Kaupunkiranking ja tuottotutkimus

Suomen Vuokranantajat julkaisee yhteistyössä Pellervon taloustutkimuksen (PTT) kanssa vuosittain vuokratuottotutkimuksen, jossa kartoitetaan vuokratuoton ja asuntojen arvon kehitystä yhteensä 27 kaupungissa. Tutkimus on tehty vuodesta 2013 alkaen.

Suomen Vuokranantajien kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuksen (PTT) laskemiin kaupunkikohtaisiin tietoihin, asuntojen markkinointiaikoihin Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin. Vertailussa on mukana 27 kaupunkia.

Kaupunkiranking ja tuottotutkimus 2024

Tuottotutkimus ja Suomen Vuokranantajien kaupunkiranking

Tuottotutkimus on Suomen Vuokranantajien Pellervon taloustutkimukselta (PTT) tilaama asuntosijoittamisen kaupunkikohtainen selvitys vuokratuotoista. Tutkimuksessa kartoitetaan vuokratuoton ja asuntojen arvon kehitystä yhteensä 27 kaupungissa. Tutkimus on tehty vuodesta 2013 alkaen.

Suomen Vuokranantajien kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuksen (PTT) laskemiin kaupunkikohtaisiin tietoihin, asuntojen markkinointiaikoihin Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin. Vertailussa on mukana 27 kaupunkia. Rankingin pisteytysmalli uudistui vuonna 2021, joten rankingin tulokset eivät ole vertailukelpoisia tätä aiempien vuosien vertailuihin. 

Osa tutkimuksesta sekä kaupunkiranking on avoimesti kaikkien saatavilla, mutta yksityiskohtaiset tiedot on tarkoitettu vain Suomen Vuokranantajien jäsenille. Materiaaleja voi tiedustella myös mediakäyttöön. 

Lisätietoja kyselystä ja mediayhteydenotot:

Eemeli Karlsson
Ekonomisti
eemeli.karlsson@vuokranantajat.fi
044 283 6062

Tampere jatkaa jo neljättä vuotta asuntosijoittajien ykköskaupunkina

Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingin ykkössijasta pitää kiinni jo neljättä vuotta putkeen Tampere, kun samalla niskaan hengittää yhtä lailla jo neljättä vuotta peräkkäin Turku. Kolmannelle sijalle on noussut Rovaniemi. Viime vuoteen verrattuna suurimmat harppaukset ylöspäin ovat ottaneet Kokkola, Hämeenlinna ja Seinäjoki. Sen sijaan suurimmat putoajat ovat viime vuoden kolmonen Kajaani, joka tippui sijalle kahdeksan, sekä pääkaupunki Helsinki, joka viime vuonna oli sijalla kuusi ja nyt sijalla 11. Kaupunkirankingin häntäpäätä pitävät viime vuoden tavoin Kouvola ja Pori. 

Lue lisää tiedotteesta

Kuinka ranking on toteutettu?

Kaupunkirankingissa arvioidaan kaupunkien houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta usealla mittarilla. Asuntosijoittamisen kannattavuutta voidaan tarkastella monipuolisemmin huomioimalla tuottoarvioiden lisäksi kaupunkikohtaisia erityispiirteitä, kuten esimerkiksi markkinointiajat sekä väestönkehitys. Korkeampi vuokratuotto vaatii usein suurempaa riskiä. Taantuvilla alueilla on lähtökohtaisesti parempi vuokratuotto, mutta pidemmällä aikajänteellä lähtökohtaisesti myös suurempi riski asunnon arvonlaskulle.

Ranking-listaukseen vaikuttavat seuraavat tekijät:  

  • Vuokrakehitys, 5v ka. kasvu (paino 33 %), Tilastokeskus

  • Arvonnousu, 5v ka. kasvu, Tilastokeskus

  • Vuokratuotto, 5v ka. kasvu

  • Markkinointiaika, 2019–2023 ka., Vuokraovi.com

  • Väestönkasvu, 10v väestöennuste 2024-2033 (painoarvo 33 %), Tilastokeskus

  • Vuokralla asuvat, osuus vuonna 2022 (painoarvo 33 %), Tilastokeskus

  • Kehitysnäkymät, Vuokranantajien barometri kevät 2024 (painoarvo 33 %), Vuokranantajat

Osalla tekijöistä painoarvo 33 %, muuten painoarvo 100 %
Tärkeimmät tekijät ovat arvonnousu, vuokratuotto ja markkinointiaika.

Osatekijäkohtainen aineisto noudattaa kutakuinkin normaalijakaumaa, jolloin suurin osa havainnoista on lähellä keskiarvoa. Kaupungit saavat pisteitä kustakin osatekijästä sen mukaan, miten kaupungin saama arvo asettuu jakaumalle. Kunkin kaupungin pisteet määräytyvät vastaavan jakauman kertymäfunktiolta.
Jokaisen osatekijän suhteen kaupunki voi saada pisteitä välillä 0–1. Aineisto määrää sen, kuinka paljon hajontaa pisteissä on eri osatekijöiden kohdalla.

Moni kaupunki saa pisteitä lähellä arvoa 0,5 ja harvempi kaupunki pisteitä lähellä 0 ja 1.
Osatekijäkohtaisten pisteiden keskiarvo on 0,5, mutta hajonta vaihtelee. 

Esimerkki: 5 eri kaupungissa arvonnousu on ollut 0,1, 2, 3 ja 4 prosenttia. Tällöin kaupungit olisivat saaneet 0,10; 0,26; 0,5; 0,74 ja 0,9 pistettä. 

Kaupungin saamat kokonaispisteet koostuvat osatekijöistä (7 kpl) saatavien pisteiden summana. Alla olevassa kuvaajassa on eritelty kaupunkirangin pisteet osatekijöittäin.

Kaupunkiranking, pisteet eriteltynä

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivulle

Kirjaudu sisään

Suomen Vuokranantajat julkaisee yhteistyössä Pellervon taloustutkimuksen (PTT) kanssa vuosittain vuokratuottotutkimuksen, jossa kartoitetaan vuokratuoton ja asuntojen arvon kehitystä yhteensä 27 kaupungissa. Tutkimus on tehty vuodesta 2013 alkaen.

Suomen Vuokranantajien kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuksen (PTT) laskemiin kaupunkikohtaisiin tietoihin, asuntojen markkinointiaikoihin Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin