Vuokranantajan tietopankki

Arvonnousu

Arvonnousu on perinteisesti ollut merkittävä osa asuntosijoittamista. Asunnot ovat pitkällä aikavälillä tarjonneet vähintään hyvän suojan inflaatiota vastaan, ja kasvukeskuksissa pelkällä arvonnousullakin on voinut päästä hyviin tuottoihin. Alueelliset erot asuntojen arvon kehityksessä ovat kuitenkin suuria ja sijoitusasunnon arvon voi laskea monilla suosituillakin paikkakunnilla.

Arvonnousu on asuntosijoittamisen näkökulmasta tärkeä elementti. Arvonnousun tuomaa lisävakuutta voi käyttää esimerkiksi uuden sijoitusasunnon hankinnan vakuutena haettaessa lisälainaa. Huikeista arvonnousuista ei kuitenkaan kannata hämääntyä tai ainakaan yliarvostaa. Arvonnousu on aina teoreettinen ja konkretisoituu vasta asuntokauppoja tehtäessä, jolloin markkinatilanne määrittää asunnon todellisen arvon. Siksi arvonnousuun liiaksi luottaminen on epävarmaa.

Historiallisesti tarkasteltuna asuntojen hinnat ovat nousseet pitkään ja erityisesti sijainti, palveluiden läheisyys, alueen kehityspotentiaali, puistojen ja veden läheisyys ovat tehneet kohteen potentiaaliseksi arvonnousun näkökulmasta, jos alueen kiinnostavuus asumisen näkökulmasta on positiivinen. Arvonnousun tai arvonlaskun epävarmuus on kuitenkin huomattava. On täysin tapaus- ja aluekohtaisista, miten asunnon arvo kehittyy. Yleisesti voi sanoa, että kaupunkien keskustojen asunnot säilyttävät arvonsa ja pikemminkin nousevat, mutta toisaalta niissä vuokratuotto saattaa jäädä pienemmäksi.

Arvonnousua pohtiessa kannattaa tiedostaa kaupungistuminen ja ihmisten muuttoliike. Siellä missä kysyntä on kasvussa, asuntojen hinnat nousevat, ellei tarjonta pysy perässä. Taantuvilla alueilla asuntosijoittamisessa taas pitää ottaa huomioon mahdollinen arvonlasku. Asuntojen hintoihin vaikuttavat merkittävästi myös paikallistasolla tapahtuvat muutokset, kuten suuret liikennehankkeet, uudet asuinrakennukset sekä suurten oppilaitosten ja työnantajien liikkeet. Vuokranantajan kannattaa seurata oman alueensa kehitystä asuntomarkkinoita laajemmin.

Suomen Vuokranantajat julkaisee vuosittain yhdessä Pellervon Taloustutkimuskeskus PTT:n kanssa ennusteen asuntosijoittamisen tulevista tuotoista. Vuokratuottoennusteessa on mukana yhteensä 24 kaupunkia, joiden osalta on tarkasteltu vuokratuottoa, arvonkehitystä sekä alueellisia tekijöitä. Tutkimus on luettavissa täältä.