Vaikuttaminen

Maailman parasta vuokra-asumista

Suomen Vuokranantajat edustaa yksityisiä vuokranantajia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tekee aktiivista vaikuttamistyötä vuokraustoiminnan edellytysten vahvistamiseksi. Haluamme olla mukana kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa ja maailman parasta vuokra-asumista. Vuokra-asumisen tulee olla tasa-arvoinen ja arvostettu asumismuoto: kuka tahansa voi olla vuokranantaja ja kuka tahansa voi asua vuokralla.

Vaikutamme vastuullisesti

Suomen Vuokranantajien vaikuttamistyön strategiset tavoitteet

  • Toimintaympäristö kehittyy yksityisille vuokranantajille ja asuntosijoittajille suotuisammaksi, houkuttelevammaksi ja kannattavammaksi
  • Tuomme esille yksityisen vuokranantajuuden yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
  • Vaikuttamisemme on yhteiskunnallisesti perusteltua ja uskottavaa
  • Päätöksentekijät tuntevat järjestön ja sen tavoitteet
  • Olemme luotettava ja arvostettu kumppani päätöksentekijöille, keskeisille sidosryhmille ja medialle

Suomen Vuokranantajat toimii yksityisten vuokranantajien ja asuntosijoittajien edunvalvojana. Vaikutamme päätöksentekoon ja lainsäädäntöön, ja edistämme myönteistä suhtautumista asuntosijoittamiseen, vuokranantamiseen ja vuokralla asumiseen. Vaikuttamistyössä otamme aktiivisesti osaa vuokraustoimintaa käsittelevään julkiseen keskusteluun. Tapaamme päättäjiä ja annamme lausuntoja asuntopolitiikkaa ja vuokramarkkinaa koskevista lainsäädäntöhankkeista. Järjestöllä on edustus vuokraamista koskevaa lainsäädäntöä käsittelevissä työryhmissä.

Tuotamme luotettavaa ja ajanmukaista tietoa asunto- ja vuokramarkkinoista sekä yksityisten vuokranantajien roolista markkinoilla päätöksenteon ja vaikuttamisen tueksi.

Suomen Vuokranantajat on Kiinteistöliiton jäsen. Kiinteistöliitto on valtakunnallinen kiinteistönomistajien edunvalvoja, johon kuuluvat vuokranantajien lisäksi asunto-osakeyhtiöitä ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Toimimme aktiivisesti osana Kiinteistöliittoa ja vaikutamme näin vuokraustoimintaa laajemmin koko kiinteistöalaa koskeviin kysymyksiin.

Kuluvalla vaalikaudella vaikuttamistyömme keskiössä on kaksi pääteemaa:

  1. Asuntojen vuokrausta koskevan lainsäädännön uudistaminen
  2. Lyhytaikainen vuokraus

Lisäksi vaikutamme laajasti asuntopolitiikkaan ja yksityisiä vuokranantajia koskeviin poliittisiin päätöksiin.

Suomen Vuokranantajien lausuntoja lainsäädäntöhankkeista