Vuokra-asunnon vastuunjako-verkkopalvelu vuokranantajalle

Vuokra-asunnon vastuunjakopalvelu kertoo seikkaperäisesti sanoin ja kuvin, mitkä toimenpiteet kuuluvat lain mukaan vuokranantajan kunnossapitovastuulle ja mitkä vuokralaisen hoitovastuulle, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

Vuokra-asunnon vastuunjakopalvelussa kerrotaan, kuinka asunnon eri osia on hoidettava ja niiden kuntoa seurattava ja kuinka vioista on ilmoitettava. Erilaisten vika- ja vahinkotilanteiden varalle annetaan konkreettiset toimintaohjeet. Lisäksi palvelu sisältää ratkaisuja käytännön esimerkkitapauksiin.

Liitteinä ovat tärkeimmät täytettävät asiakirjamallit: alku- ja lopputarkastusraportti, asunnon hoito- ja huoltolista, sopimus korjaus- ja muutostöistä, ilmoitus asunnossa käynnistä ja ilmoitus korjaus- tai muutostöistä sekä loppusiivousohje.

Vuokra-asunnon vastuunjakopalvelu perustuu lakiin asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä toimialan järjestöjen laatimaan Hyvään vuokratapaan. Tulkinnoissa on otettu huomioon myös oikeuskäytäntö, kuluttajariitakunnan ratkaisukäytäntö ja oikeuskirjallisuudessa esitetyt kannanotot.

Vuokra-asunnon vastuunjakopalvelu täydentää Kiinteistömedia Oy:n Taloyhtiön vastuunjakotaulukko-sarjaa. Oppaan on laatinut Suomen Vuokranantajien lakimies Susanna-Maria Aarnivuo yhteistyössä muiden alan järjestöjen asiantuntijoiden kanssa.

Vuokra-asunnon vastuunjakopalvelu on tarkoitettu oppaaksi ja ohjeeksi asuinhuoneiston vuokranantajalle ja se korvaa aiemman vuokranantajalle suunnatun verkkokirjan.

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivulle

Kirjaudu sisään

Vuokra-asunnon vastuunjakopalvelu kertoo seikkaperäisesti sanoin ja kuvin, mitkä toimenpiteet kuuluvat lain mukaan vuokranantajan kunnossapitovastuulle ja mitkä vuokralaisen hoitovastuulle, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

Vuokra-asunnon vastuunjakopalvelussa kerrotaan, kuinka asunnon eri osia on hoidettava ja niiden kuntoa seurattava ja kuinka vioista on ilmoitettava. Erilaisten vika- ja vahinkotilanteiden varalle annetaan konkreettiset toimintaohjeet. Lisäksi palvelu sisältää ratkaisuja käytännön esimerkkitapauksiin.