Vuokranantajan tietopankki

Sijainti

Asuntosijoituskohteen valinnassa on syytä kiinnittää huomiota hankittavan kohteen sijaintiin. Tilastojen valossa sellaisia kaupunkeja tai kohteita ei juuri ole, joissa sekä kuukausittainen vuokratuotto että arvonnousu voisivat toteutua maksimaalisesti.

Sekä asunnon vuokrattavuuden että potentiaalisen arvonnousun kannalta on paljon merkitystä sillä, onko kaupunki muuttovoittoinen vai ei. Muuttovoittoisissa kaupungeissa ja erityisesti niiden keskustojen läheisyydessä olevilla ”nousevilla” alueilla voidaan saavuttaa hyvä kuukausituotto ja pitkän tähtäimen arvonnousu. Muuttotappioisella paikkakunnalla asuntosijoittaja voi tehdä lyhytjänteisesti hyvin tuottoisaa vuokrausta, mutta riskit etenkin paikkakunnan asuntomarkkinaa ja sosioekonomista taustaa sekä tulevaisuudennäkymiä huonommin tuntevalle ovat suuret. 

Oma merkityksensä on luonnollisesti myös sillä, onko kohde lähellä oppilaitoksia ja työpaikkoja. Mitä enemmän näitä on, sitä useampi vuokralainen on halukas kohdetta vuokraamaan. Sen sijaan mitä tiukemmin kohteen vuokrattavuus on sidoksissa esimerkiksi yhteen ainoaan teollisuuden alaan, sitä suurempi tyhjien kuukausien riski siihen sisältyy, mikäli kyseiselle teollisuuden alalle sattuu osumaan laskusuhdanne. 

Kaupungin keskustan läheisyys tuo vuokrattavuuteen myös palveluiden saatavuuteen liittyvän elementin. Palveluiden tulisi olla muutaman minuutin päässä, kuljettiinpa niihin sitten jalkaisin tai joukkoliikennevälineillä. 

Suomen Vuokranantajat julkaisee vuosittain yhdessä Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) kanssa ennusteen asuntosijoittamisen pitkän aikavälin tuotoista. Ennusteessa suomalaisia kaupunkeja on vertailtu asuntosijoituskohteina sekä vuokratuoton, arvonnousun että alueellisten kehitystekijöiden valossa. Vuokratuottotutkimus on luettavissa täältä