Vuokranantajan tietopankki

Positiivinen kassavirta

Positiivinen kassavirta tarkoittaa sitä, että sijoitusasunto tuottaa kaikkien kulujen jälkeen joka kuukausi rahaa omistajalleen. Useimmat asuntosijoittajat etsivät sijoituskohteita, joissa on positiivinen kassavirta. Kaikkein kalleimmilta alueilta positiivisen kassavirran kohteita voi kuitenkin olla haastava löytää.

Pelkkää kassavirtaa ei kannata laskelmissa tuijottaa, sillä myös sillä on merkitystä, millaisella velkavivulla asunto hankitaan. Isommalla omarahoitusosuudella on helpompi saada kassavirta positiiviseksi, kun lainanlyhennyskulut eivät syö vuokratuottoa.

Myös negatiivisen kassavirran kohteet voivat olla kannattavia, jos kassavirran negatiivisuus johtuu oman velkapääoman lyhentämisestä. Negatiivisen kassavirran kohteita ei kannata kuitenkaan hankkia alueilta, jossa asunnon arvo laskee. Silloin sijoitus voi jäädä tappiolliseksi.

Vuokratuottoa laskiessa on tärkeää pitää oma sijoitusstrategia selkeänä mielessä ja tehdä laskelmat pitkällä aikavälillä huomioiden myös mahdolliset tyhjät kuukaudet ja remonttikulut.