Lyhytaikainen vuokraus

Hallitusohjelman mukaan tällä vaalikaudella varmistetaan lyhytaikaisen vuokraustoiminnan edellytykset, mutta mahdollistetaan samalla nykyistä parempi puuttuminen havaittuihin ongelmiin. Suomen Vuokranantajat ry katsoo, että tavoitteeseen pääseminen edellyttää uutta laintasoista sääntelyä.

Vuokra-asuntoja tarvitaan ja niitä pitää pystyä tarjoamaan monenlaisiin elämäntilanteisiin. Pitkäaikaisten vuokrasuhteiden lisäksi elämän eri käänteissä voi olla tarvetta myös kalustetuille ja lyhytaikaisille vuokra-asunnoille.

Kalustetuille asunnoille on tarvetta esimerkiksi opiskelijoiden lähiopintojaksoilla, keikkatyöläisillä, omasta kodistaan remonttievakossa olevilla tai vasta eronneilla. Tällaisissa tilanteissa asukas usein tarvitsee kalustetun asunnon nopeasti ilman pitkäaikaisia sitoumuksia.

Toisaalta kalustetuille asunnoille on tarvetta myös esimerkiksi kaupunkien kesätapahtumien tai muun sesongin aikana. Usein kaupungin hotellikapasiteetti ei riitä sesongin aikaan, vaan yksityiset majoittavat mahdollistavat tapahtumien järjestämisen ja kaupungin elinvoiman kehittymisen.

On tärkeää, että vuokramarkkina on monipuolinen ja myös yksityiset vuokranantajat pystyvät tarjoamaan vuokra-asuntoja joustavasti erilaisiin elämäntilanteisiin. Lyhytaikaisten vuokrasuhteiden avulla asunnot voidaan saada tehokkaampaan käyttöön – usein tyhjillään olevaa kakkosasuntoa voi vuokrata esimerkiksi keikkatyöläiselle tai talvisin pitkäaikaisessa käytössä olevaa asuntoa kesällä matkailijoiden käyttöön.

Lyhytaikaisen vuokrauksen edellytykset puuttuvat nyt, koska:

  • Kaupungin rakennusvalvonnalla on hallinto-oikeuskäytännön mukaan erittäin laaja tulkintavalta kieltää jopa kaikki alle 3kk vuokrasuhteet kalustetuissa asunnoissa
  • Lainsäädäntö ei tunnista lainkaan lyhytvuokrausta ilmiönä perinteisen asumisen ja majoittumisen välissä

Edellytykset turvataan:

  • Säätämällä vähintään 28 vuorokauden mittaiset vuokrasuhteet aina asuinhuoneiston tavanomaiseksi asuinkäytöksi (YM)
  • Säätämällä ei-ammattimainen lyhytvuokraus (alle 28 vrk) sallituksi asuinhuoneistoissa (YM)

Havaittuihin ongelmiin puututaan:

  • Määrittelemällä vuokranantajalle tavanomaista vuokrausta voimakkaammat oikeudet puuttua häiriöihin esim. oikeus poistaa vieras poliisin virka-avulla (OM)
  • Tuomalla asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukselle mahdollisuus kieltää lyhytvuokraus määräajaksi määräenemmistöpäätöksellä, jos toiminnasta aiheutuu huomattavaa häiriötä (OM)

Sääntelyn toimivuutta ja lisätarvetta selvitetään:

  • Implementoimalla EU:n uusi asetus lyhytvuokrauksen rekisteröintivelvollisuudesta (TEM)

Näkemyksiä lyhytaikaiseen vuokraukseen

Lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskeva Euroopan komission asetus

Suomen Vuokranantajat on antanut eduskunnan talousvaliokunnalle 26.1.2023 lausunnon koskien lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevaa Euroopan komission asetusehdotusta. Komission asetusehdotuksen tavoitteena on edistää avoimuutta ja turvata asuntojen lyhytaikaisen luovutuksen kestävä kehitys. Asetusehdotuksessa luodaan EU-laajuinen kehys asuntojen lyhytaikaista luovutusta koskevalle tiedonkeruulle ja tiedon jakamiselle sekä pyritään harmonisoimaan tiedonkeruun muodot eri jäsenmaissa. Koska majoituspalveluita välittävät alustat ovat usein kansainvälisiä, on tärkeää huolehtia kerättävien tietojen yhtenäisyydestä ja yhteensopivuudesta koko EU:n tasolla. Tavoitteet asetusehdotuksen taustalla ovat kannatettavia. Yhdistys pitää hyvänä myös sitä, että asetus ei velvoita jäsenmaita pitämään rekisteriä asuntoja lyhytaikaisesti luovuttavista tahoista vaan määrittelee ainoastaan tiedonkeruun mallin, jos tällaisia velvoitteita asetetaan.