Vuokranantajakysely

Suomen Vuokranantajien tekemä laaja kyselytutkimus selvittää vuosittain suomalaisten vuokranantajien toimintatapoja ja ajankohtaisia näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista. Kysely teetetään vuosittain loppuvuodesta ja julkaistaan seuraavan vuoden alussa. Keskeiset tulokset ovat kaikille julkisia. Tarkempia tuloksia on mahdollista tiedustella myös media- tai tutkimuskäyttöön.

Vuokranantajakysely 2024

Vuokranantajakysely 2024 toteutettiin 22.11.-10.12.2023. Kyselyyn vastasi 2041 yksityistä vuokranantajaa.

Jäsenet tyytyväisiä Suomen Vuokranantajiin 

Suositteluprosenttimme jäsentemme keskuudessa lähentelee sataa. Vuokranantajien jäseneksi kannattaa liittyä jo siinä vaiheessa, kun suunnittelee sijoitusasunnon hankintaa. Jäsenenä saa hyödyllisiä vinkkejä ja tukea asunnon hankintaan sekä yleistä tietoa vuokramarkkinoista ja vuokranantajana toimimisesta. Kyselyn perusteella yhä useampi liittyy jäseneksi jo ennen ensimmäisen sijoitusasunnon ostoa. Lähes kolmella prosentilla jäsenistämme ei ole vielä vuokra-asuntoa.

Keitä yksityiset vuokranantajat ovat?

Vuokranantajakysely valottaa kuvaa suomalaisesta yksityisestä vuokranantajasta. Kyselytutkimuksen perusteella tyypillinen vuokranantaja on keskituloinen ja keski-ikäinen, ja hän omistaa yhdestä kolmeen vuokra-asuntoa. Alle 7 prosentilla on 10 tai enemmän vuokra-asuntoa. Asuntosijoittaminen on myös hyvin tasa-arvoinen sijoitusmuoto. Kyselyyn vastanneista vuokranantajista miesten ja naisten osuus jakautuu lähes tasan. Vastaajista 92 prosenttia ilmoitti vuokraavansa kerrostaloasuntoa, 17 prosenttia rivitaloasuntoa ja 8 prosenttia kalustettua asuntoa.

Yleisin tavoite asuntosijoittamisessa on säästäminen eläkepäivien toimeentulon turvaksi. Näin kertoi 44,5 prosenttia kyselyyn vastanneista. Noin neljännes vastaajista mainitsi tärkeimmäksi päämääräkseen nykyisen omaisuuden arvon turvaamisen, kun samalla reilu viidennes tavoittelee taloudellista riippumattomuutta.

Kyselyn perusteella yksityiset vuokranantajat ovat riskin kaihtajia. Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista ilmoittaa välttelevänsä suuria riskejä ja tavoittelevansa joko pientä tai maltillista tuoton ja riskin suhdetta. Suurta riskiä-tuottosuhdetta tavoittelee ainoastaan 6,3 %.

Juuri nyt kaikkein haastavimmiksi koetaan korkotaso sekä vuokra- ja hintatason kehitys. 51 prosenttia puolestaan ilmoittaa, että ei koe lainkaan haastavana löytää sijoitusasuntoa.

Maltti yhdistävä tekijä niin velanotossa, asuntojen ostossa kuin vuokrankorotuksissakin

Valtaosalla vuokranantajista on velkaa maltillisesti. Kyselyyn vastanneista vuokranantajista noin 60 prosentilla sijoitusasunnot olivat kokonaan velattomia tai lainaa, joko pankin myöntämää sijoitusasunto- tai taloyhtiölainaa, oli alle puolet suhteessa kaikkien sijoitusasuntojen arvoon. Noin 17 prosentilla asunnot olivat täysin velattomia ja 80 prosenttia tai enemmän lainaa suhteessa sijoitusasuntojen arvoon on 7 prosentilla.

Taloyhtiölainaa ei ollut lainkaan 27,7 prosentilla vastaajista. Yli 70 prosenttia taloyhtiölainaa suhteessa sijoitusasuntojen arvoon oli vain 1,8 prosentilla vastaajista ja yli 60 prosenttia jopa reilusti vähemmällä kuin joka kymmenellä.

Ostoaikeet lievässä nousussa

Korkojen ja hoitokulujen nopea nousu on lisännyt asuntosijoittamisen riskejä ja heikentänyt kannattavuutta. Tämän seurauksena aikeet hankkia (kyllä/mahdollisesti sopivan kohteen ilmaantuessa) sijoitusasunto on laskenut noin kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta 2022. Kuitenkin viime vuoteen nähden on nähty jo lievää reilu parin prosentin nousua.

Sijoitusasunnon ostaneiden osuus putosi viime kyselyn 26,4 prosentista 22,3 prosenttiin. Kahden vuoden aikana laskua on kertynyt peräti 10 prosenttiyksikköä. Erittäin rajusti noussut korkotaso yhdessä nousseiden hoitovastikkeiden kanssa yhdistettynä haasteisiin löytää vuokralainen, on todennäköisesti saanut monet varpailleen ja tarkastelemaan nykytilannetta. Lisäksi näkymä tulevaisuuteen, erityisesti yleisen talouden osalta, on ollut sumea, jolloin uusia hankintoja ei ole uskallettu tehdä samaan malliin.

Vuokrakorotukset edelleen maltillisia, mutta korotuksia tehty viime vuotta enemmän

Yksityiset vuokranantajat ovat korottaneet vuokria hyvin maltillisesti. Reilu 60 prosenttia yksityisestä vuokranantajasta ei ole korottanut vuokraa lainkaan viimeisen vuoden aikana ja osa on jopa laskenut vuokraa. Kuitenkin vielä vuonna 2022 kolme neljästä vastasi, ettei ollut korottanut vuokraa. Korottaneiden osuus on siis hieman noussut.

Vuokraa korottaneista vuokranantajista kolme neljästä päätyi pienempään korotukseen kuin vuokrasopimus olisi sallinut. Inflaatiota seuraava elinkustannusindeksi on kyselyn perusteella yleisin vuokrankorotusperuste vuokrasopimuksissa ja yleisin vuokravakuus on kahden kuukauden vuokranantajan tilille maksettava vakuus. Yhden kuukauden vuokravakuus on kuitenkin yleistynyt huomattavasti.

Vuokranantajista 35 prosenttia ilmoittaa sekä valmistelevansa että allekirjoittavansa vuokrasopimuksen sähköisesti, kun 28 prosenttia käyttää paperista lomakepohjaa. 65 prosenttia ilmoittaa asunnon aina vuokravälityssivustolle, jonka lisäksi 15 prosenttia tapauskohtaisesti. Palkkakuitin pyytää ainoastaan 14,4 % aina ja 28 prosenttia tapauskohtaisesti.

Mediassa

Tarkemmat media- ja aineistokyselyt:

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivulle

Kirjaudu sisään

Suomen Vuokranantajien tekemä laaja kyselytutkimus selvittää vuosittain suomalaisten vuokranantajien toimintatapoja ja ajankohtaisia näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista. Kysely teetetään vuosittain loppuvuodesta ja julkaistaan seuraavan vuoden alussa. Keskeiset tulokset ovat kaikille julkisia. Tarkempia tuloksia on mahdollista tiedustella myös media- tai tutkimuskäyttöön.

Vuokranantajakysely 2024

Vuokranantajakysely 2024 tote