Vuosikokous 2022

24.5.2022, klo 17.30
Tekniskan Salit ja etäyhteys

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Osallistuminen vuosikokoukseen etäyhteyden avulla edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Kahvitarjoilua varten toivomme ilmoittautumista myös kokouspaikalle tulevilta. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu kokouspaikalla alkavat kello 17.00.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Jouni Lehtinen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 5. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto 
 6. Päätetään vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 7. Päätetään yhdistyksen luottamushenkilöille maksettavista kokouspalkkioista tai muista korvauksista 
 8. Päätetään tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle maksettavasta palkkiosta 
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022
 10. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2022 sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023
 11. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 12. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 13. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen materiaalit:

Yhdistyksen säännöt

Äänestys- ja vaalijärjestys

Ehdolla Suomen Vuokranantajat ry:n hallitukseen

Daniel Björkhem

 • Olen ollut asuntosijoittaja ja vuokranantaja vuodesta 2020 ja tällä hetkellä pyöritän reilun kymmenen vuokrakodin vuokraustoimintaa pääosin yritykseni Bo Fastigheterin kautta. Koteja löytyy pääosin pk-seudulta, erityisesti Vantaan Kivistöstä sekä Jyväskylästä.
 • Minulla on kokemusta hallitustyöskentelystä taloyhtiöpuolella ja toimin tällä hetkellä kolmessa taloyhtiössä hallituksena joista yhden toimin hallituksen PJ. Hallitustyöskentelykokemusta löytyy myös muilta toimialoilta. Olen myös kunnallisvaltuutettu Porvoossa.
 • Tavoite on olla suomen paras vuokranantaja ja kasvattaa vuokraustoiminta miljoonabisnekseksi.
 • Hallituksen jäsenenä toisin ruotsalaisena ulkopuolista näkemystä asioihin sekä saatte kokenut sijoittaja/vuokranantaja, joilla asuntosijoitus/vuokraustoiminta on intohimoa. Sitä kautta pystyn tuoda uudet ideat toimintaan. Oma vahvuus on vuokraustoiminta.  Kokenut maailmanmatkaaja ja 6-kielen puhuvana  osan kohdata ihmiset omalla äidinkielellä sekä kulttuurilla huomioiden.
 • Tärkein tavoite, jos pääsen hallituksen on vaikuttamistyö, jotta syrjintää maahanmuuttajia kohtaan saadaan kitkettyä. Kaikilla on oikeus hyvään vuokrakotiin.

Nina From

 • Suomen Vuokranantajat on monikanavaisella toiminnallaan, aktiivisella viestinnällään sekä kohderyhmiä puhuttelevalla sisällöllään tehnyt vuosia määrätietoisesti työtä asuntosijoittamisen yleisen kiinnostavuuden lisäämiseksi ja jäsenetujen laajentamiseksi sekä jäsenten määrän kasvattamiseksi. Tämä työ on tuottanut tulosta ja siksi olen kiinnostunut olemaan mukana kehittämässä yhdistyksen toimintaa sekä markkinoimaan verkostolleni yhdistyksen monipuolista tarjoomaa.
 • Olen toiminut työelämässä myynnin, markkinoinnin, viestinnän sekä sisällöntuotannon tehtävissä erilaisissa yrityksissä ja yhtiömuodoissa, myös yhdistyksessä. Siten minulla on todella laajat ja laadukkaat verkostot (LinkedIn yli 4000, FB yli 800, Tw yli 700 henkilöä), joita tässä pystyy hyödyntämään.
 • Minulle on poliittinen päätöksenteko sekä siihen liittyvä vaikuttamisviestintä tuttua 10 vuoden ajalta, kun olen toiminut paikallispolitiikassa sekä eduskunnassa kahden eri puoluejohtajan avustajana. Verkostoni myös siellä ovat laajat ja hyvät. Uskon tästäkin olevan hyötyä.
 • Tällä hetkellä olen Pääkaupungin Turvakoti ry:n hallituksessa sekä MMA:n hallituksen varajäsen. Olen suorittanut HAB-kurssin ja ollut monessa luottamustehtävässä ja hallituksissa. Minulla on vahva kokemus ja olenkin tuomassa omaa osaamistani, innovatiivisuuttani sekä verkostojani ja kaikkea tähän asti kertynyttä kokemusta Suomen Vuokranantajat ry:n hallitukseen.
 • Haluan vaikuttaa, antaa osaamiseni käyttöönne sekä oppia lisää asuntosijoittamisesta ja jakaa kanssanne ilosanomaa aiheesta tulevaisuudessa. Olen käytettävissänne, mikäli minut valitaan hallitukseenne.

Päivi Hakala

Mira Kasslin

 • Olen ammatiltani ylempi kiinteistönvälittäjä. Omaan kokemusta niin sijoittajan kuin rahoittajankin rooleista asuntokaupassa.
 • Vuokra-asuminen on tuttua vuokranantajana, sekä vuokralaisena. Olen täydentänyt osaamistani kauppatieteiden sekä vero-oikeuden opinnoilla viimeisien vuosien aikana.
 • Olen ilolla mukana kehittämässä Suomen Vuokranantajat Ry:n toimintaa ammattitaidolla  ja ihmisläheisesti.

Olli-Pekka Koljonen

 • Olen Olli-Pekka Koljonen, 37-vuotias konsultti Ellun Kanoilla. Työssäni autan yrityksiä ja organisaatioita ymmärtämään yhteiskunnallista toimintaympäristöä ja kuinka alati muuttavassa maailmassa pitää tehdä strategioita sekä vaikuttaa julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Uskoisin, että työni ja taustani puolesta toisin Suomen Vuokranantajien hallitukseen vahvaa strategiatyön, yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä viestinnän osaamista.
 • Työni lisäksi olen mukana Helsingin kuntapoliitikassa kaupunkiympäristölautakunnan pöydän ympärillä sekä Helsingin sosialidemokraattien 1.varapuheenjohtajana. Olen aiemmin toiminut muun muassa kahden ministerin erityisavustajana valtiovarainministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä sekä SOK:n yhteiskuntasuhdepäällikkönä.
 • Omistan kaksi sijoitusasuntoa Helsingistä.

Kari Leponiemi

 • Olen kiinnostunut toimimaan Vuokranantajat ry:n halituksessa. Minulla on kokemusta toimimisesta taloyhtiöiden hallituksissa pitkältä ajalta (1980-luvulta lähtien). Tällä hetkellä on kahden jäsen.
 • Vuokranantajat ry:n jäseneksi liityin 2021. Omien asuntojeni vuokrauksen aloitin kaksi vuotta aiemmin, vuonna 2019. Tänä vuonna minulle valmistuu kaksi uutta asuntoa, minkä jälkeen omistuksessani on viisi sijoitusasuntoa, joita vuokraan.
 • Olen ammatiltani toimittaja. Olen tottunut työssäni tutkimaan, selvittämään, vertailemaan ja ideoimaan. Näitä taitoja uskon voivani käyttää myös Vuokranantajien hallitustyöskentelyssä.

Ilkka Lehdonmäki

 • Olen Ilkka Lehdonmäki, tamperelainen toimittaja. Asuntosijoittajana olen toiminut vuodesta 1999 yhdessä vaimoni kanssa. SVAn jäsenenä olen ollut lähes alusta alkaen. Hallitustyöskentelyä on takana kaksi kautta. Viime vuosi jäi väliin ja nyt intoa sekä  energiaa riittää seuraavaan kauteen.
 • Hallitustyöskentelyyn tuon piensijoittajan näkemyksen iloineen ja haasteineen. Asuntojen vuokraamisen lisäksi minulla on tietotaitoa liiketilojen vuokraamisesta.
 • Jos valitsette minut, jatkan ihanan oman lehtemme toimikunnassa. Mahtavien tekijöiden porukalla lehdestä tulee kerta kerralta parempi!

Jani Nyqvist

 • Nimeni on Jani Nyqvist ja olen 43-vuotias mies Vantaalta. Teen päivätyökseni IT-alan töitä ja sivutyönä toimin vuokranantajana. Viimevuosikymmenen puolella tuli myös kokeiltua sivutoimista yrittäjyyttä vuokrahuoneiston välittäjänä noin 5 vuoden ajan. Vuokranantajan roolissa koen toimivani asumispalvelun tarjoajana, jossa vuokralaiset ovat asiakkaitani. Panostan hyvään palveluun, jossa asiakas on keskiössä. Keskeisenä osana palvelulupaustani on nopea ja henkilökohtainen asiakaspalvelu.
 • Yhteiskunnallisena missionani vuokranantajana ja asuntosijoittajana minulla on asunnottomuuden poistaminen Suomesta. Sen osalta olen verkostoitunut eri toimijoiden kanssa ja pyrin tekemään Suomesta tältä osin piirun verran paremman paikan kaikille täällä asuville. Tämä tulisi olemaan myös yksi niistä teemoista, joita haluaisin viedä eteenpäin Suomen vuokranantajien hallituksen jäsenenä.
 • Minulla on noin 10-vuoden kokemus vuokranantajana toimimisesta, sekä Laillistetun vuokrahuoneiston välittäjän pätevyys hankittuna.
 • Olen jäsenenä Suomen vuokranantajat ry:ssä ja olen sitoutunut noudattamaan Hyvää vuokratapaa

Katja Pesonen

 • Osoitan kiinnostukseni hakea uudelle kaudelle hallitukseen. Olen toiminut hallituksessa vuodesta 2016 alkaen.
 • Olen kiinteistöalan konkari ja moniottelija sekä hallitusammattilainen. Asuntosijoittaminen ja asunto-osakeyhtiössä eri tavoin toimiminen on ollut osa elämääni jo 30 vuotta. Alan osaamiseni ja verkostoni ovat hyödyksi myös järjestöllemme.
 • Elän ja hengitän kiinteistöalaa koko persoonallani. Kiinteistöala kaikkine mausteineen värittää koko elämääni. Toimin isännöintiyrittäjänä Vantaalla sekä toimin aktiivisesti alan eri järjestöissä. Isännöintialalla voin myös edistää tietoisuuden lisäämistä järjestöllemme tärkeistä teemoista. Olen mukana myös Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton sekä Kiinteistöalan Hallitusammattilaiset (AKHA) järjestöjen toiminnassa. Missioni on kehittää aktiivisesti koko kiinteistöalaa ja vastaavalla tavalla tuoda jatkuvan kehittämisen periaatteen merkitys osaltani myös vahvasti osaksi Suomen Vuokranantajien toimintaa.
 • Suomen Vuokranantajat ry on järjestönä minun henkinen kotini ja järjestö, jonka kehittämisessä olen ollut mukana ja jonka kehittämisessä haluan olla edelleen aktiivisesti mukana. Olen liittynyt jäseneksi 10.11.2011 eli olen ollut yhdistyksen jäsen 11 vuotta.
 • Toimin Vantaan aluepäällikkönä järjestäen yhdessä kollegani kanssa tilaisuuksia Vantaalla jäsenistöllemme. Vantaan aluepäällikkönä olen toiminut vuodesta 2016 asti ja toimin edelleen. Järjestömme timanttisen Vuokranantaja-lehden kehittämisessä olen ollut mukana myös alusta saakka ja toiminut Vuokranantaja-lehden toimitusneuvoston jäsen vuodesta 2017 lähtien ja toimin edelleen. Strategiatyöryhmän jäsenenä olen toiminut vuosina 2017-2018, kun uutta strategiaa luotiin järjestöllemme. Työvaliokunnassa olen ollut vuodesta 2021 alkaen.

Daniel Sazonov

 • Olen Daniel Sazonov, lakimies, kaupunkipoliitikko ja vuokranantaja. Pyydän luottamustanne vuosikokouksen hallitusvaalissa.
 • Olen saanut olla eri rooleissa seuraamassa yhdistyksen kasvua ja vahvistumista noin kymmenen vuoden ajan. Ensin työskennellessäni nuorena juristiopiskelijana neuvontalakimiehenä ja myöhemmin edunvalvonnan asiantuntijana. Sittemmin muutaman asunnon omistavana rivijäsenenä ja nykyään yhä useammin yhdistyksen ammattitaitoisen vaikuttamistyön kohteena.
 • Omassa kokemuksessani painottuu vahvimmin politiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ymmärrys. Olen työskennellyt mm. ministerin erityisavustajana, puolueen strategiapäällikkönä ja nykyisin toimin Helsingin apulaispormestarina. Johdan myös valtakunnallisen Kuntaliiton valtuuskuntaa. Asunto- ja veropolitiikka – yhdistyksellemme tärkeimmät osa-alueet – ovat pitkään olleet osa työkenttääni. Uskonkin, että vahvin lisäarvoni hallitustyöhön liittyy nimenomaan yhdistyksen vaikuttamistyöhön.
 • Toki myös laajempaa Vuokranantajien hallitustyössä tarvittavaa kokemuspohjaa löytyy. Aiemmin olen saanut toimia useiden isojenkin valtakunnallisten opiskelija- ja nuorisojärjestöjen johdosta, joka on kehittänyt vahvat valmiudet toimia järjestötoimintaympäristöstä. Käytännön näköalaa taas olen kerryttänyt omassa vuokraustoiminnassa ja talonyhtiön hallituksessa.
 • Viime vuosina Vuokranantajien kehityskulku on ollut hienoa niin jäsenmäärässä, palveluissa kuin vaikuttavuudessakin. Potentiaalia yhdistyksellämme riittää kuitenkin riittää edelleen. Haluankin, että järjestömme pystyy käyttämään yhä vahvempaa ääntä yhteiskuntamme asuntopoliittisessa keskustelussa, tarjoamaan kaikki asuntosijoittajan – pienen tai ison – tarvitsemat palvelut sijoitustoimintansa tueksi ja kokoamaan yhteen yhä laajemman joukon vuokranantajia.

Joonatan Voltti, KTM, asuntosijoituskirjailija

Uuden sukupolven näkemyksiä mukaan hallitukseen!

Pääteemani:

1) Yhdessä kehittyen – konkareiden kokemus ja uuden sukupolven toimintatavoista oppiminen mahdollistavat parempia palveluita sinulle.

2) Digitalisaation hyödyntäminen luontevana osana yhdistyksen toimintaa – niin tapahtumissa kuin palveluissakin.

3) Lainsäädännön tulisi mahdollistaa kannattava ja pitkäjänteinen vuokraustoiminta – erityisesti verotuksen ja sääntelyn osalta nyt ja tulevaisuudessa.

Taustani asuntosijoittajana:

 • Aloitin vuokranantajan urani v. 2015 jälleenvuokraamalla silloista vuokrakotiani mökkimatkan ajaksi. Innostuksen kasvaessa ostin ensimmäisen omistusasunnon, jonka vähäiselle käytölle jäänyttä vierashuonetta päädyin vuokraamaan lyhytaikaisesti.
 • Nykyään vuokraan pitkäaikaisesti sijoitusasuntoja Helsingin ja Turun alueella, sekä olen kirjoittanut ensimmäisen suomenkielisen kirjan Airbnb-vuokrauksesta. Lisäksi mukaan on tullut myös liiketila sekä vapaa-ajan kiinteistö Turun saaristosta.
 • Viime vuodet olen jakanut muille osaamistani vuokraustoiminnan eri muodoista valmentajana sekä puhujana eri tilaisuuksissa.

Miksi sinun kannattaa äänestää minua?

 • Kuten edellisestä kohdasta pystyitkin lukemaan, niin kuka tahansa voi toimia nykyään vuokranantajana – taustasta tai elämäntilanteesta riippumatta.
 • Saat minusta hallitukseen jäsenen, jolla on laajaa omakohtaista kokemusta niin perinteisistä kuin uudemmistakin vuokranantajuuden tavoista. Kokemusteni avulla tuon hallitukseen uusia näkemyksiä, jotka yhdistettynä konkareiden kokemukseen varmistavat, että yhdistys tarjoaa jäsenilleen (eli sinulle) parasta palvelua myös tulevaisuudessa.
 • Lisäksi positiivinen ja energinen olemukseni saa myös muut innostumaan, joten odotettavissa on lisää virtaa koko hallituksen työskentelyyn.

ÄÄNESTÄ SIIS VOLTTI HALLITUKSEEN!

Jenni Witikkala

 • Olen Jenni Witikkala, KTM ja yrittäjä. Minulla on toimittajataustaa Markkinointi&Mainonta lehdessä sekä Radio Ravussa, jossa tein omaa asuntosijoitusohjelmaa. Viimeiset 12 vuotta olen työskennellyt kiinteistönvälittäjänä.
 • Asuntosijoittamisen aloitin vuonna 2000. Tällä hetkellä sijoitan Helsinkiin, Kotkaan ja nykyiseen kotipaikkaani Taivassaloon. Muutimme Helsingistä maaseudulle 2020. Teemme Airbnbtä sekä vuokraamme pihalla olevia halleja. Olen kiinnostunut tutkimaan maaseudun mahdollisuuksia sijoitusnäkökulmasta.
 • Hallituksessa edustan SVAn keskimääräistä jäsenistöä muutaman sijoitusasunnon salkullani sekä jatkuvuutta hallituksessa 9 vuoden kokemuksellani.