Kirjalliset lausunnot ja toimeksiannot

Suomen Vuokranantajien juristit tarjoavat yhdistyksen jäsenille kirjallisia lausuntoja ja muita toimeksiantoja. Voimme avustaa jäseniämme myös vuokrasuhteisiin liittyvissä oikeudenkäynneissä. Lausunnot ja toimeksiannot ovat maksullisia palveluja, jotka hinnoitellaan niihin käytetyn työmäärän perusteella. Toimeksiantojen hinta on 220€/h (sis. alv). Toimeksiannoista sovitaan kirjallisesti ja arvioidaan samalla toimeksiantoon kuluva työmäärä.  Minimilaskutus on tunnin työ, jonka jälkeen työstä laskutetaan alkavalta viideltätoista minuutilta.

Esimerkkejä tarjottavista toimeksiannoista:

  • Henkilökohtainen neuvonta Suomen Vuokranantajien toimistolla (ilman kirjallista työtä)
  • Vuokrasopimuksen tai muiden vuokrasuhteisiin liittyvien asiakirjojen laatiminen
  • Osakkaan edustaminen asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa
  • Lausunnot kunnossapitovastuun jakautumisesta
  • Vahingonkorvausvaatimuksen esittäminen vuokralaiselle tai asunto-osakeyhtiölle
  • Riitojen sovittelu
  • Häädön hakeminen
  • Asuntosijoittamiseen liittyvät riitaoikeudenkäynnit

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivulle

Kirjaudu sisään

Suomen Vuokranantajien juristit tarjoavat yhdistyksen jäsenille kirjallisia lausuntoja ja muita toimeksiantoja. Voimme avustaa jäseniämme myös vuokrasuhteisiin liittyvissä oikeudenkäynneissä. Lausunnot ja toimeksiannot ovat maksullisia palveluja, jotka hinnoitellaan niihin käytetyn työmäärän perusteella. Toimeksiantojen hinta on 220€/h (sis. alv). Toimeksiannoista sovitaan kirjallisesti ja arvioidaan samalla toimeksiantoon kuluva työmäärä.  Minimilaskutus on tunnin työ, jonka jälkeen työstä laskutetaan alkavalta viideltätoista minuutilta.

Esimerkkej