.

Lue lisää

Vuokranantaja-barometri – Kevät 2023

Kuudetta kertaa toteutetussa Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrissa kartoitettiin yksityisten vuokranantajien ajankohtaisia näkemyksiä eri kaupunkien vuokramarkkinoiden kehityksestä. Kyselytutkimus toteutettiin 21.3.-11.4.2023, ja vastauksia saatiin 2513 Suomen Vuokranantajien jäseneltä.

Tampere jatkoi kehitysnäkymiltään vahvimpana kaupunkina kyselyyn vastanneiden parissa. Kehitysnäkymiltään positiivisiksi arvioitiin myös Turku, Oulu, Vaasa, Espoo ja Vantaa. Järvenpään, Jyväskylän ja Helsingin kehitysnäkymät heilahtivat lievästi negatiivisiksi viime syksyn kyselyyn verrattuna.

Lue lisää

 

Vuokranantaja-barometri – Syksy 2022

Viidettä kertaa toteutetussa Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrissa kartoitettiin jälleen yksityisten vuokranantajien ajankohtaisia näkemyksiä eri kaupunkien vuokramarkkinoiden kehityksestä. Uutena kaupunkina arvioitavana oli Riihimäki.

Lue lisää

Vuokranantaja-barometri – Kevät 2022

Neljättä kertaa toteutetussa Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrissa kartoitettiin jälleen yksityisten vuokranantajien ajankohtaisia näkemyksiä kaupunkien vuokramarkkinoiden kehityksestä.

Lue lisää

Vuokranantaja-barometri – Syksy 2021

Kolmatta kertaa toteutetussa Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrissa kartoitettiin yksityisten vuokranantajien ajankohtaisia näkemyksiä kaupunkien vuokramarkkinoiden kehityksestä.

Lue lisää

Vuokranantaja-barometri – Kevät 2021

Toista kertaa toteutetussa Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrissa kartoitettiin yksityisten vuokranantajien ajankohtaisia näkemyksiä kaupunkien vuokramarkkinoiden kehityksestä.

Lue lisää

Vuokranantaja-barometri – Syksy 2020

Suomen Vuokranantajat ovat julkaissut historian ensimmäisen Vuokranantaja-barometrin. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa yksityisten vuokranantajien ajankohtaisia ja alueellisia näkemyksiä vuokramarkkinoista.

Lue lisää