Vuokranantajan tietopankki

Vuokrataso

Oleellinen osa sijoitusstrategiaa on ottaa selvää sijoituskohteen potentiaalisesta vuokratasosta. Asunnosta saatavalla vuokralla on merkitystä niin vuokratuottoon kuin kuukausittaiseen kassavirtaankin. Vuokratason selvittämisessä asuntosijoittajan kannattaa hyödyntää vuokratasoa niin internetissä toimivia vuokraussivustoja kuin vuokratasoa koskevia tilastoja ja tutkimuksiakin.

Sekä hyvää sijoituskohdetta etsivän asuntosijoittajan että vuokrailmoitusta laativan vuokranantajan on tärkeää olla selvillä vuokratasosta alueella. Vuokratason selvittämiseen vuokranantajan kannattaa hyödyntää internetiä, varsinkin jos ei ole ennestään tietoa alueen vuokratasosta. Tietoa alueella pyydetystä vuokratasosta löytää vuokraussivustoilta (esim. vuokraovi.com ja oikotie.fi).  

Usein sopiva vuokrataso ei ole markkinoiden korkein eikä alhaisin. Näin päästään tuotoltaan tyydyttävään vuokraan, mutta edistetään vuokralaisten sitoutumista vuokrasuhteeseen ja velvollisuuksien hoitamiseen. Tällä tavoin vuokranantaja minimoi riskin tyhjistä kuukausista ja vähentää vuokralaisten vaihtuvuutta. Vuokralaisen vaihtumiseen liittyy aina kustannuksia ja riskejä. Lyhyen tähtäimen korkea vuokratuotto saattaa aiheuttaa riskin pitkällä aikavälillä.  

Vuokratasoon vaikuttaa myös vuokrauksen ajankohta. Erityisesti opiskelijakaupungeissa vuokraussesongin aikana pyydetyt vuokrat ovat normaalia korkeammat verrattuna muuhun ajankohtaan. Tällaisia ovat esimerkiksi alkusyksy, jolloin useat uudet opiskelijat muuttavat uudelle paikkakunnalle ja ovat uuden asunnon tarpeessa. Myös lapsiperheet muuttavat mielellään kesällä, jolloin esimerkiksi koulua ei tarvitse vaihtaa kesken lukuvuoden. 

Suurimpien kaupunkien toteutuneita vuokria voi tarkastella ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tarjoamasta asuntojenvuokrat.fi-palvelusta. Alueellista vuokratasoa voi selvittää myös kysymällä muilta tutuilta asuntosijoittajilta tai vaikka ystäviltä, jotka asuvat vuokralla. Myös kiinteistön- ja vuokranvälittäjiltä voi tiedustella alueen vuokratasoa. Lisäksi vuokratilastoja on saatavilla Tilastokeskuksen sivuilla. 

Suomen Vuokranantajat julkaisee säännöllisesti laajan selvityksen eri kaupunkien vuokramarkkinoista ja niiden tulevaisuudennäkymistä. Selvityksessä on tarkasteltu vuokrien kehitystä eri kaupungeissa ja eri kokoisissa asunnoissa. Selvityksen tekemiseen on käytetty Vuokraovi.comin tilastoaineistoa. Vuokramarkkinakatsaus on luettavissa tästä.