Vuokranantajan työkalut

Tarjoamme jäsenillemme työkaluja vuokraustoiminnan tueksi. Työkalujen tavoitteena on tehdä vuokraamisesta helpompaa, palkitsevampaa ja kannattavampaa.

Sopimukset ja asiakirjamallit

Suomen Vuokranantajien sopimus- ja asiakirjapohjat auttavat vuokranantajaa vuokraamiseen liittyvissä sopimustilanteissa. Mallit ovat Suomen Vuokranantajien lakiasiantuntijoiden laatimia.

Voit ladata sopimus- ja asiakirjapohjat itsellesi kirjautumalla jäsensivulle.
Voit ladata pohjat word- ja pdf-dokumentteina, joita voit itse muokata ja tulostaa allekirjoitusta vaille valmiit asiakirjat. Asiakirjamallit auttavat koko vuokrauksen elinkaaressa.

Sopimukset ja asiakirjamallit

Vuokraseurantapohja

Vuokraseurantapohja on tehty helpottamaan vuokraustoiminnan tulojen ja menojen seurantaa sekä veroilmoituksen täyttämistä. Pohjan avulla on helppo seurata jatkuvasti vuokratuloja sekä verovähennyskelpoisia menoja, jolloin veroilmoituksen täyttö helpottuu.

Vuokraseurantapohja

Vuokra-asunnon vastuunjako-verkkopalvelu vuokranantajalle

Verkkopalvelu kertoo seikkaperäisesti sanoin ja kuvin, mitkä toimenpiteet kuuluvat lain mukaan vuokranantajan kunnossapitovastuulle ja mitkä vuokralaisen hoitovastuulle, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

Palvelussa kerrotaan, kuinka asunnon eri osia on hoidettava ja niiden kuntoa seurattava ja kuinka vioista on ilmoitettava. Erilaisten vika- ja vahinkotilanteiden varalle annetaan konkreettiset toimintaohjeet. Lisäksi palvelu sisältää ratkaisuja käytännön esimerkkitapauksiin.

Liitteinä ovat tärkeimmät täytettävät asiakirjamallit: alku- ja lopputarkastusraportti, asunnon hoito- ja huoltolista, sopimus korjaus- ja muutostöistä, ilmoitus asunnossa käynnistä ja ilmoitus korjaus- tai muutostöistä sekä loppusiivousohje.

Vastuunjako-verkkopalvelu perustuu lakiin asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä toimialan järjestöjen laatimaan Hyvään vuokratapaan. Tulkinnoissa on otettu huomioon myös oikeuskäytäntö, kuluttajariitakunnan ratkaisukäytäntö ja oikeuskirjallisuudessa esitetyt kannanotot.

Vuokra-asunnon vastuunjako-verkkopalvelu täydentää Kiinteistömedia Oy:n Taloyhtiön vastuunjakotaulukko-sarjaa. Oppaan on laatinut Suomen Vuokranantajien lakimies Susanna-Maria Aarnivuo yhteistyössä muiden alan järjestöjen asiantuntijoiden kanssa.

Vastuunjako-palvelu  on tarkoitettu oppaaksi ja ohjeeksi asuinhuoneiston vuokranantajalle ja se korvaa aiemman vuokranantajalle suunnatun verkkokirjan.

Vuokra-asunnon vastuunjako-verkkopalvelu – vuokranantajalle

Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko – vuokralaiselle

Suomen Vuokranantajat ry:n jäsenenä sinulla on mahdollisuus hankkia Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukon suppea vuokralaisversio vuokra-asuntoosi jäsenetuhintaan 15€ (norm. 25€).

Siirry verkkokauppaan ja syötä kampanjakoodille varattuun kohtaan Suomen Vuokranantajien jäsenetukoodi.

Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko – vuokralaiselle

Kodin vastuunjako -palvelu

Kenen kuuluu korjata rikkoutunut hana? Entä kuka vastaa liesituulettimen suodatinten puhdistuksesta? Kodin vastuunjako -palvelusta näet helposti ymmärrettävässä ja visuaalisessa muodossa, miten vastuu jakautuu taloyhtiön ja osakkaan välillä huoneistojen eri osissa.

Kiinteistömedian tuottamassa Kodin vastuunjako -palvelussa pääset tutustumaan osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuisiin huonetilojen 3D-kuvien avulla. Vastuut on merkitty kuviin rakennusosittain, kalusteittain ja laitteittain. Kuvia klikkaamalla pääset tarkastelemaan vastuunjakoa yksityiskohtaisemmin. Palvelun sisällöt perustuvat Kiinteistöliiton viimeisimpään suositukseen asunto-osakeyhtiölain mukaisesta kunnossapitovastuun jaosta.

Kiinteistömedia Oy:n Kodin vastuunjako -palvelu on jäsentemme käytettävissä maksutta.

Kodin vastuunjako -palvelu

Vuokratuottolaskuri

Vuokratuoton laskeminen on osa asuntosijoittamisen strategiaa ja auttaa asuntosijoittajaa tekemään onnistuneita sijoituspäätöksiä. Vuokratuoton avulla asuntosijoittaja pystyy myös vertailemaan eri sijoituskohteita toisiinsa. Jokaisen asuntosijoittajan kannattaa määritellä itselleen vuokratuottotavoite, ja keskittyä etsimään tuottotavoitteen täyttäviä kohteita.

Vuokratuottolaskuri

Vuokran indeksikorotuslaskuri

Moneen vuokrasopimukseen on kirjattu vuokrankorotuksen osalta elinkustannusindeksiin sidottu korotusehto. Tällöin korotus lasketaan vertaamalla elinkustannusindeksin pistelukua sopimuksen allekirjoitushetkellä sen pistelukuun vuokrankorotushetkellä. Uusi vuokra määräytyy näiden pistelukujen suhteen perusteella.

Laskuriin syötetään elinkustannusindeksin viimeisin julkaistu pisteluku vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä, korotushetkellä viimeisin julkaistu pisteluku sekä vuokran määrä sopimuksen allekirjoitushetkellä (nk. perusvuokra). Laskurin yhteydessä on linkki Tilastokeskuksen sivuille, josta löytyy sekä viimeisin että aikaisemmin julkaistut elinkustannusindeksin pisteluvut.

Vuokran indeksikorotuslaskuri

Vuokrapuntari

Vuokrapuntari on Alma Talent Oy:n edistyksellinen tekoälypalvelu, jonka lukuisat koneoppimismallit kykenevät muodostamaan mittavan data-aineiston pohjalta tarkat vuokra-arviot asunnolle, koko maan kattavasti ja erilaisille asuntotyypeille. Vuokrapuntarin vuokraennustemalli muodostaa laajan Vuokraovi.com-aineiston (vuodesta 2008 lähtien), avoimien tilastoaineistojen sekä käyttäjän palveluun syöttämien kohdetietojen pohjalta arvion asunnon vuokrasta, sen ennustetusta kehityksestä sekä markkinointiajoista. Mallin huomioimien seikkojen lisäksi myös asunnon muut tarkemmat ominaisuudet vaikuttavat todelliseen vuokratasoon. Tulevaisuuden vuokraennusteissa käytetään apuna omaa koneoppimismallia, jonka avulla saadaan luotua ennustehorisontti, jopa kolmen vuoden päähän nykyhetkestä. Tulevaisuuden ennusteissa hyödynnetään myös aiemmin mainittuja koneoppimismalleja, sekä tilastokeskuksen dataa väestön-, rakentamisen- ja taloudenkasvusta.

Huomioithan, että kyse ei ole suosituksesta vuokran suuruudeksi. Vuokrapuntari laskee vuokra-arvion kohteen nykyisestä markkinavuokrasta ja markkinointiajasta syötettyjen tietojen sekä markkinadatan perusteella. Hinta-arviot perustuvat mittavan Etuovi.com-ilmoitusaineiston kohde- ja pyyntihintadataan sekä avoimiin datalähteisiin. Suomen Vuokranantajat ry ei ota kantaa vuokrapyynteihin tai tarjoa mitään hintasuosituksia jäsenilleen.

Vuokrapuntari

Vuokramarkkinatutka

Vuokramarkkinatutkan avulla voit helposti tarkastella Tilastokeskuksen tuoreimpia vuokratilastoja eri kaupungeista.

Vuokramarkkinatutka

Hyvä Vuokranantaja -verkkokurssi

Hyvä Vuokranantaja -verkkokurssilla käydään läpi vuokrasuhteisiin liittyvä keskeinen lainsäädäntö. Kurssi tarjoaa eväitä vuokranantajana kehittymiseen aina aloittelevasta asuntosijoittajasta konkariin.

Kurssi sisältää videoita, asiakirjamalleja ja tehtäviä, jotka on tuotettu järjestön oman lakitiimin voimin ja se vastaa samalla lakineuvonnassa usein kysyttyihin kysymyksiin!

Aloita verkkokurssi

Vuokranantajan käyntikortit

Vuokranantajan käyntikortilla kerrot kätevästi yhteystietosi, sekä annat itsestäsi luotettavan kuvan vuokranantajana. Yhdistyksen jäsenet voivat tilata 50 kpl maksuttomia käyntikortteja vuosittain. Kortit toimitetaan ilmoitettuun toimitusosoitteeseen.

Tilaa käyntikortit täältä

Oppaat ja ohjeistukset

Yhtenä yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä on olla mukana laatimassa oppaita ja suosituksia vuokramarkkinoille. Tavoitteena on edistää rehtejä toimintatapoja ja onnistuneita vuokrasuhteita.

Tutustu oppaisiin

Oikeustapauskirjasto

Oikeustapauskirjastossamme voit tutustua oikeuden päätöksiin, jotka koskevat vuokraustoimintaan liittyvää juridiikkaa.

Oikeustapauskirjasto

Vuokranantajan UKK

Vuokranantajan UKK -sivulta löydät vastauksia vuokranantajien yleisimpiin kysymyksiin. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. vuokrasopimus, vakuus, vakuutus, vuokratun asunnon osto, kimppakämpät, vuokrankorotukset ja –alennukset, vuokranmaksun viivästyminen ja verot.

Vuokranantajan UKK