Lyhytaikainen vuokraus

Hallitusohjelman mukaan tällä vaalikaudella varmistetaan lyhytaikaisen vuokraustoiminnan edellytykset, mutta mahdollistetaan samalla nykyistä parempi puuttuminen havaittuihin ongelmiin. Suomen Vuokranantajat ry katsoo, että tavoitteeseen pääseminen edellyttää uutta laintasoista sääntelyä.

Vuokra-asuntoja tarvitaan ja niitä pitää pystyä tarjoamaan monenlaisiin elämäntilanteisiin. Pitkäaikaisten vuokrasuhteiden lisäksi elämän eri käänteissä voi olla tarvetta myös kalustetuille ja lyhytaikaisille vuokra-asunnoille.

Kalustetuille asunnoille on tarvetta esimerkiksi opiskelijoiden lähiopintojaksoilla, keikkatyöläisillä, omasta kodistaan remonttievakossa olevilla tai vasta eronneilla. Tällaisissa tilanteissa asukas usein tarvitsee kalustetun asunnon nopeasti ilman pitkäaikaisia sitoumuksia.

Toisaalta kalustetuille asunnoille on tarvetta myös esimerkiksi kaupunkien kesätapahtumien tai muun sesongin aikana. Usein kaupungin hotellikapasiteetti ei riitä sesongin aikaan, vaan yksityiset majoittavat mahdollistavat tapahtumien järjestämisen ja kaupungin elinvoiman kehittymisen.

On tärkeää, että vuokramarkkina on monipuolinen ja myös yksityiset vuokranantajat pystyvät tarjoamaan vuokra-asuntoja joustavasti erilaisiin elämäntilanteisiin. Lyhytaikaisten vuokrasuhteiden avulla asunnot voidaan saada tehokkaampaan käyttöön – usein tyhjillään olevaa kakkosasuntoa voi vuokrata esimerkiksi keikkatyöläiselle tai talvisin pitkäaikaisessa käytössä olevaa asuntoa kesällä matkailijoiden käyttöön.

Lyhytaikaisen vuokrauksen edellytykset puuttuvat nyt, koska:

  • Kaupungin rakennusvalvonnalla on hallinto-oikeuskäytännön mukaan erittäin laaja tulkintavalta kieltää jopa kaikki alle 3kk vuokrasuhteet kalustetuissa asunnoissa
  • Lainsäädäntö ei tunnista lainkaan lyhytvuokrausta ilmiönä perinteisen asumisen ja majoittumisen välissä

Edellytykset turvataan:

  • Säätämällä vähintään 28 vuorokauden mittaiset vuokrasuhteet aina asuinhuoneiston tavanomaiseksi asuinkäytöksi (YM)
  • Säätämällä ei-ammattimainen lyhytvuokraus (alle 28 vrk) sallituksi asuinhuoneistoissa (YM)

Havaittuihin ongelmiin puututaan:

  • Määrittelemällä vuokranantajalle tavanomaista vuokrausta voimakkaammat oikeudet puuttua häiriöihin esim. oikeus poistaa vieras poliisin virka-avulla (OM)
  • Tuomalla asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukselle mahdollisuus kieltää lyhytvuokraus määräajaksi määräenemmistöpäätöksellä, jos toiminnasta aiheutuu huomattavaa häiriötä (OM)

Viimeaikaisia ulostuloja, uutisia ja lausuntoja lyhytaikaisesta vuokrauksesta

Toiminnanjohtaja Sanna Hughesin blogi 21.5.2024: Lyhytvuokrauksen sääntelyssä on mahdollista löytää win-win-ratkaisu. Blogissa avataan mitä lakiluonnos lyhytaikaisen vuokrauksen sääntelystä pitää sisällään ja mitä kysymysmerkkejä se jättää vielä ilmoille. Lue blogi.

Vuokranantaja-lehden artikkeli 24.4.2024: Lyhytaikaiseen vuokraukseen tarvitaan selkeitä pelisääntöjä. Lyhytaikainen vuokraustoiminta vastaa monenlaisiin tarpeisiin ja lisää työvoiman liikkuvuutta, mutta lainsäädäntö laahaa jäljessä. Haastattelussa muun muassa Vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes. Lue artikkeli.

Uutinen 23.4.2024: EU:sta uusi lyhytaikaista vuokrausta koskeva asetus. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet uuden asetuksen lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keruusta ja jakamisesta. Lue uutinen.

Lausunto 26.1.2023: Lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskeva Euroopan komission asetus. Suomen Vuokranantajat on antanut eduskunnan talousvaliokunnalle 26.1.2023 lausunnon koskien lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevaa Euroopan komission asetusehdotusta. Lue lausunto.

Tiedote 12.10.2023: Valtaosa suomalaisista toivottaa lyhytaikaiset vuokralaiset tervetulleiksi omaan naapuriin – lainsäädännössä selkiytettävää. Suomalaiset suhtautuvat asuntojen lyhytaikaiseen vuokraukseen positiivisesti, selviää tuoreesta kansalaiskyselystä. 53 % kyselyn vastaajista ilmoittaa hyväksyvänsä, että omassa taloyhtiössä tai naapurissa on asuntoja lyhytaikaisessa vuokrauksessa, kun vain 33 % vastaajista vastustaa tätä. Lue tiedote.

Toiminnanjohtaja Sanna Hughesin blogi 30.5.2023: Kaupungeilta yhteiset linjaukset lyhytaikaisesta vuokrauksesta. Lue blogi.