Vuosikokous 2022

24.5.2022, klo 17.30
Tekniskan Salit ja etäyhteys

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Osallistuminen vuosikokoukseen etäyhteyden avulla edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Kahvitarjoilua varten toivomme ilmoittautumista myös kokouspaikalle tulevilta. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu kokouspaikalla alkavat kello 17.00.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Jouni Lehtinen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 5. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto 
 6. Päätetään vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 7. Päätetään yhdistyksen luottamushenkilöille maksettavista kokouspalkkioista tai muista korvauksista 
 8. Päätetään tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle maksettavasta palkkiosta 
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022
 10. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2022 sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023
 11. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 12. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 13. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen materiaalit:

Yhdistyksen säännöt

Äänestys- ja vaalijärjestys