Vuokranantajan tietopankki

Vuokra-asunto ulkomailta

Asuntosijoittaminen ulkomailla voi parhaimmillaan tarjota monipuolisuutta sijoitussalkkuun ja kotimaista asuntosijoitustoimintaa korkeamman tuoton. Se voi myös samalla tuoda uutta perspektiiviä sijoitustoimintaan kotimaassa. Monet ovatkin lähteneet tunnustelemaan ulkomaisia asuntosijoitusmarkkinoita ja pohtivat sijoitusasunnon hankintaa ulkomailta.

Tyypillisiä tilanteita puhtaassa sijoitusmielessä ulkomaille suuntautuvan asuntohankinnan lisäksi ovat esimerkit, joissa asunto hankintaan tutusta lomakohteesta, kuten Espanjasta tai Turkista, ja oman käytön ohella sitä vuokrataan ulkopuolisille. Myös lähialueiden markkinat esimerkiksi Baltian Virossa, Latviassa ja Liettuassa ovat lähivuosina herättäneet kiinnostusta erityisesti finanssikriisin alas painamien hintojen takia.

Sijoituskohteen hankkiminen ulkomailta edellyttää huolellista perehtymistä kohdemaan markkinaan ja tarkkuutta kohteen valinnassa. Tärkeintä on ennen kaikkea tuntea paikalliset asuntomarkkinat, lainsäädäntö, tavat ja kulttuuri. Pidempiaikainen asuminen maassa tai paikallisen asiantuntijan käyttäminen ovat tässä oiva apu. Erityisesti ulkomaille sijoittaessa korostuu sijoituskohteen ja odotettavissa olevien kulujen ja tuottojen tarkka ja perusteellinen analyysi. Kohdetta valittaessa on huomioitava, että asunnon hinnan päälle voi tulla kustannuksia kiinteästi kauppaan liittyvistä kuluista tai esimerkiksi siitä, että asunto saatetaan kaupan jälkeen varusteluiltaan halutulle tasolle. Sijoituslaskelma saatetaan perustaa oletukseen voimakkaasta arvonnoususta, joka ei kuitenkaan asuntomarkkinoiden maakohtaisen tilanteen vuoksi ole automaatio. Myös vuokratasoon ja sen odotettuun kehitykseen on hyvä perehtyä tarkasti.

Sijoittamiseen ulkomailla voi liittyä Suomelle täysin vieraitakin riskejä. Näitä ovat esimerkiksi poikkeavat sääolot ja niiden ääri-ilmiöt, jotka voivat aiheuttaa poikkeuksellisia tilanteita ja sitä kautta poikkeuksellisen suuria kuluja. Kuluja saattaa syntyä myös näiltä riskeiltä suojautumiseen tarkoitetun vakuutusturvan hankkimisesta. Paikallinen vuokrauslainsäädäntö ja vuokraukseen liittyvät käytännöt voivat vaihdella paljonkin Suomen lainsäädäntöön ja vallitsevaan tapaan verrattuna. Lain kiemuroihin ja soveltamiskäytäntöihin onkin syytä tutustua tarkkaan. Esimerkiksi Virossa vuokranmaksun laiminlyönnin perusteella läpivietävä purku- ja häätöprosessi on monimutkaisempi ja sille on tiukemmat kriteerit kuin Suomessa.

Myöskään Suomesta tuttu kerrostaloasumisen järjestäminen asunto-osakeyhtiömuodon kautta ei ole välttämättä käytäntö kohdemaassa, jolloin kohteen hallinnointi poikkeaa kotimaassa totutusta. Esimerkiksi vastuu Suomessa yhtiön vastuulle kuuluvasta kunnossapitotyöstä saattaakin kuulua toisessa maassa asunnon omistajalle. Ulkomaalaisten omistamista on myös saatettu rajoittaa. Lupaprosessi tähän liittyen voi myös vaihdella sen mukaan, ostatko asunnon jo olemassa olevasta vai vasta rakenteilla olevasta talosta.

Vastapainoksi edellä esitetylle ulkomainen lainsäädäntö ja ulkomaiset käytännöt voivat olla vuokranantajan näkökulmasta Suomea edullisempia. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi kaupantekoa, verotusta tai liiketoimintaa yleensä koskevassa sääntelyssä. Kohdemaan ja sen asuntomarkkinoiden tunteminen mahdollistaa näiden tekijöiden maksimaalisen hyödyntämisen.

Huomaathan, että Suomen Vuokranantajien lakineuvonta palvelee jäseniään vain kotimaisiin huoneenvuokralakeihin (laki asuinhuoneiston vuokrauksesta ja laki liikehuoneiston vuokrauksesta) liittyvissä kysymyksissä. Valitettavasti vuokrasuhteet, joihin sovelletaan ulkomaalaista lainsäädäntöä, eivät kuulu neuvontamme piiriin.