Vuosikokous

Esityslista

 1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Jouni Lehtinen 
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 5. Esitetään 2018 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto 
 6. Päätetään 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 7. Päätetään yhdistyksen luottamushenkilöille maksettavista kokouspalkkioista tai muista korvauksista 
 8. Päätetään tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle maksettavasta palkkiosta 
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
 10. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2019 sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020 
 11. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 12. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle sijainen 
 13. Kokouksen päättäminen 

Vuoden 2019 vuosikokous 

Suomen Vuokranantajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin keskiviikkona 8.5.2019 klo 18.00
Paikka: Tekniska Föreningen, Eerikinkatu 2 00100 Helsinki