Vuokralainsäädännön uudistaminen

Asuinhuoneen vuokralakia uudistetaan kuluvalla vaalikaudella. Oikeusministeriö on 22.11.2023 asettanut työryhmän huoneenvuokralainsäädännön päivittämiseksi. Suomen Vuokranantajat on edustettuna työryhmässä. Kyseessä on tärkein vuokrasuhdetta määrittelevä lainsäädäntö. Lain sisältöön vaikuttaminen on Suomen Vuokranantajien edunvalvonnan ykkösprioriteetti kuluvalla vaalikaudella.

Vaikka vuokralainsäädäntö pääosin toimii Suomessa hyvin, on lainsäädäntö osin selvästi vanhentunutta. Suomen Vuokranantajat haluaa lainsäädännön uudistamisen yhteydessä helpottaa häiriökäyttäytymiseen ja sopimusrikkomuksiin puuttumista. Keinot häiriötilanteisiin puuttumiseksi ovat nykylainsäädännössä riittämättömiä. On tärkeää, että lainsäädännöllä voidaan turvata asumisrauha taloyhtiössä.

Suomen Vuokranantajien tavoitteita lainsäädännön uudistamisessa:

  • Asumisrauha on turvattava taloyhtiöissä. Häiriö- ja sopimusrikkomustilanteisiin on pystyttävä puuttumaan nykyistä tehokkaammin.
  • Häätöprosessi on saatava nopeammaksi. Pahimmillaan se voi kestää jopa vuoden ja aiheuttaa kymmeneen tuhanteen euroon nousevat kustannukset vuokranantajalle. 
  • Tiedoksiantoa on helpotettava. Tällä hetkellä kirjallisen varoituksen välttely on liian helppoa ja sen toimitetuksi saaminen voi viedä huonossa tapauksessa kuukausia.
  • Vuokranantajalle oikeus tyhjentää asunto, kun vuokralainen ei käytä huoneistoa asumiseen ja on tavoittamattomissa.

Lue lisää

Vuokralainsäädäntöä päivitetään – yli 80 % suomalaisista kannattaa häätöjen helpottamista