Vuosikokous

Esityslista

 1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Jouni Lehtinen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 5. Esitetään 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto 
 6. Päätetään 2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 7. Päätetään yhdistyksen luottamushenkilöille maksettavista kokouspalkkioista tai muista korvauksista 
 8. Päätetään tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle maksettavasta palkkiosta 
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 10. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2020 sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021 
 11. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 12. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle sijainen 
 13. Kokouksen päättäminen 

Vuoden 2020 vuosikokous 

Vuoden 2020 vuosikokous jouduttiin siirtämään alkusyksyyn koronavirusepidemian vuoksi tehtyjen kokoontumisrajoitusten takia.

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 8.9.2020 klo 18
Paikka: Tekniska Salit, Eerikinkatu 2, 00100 Helsink

Vuosikokousmateriaali
Valtakirja
Äänestys- ja vaalijärjestys

Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteyden päästä.

Vuoden 2019 vuosikokous

Suomen Vuokranantajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin keskiviikkona 8.5.2019 klo 18.00
Paikka: Tekniska Salit, Eerikinkatu 2, 00100 Helsinki