Vuokramarkkinatutka

Vuokramarkkinatutkan avulla voit helposti tarkastella Tilastokeskuksen tuoreimpia vuokratilastoja eri kaupungeista.

Vuokramarkkinatutka pohjautuu Tilastokeskuksen kokoamiin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokratilastoihin. Sen avulla voi nähdä yhdellä silmäyksellä valitsemaltaan alueelta vuokrien vuosimuutoksen sekä kumulatiivisen kehityksen vuoden 2020 alusta asti. Myös neliövuokria sekä vuokrien pidempiaikaista kehitystä vuodesta 2015 saakka voi tarkastella.

Tietoa vuokrien kehityksestä on saatavilla erikseen niin yksiöille, kaksioille kuin niitä suuremmille asunnoille. Vuokramarkkinatutka kattaa laajasti Suomen kaupungit. Suurimmista kaupungeista on saatavilla myös Tilastokeskuksen aluejakoon perustuvaa aluekohtaista tietoa.

Vuokramarkkinatutkan tiedot päivittyvät neljä kertaa vuodessa Tilastokeskuksen päivittäessä Asuntojen vuokrat -tilastoa.