Vuokranantaja-barometri

Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrissa kartoitetaan yksityisten vuokranantajien ajankohtaisia näkemyksiä vuokramarkkinoiden kehityksestä kaupunkikohtaisesti. Barometri toteutetaan kaksi vertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä, kyselytutkimuksena Suomen Vuokranantajien jäsenille. Tulokset kerätään ja analysoidaan 29 eri kaupungin osalta.

Vuokranantaja-barometrin päähavainnot julkaistaan julkisessa tiedotteessa, mutta yksityiskohtaiset tiedot ovat vain Suomen Vuokranantajien jäsenten saatavilla. Tuloksia on mahdollista tiedustella myös media- tai tutkimuskäyttöön.

Vuokranantaja-barometri – Syksy 2023

Seitsemättä kertaa toteutetussa Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrissa kartoitettiin yksityisten vuokranantajien ajankohtaisia näkemyksiä eri kaupunkien vuokramarkkinoiden kehityksestä. Kyselytutkimus toteutettiin 1.9.-17.9.2023, ja vastauksia saatiin 2354 Suomen Vuokranantajien jäseneltä.

Jopa 58 % vastaajista kokee, ettei ole tarvinnut tehdä toimenpiteitä korkojen noustua. Suurin selittävä tekijä on maltillinen velkavipu, jonka lisäksi lähes neljäsosalla toiminta on edelleen kassavirtapositiivista. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat suurimpiin vuokranantajiin. Lisäksi vain 13 % kaikista vuokranantajista on korottanut vuokraa ehkäistäkseen korkojen vaikutuksia. Myyntiaikeet sen sijaan ovat vähentyneet viime keväästä, kun samalla ostoaikeiden laskeva trendi kääntynyt. Sekä ostoja että myyntejä tekevät todennäköisimmin suurimmat vuokranantajat. Hoito- ja korkokulujen nousu edelleen suurimmat riskit, joskin näidenkin nouseva trendi kääntynyt.

Tutustu barometriin tästä

Tarkemmat tiedot tutkimuksen tuloksista ja kaupunkikohtaisista havainnoista ovat Suomen Vuokranantajien jäsenten käytettävissä jäsensivuilla!

Lisätiedot ja mediakyselyt tutkimuksesta:

Eemeli Karlsson
Ekonomisti, Suomen Vuokranantajat ry
p. 044 283 6062

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivulle

Kirjaudu sisään

Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrissa kartoitetaan yksityisten vuokranantajien ajankohtaisia näkemyksiä vuokramarkkinoiden kehityksestä kaupunkikohtaisesti. Barometri toteutetaan kaksi vertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä, kyselytutkimuksena Suomen Vuokranantajien jäsenille. Tulokset kerätään ja analysoidaan 29 eri kaupungin osalta.

Vuokranantaja-barometrin päähavainnot julkaistaan julkisessa tiedotteessa, mutta yksityiskohtaiset tiedot ovat vain Suomen Vuokranantajien jäsenten saatavilla. Tuloksia on mahdollista tiedustella myös media- tai tu