Vuosikokous 2021

11.5.2021, klo 18
Tekniskan Salit ja etäyhteys

Koronarajoitusten vuoksi kokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista viimeistään torstaina 6.5.2021 sekä etäosallistujilta että kokouspaikalle tulevilta. Vallitsevassa koronatilanteessa suosittelemme vahvasti etäosallistumista, emmekä järjestä kokouspaikalla kahvitarjoilua.

Etäyhteyden avulla kokoukseen osallistuvien osallistumisoikeus varmennetaan ilmoittautumisen yhteydessä annetun nimen ja jäsennumeron avulla. Jäsennumerosi löydät jäsensivuilta ”Jäsentietosi”-kohdasta, jäsenmaksulaskusta sekä Vuokranantaja-lehden osoitekentästä. Linkki vuosikokoukseen lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen sen jälkeen, kun osallistumisoikeus on varmennettu.

Myös etäyhteyden avulla kokoukseen osallistuvien on mahdollista toimia valtakirjalla varsinaisen jäsenen asiamiehenä (yhdistyksen sääntöjen mukaan kukaan ei saa kuitenkaan edustaa kokouksessa enempää kuin kahta jäsentä). Tällöin valtakirja edustamisvaltuudesta tulee lähettää viimeistään 6.5.2021 osoitteeseen tiedotus@vuokranantajat.fi.

Etäosallistuminen kokoukseen tapahtuu käyttämällä GoToWebinar-palvelua (kts. ohjeet), johon välitetään kokouspaikalta ääntä ja kuvaa kokousasiakirjoista. Kokouksen aikana etäyhteyden avulla on mahdollista osallistua kaikkien asioiden käsittelyyn ja päättämiseen. Etäosallistujat voivat esittää puheenvuoropyyntöjä GoToWebinar-palvelun virtuaalisella kädennostolla. Kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuorot, jolloin puheenvuoron saaneen mikrofoni avataan. Mahdollista äänestystä tai vaalia varten etäosallistujille lähetetään kertakäyttöinen äänestyslinkki ennakkoilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Lisäksi toivomme, että henkilöt, jotka haluavat asettua ehdolle hallituksen jäsenten valintaa varten, ilmoittaisivat asiasta osoitteeseen tiedotus@vuokranantajat.fi viimeistään maanantaina 3.5.2021. Etukäteen ilmoittautuneista ehdokkaista julkaistaan kuva ja lyhyt esittely vuosikokoussivulla. Vuosikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Yhdistyksen hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat Heikki Karu, Riitta Kokki, Ilkka Lehdonmäki, Antti Mykkänen ja Jarmo Poussa.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Jouni Lehtinen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 5. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto 
 6. Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 7. Päätetään yhdistyksen luottamushenkilöille maksettavista kokouspalkkioista tai muista korvauksista 
 8. Päätetään tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle maksettavasta palkkiosta 
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
 10. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus
 11. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 12. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle sijainen 
 13. Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta sekä äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksymisestä
 14. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen materiaalit: