Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko-vuokranantajalle

Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko – vuokranantajalle -verkkokirja kertoo seikkaperäisesti sanoin ja kuvin, mitkä toimenpiteet kuuluvat lain mukaan vuokranantajan kunnossapitovastuulle ja mitkä vuokralaisen hoitovastuulle, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

Verkkokirjassa kerrotaan, kuinka asunnon eri osia on hoidettava ja niiden kuntoa seurattava ja kuinka vioista on ilmoitettava. Erilaisten vika- ja vahinkotilanteiden varalle annetaan konkreettiset toimintaohjeet. Lisäksi opas sisältää ratkaisuja käytännön esimerkkitapauksiin.

Liitteinä ovat tärkeimmät täytettävät asiakirjamallit: alku- ja lopputarkastusraportti, asunnon hoito- ja huoltolista, sopimus korjaus- ja muutostöistä, ilmoitus asunnossa käynnistä ja ilmoitus korjaus- tai muutostöistä sekä loppusiivousohje.

Verkkokirja perustuu lakiin asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä toimialan järjestöjen laatimaan Hyvään vuokratapaan. Taulukon tulkinnoissa on otettu huomioon myös oikeuskäytäntö, kuluttajariitakunnan ratkaisukäytäntö ja oikeuskirjallisuudessa esitetyt kannanotot.

Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko – vuokranantajalle -verkkokirja on tarkoitettu oppaaksi ja ohjeeksi asuinhuoneiston vuokranantajalle.

Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko täydentää Kiinteistömedia Oy:n Taloyhtiön vastuunjakotaulukko-sarjaa. Oppaan on laatinut Suomen Vuokranantajien lakimies Susanna-Maria Aarnivuo yhteistyössä muiden alan järjestöjen asiantuntijoiden kanssa.

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivulle

Kirjaudu sisään

Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukko – vuokranantajalle -verkkokirja kertoo seikkaperäisesti sanoin ja kuvin, mitkä toimenpiteet kuuluvat lain mukaan vuokranantajan kunnossapitovastuulle ja mitkä vuokralaisen hoitovastuulle, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

Verkkokirjassa kerrotaan, kuinka asunnon eri osia on hoidettava ja niiden kuntoa seurattava ja kuinka vioista on ilmoitettava. Erilaisten vika- ja vahinkotilanteiden varalle annetaan konkreettiset toimintaohjeet. Lisäksi opas sisältää ratkaisuja käytännön esimerkkitapauksiin.

Liittein