Yhdistys

Suomen Vuokranantajat on yksityisten vuokranantajien ja asuntosijoittajien järjestö. Edistämme vuokranantajien asiaa ja tarjoamme Suomen parasta asiantuntijatietoa vuokrauksesta ja asuntosijoittamisesta. Teemme vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. 

Suomen Vuokranantajat ry on vuoden 1999 alussa perustettu valtakunnallinen vuokranantajien etujärjestö, jonka toimialueena on koko Suomi. Yhdistyksessämme on jäseninä sekä yksityisiä henkilöitä että yrityksiä ja muita yhteisöjä. Yhteistä jäsenillemme on, että he tarjoavat vuokralle asuin- ja / tai liikehuoneistoja.

Yhdistys valvoo jäsentensä etua vuokrasuhteisiin liittyvissä asioissa. Huoneenvuokraukseen liittyviin lainsäädäntö- ja kehityshankkeisiin vaikutetaan yhteistyössä alan muiden järjestöjen kanssa. Suomen Vuokranantajat on Suomen Kiinteistöliiton jäsenjärjestö.

Information om föreningen

Suomen Vuokranantajat ry (Finlands Hyresvärdar rf) som grundats 1999, är en nationell intresseorganisation för hyresvärdar, och vars verksamhetsområde är hela Finland. Som medlemmar i föreningen finns både privatpersoner, företag och andra samfund. Gemensamt för våra medlemmar är att de hyr ut bostads- och /eller affärsutrymmen.

Föreningen övervakar sina medlemmars intressen i ärenden som berör hyresförhållanden. Föreningen inverkar på lagstiftnings- och utvecklingsärenden som berör utrymmesuthyrning tillsammans med branschens övriga organisationer. Suomen Vuokranantajat ry är medlemsorganisation i Suomen Kiinteistöliitto ry (Finlands fastighetsförbund rf).

Tietosuojaseloste

Tietoja siitä, miten Suomen Vuokranantajat ry käsittelee henkilötietoja omassa toiminnassaan on kerrottu tietosuojaselosteessa