Vuokranantajan tietopankki

Asuntosijoittamisen aloittaminen

Asuntosijoittaminen on kasvattanut suosiotaan viime vuosina ja moni pohtii, olisiko asuntosijoittaminen itselle sopiva sijoitusmuoto. Yhtenä asuntosijoittamisen parhaimmista puolista voidaan pitää sitä, ettei se ole yhtä suhdanneherkkää kuin moni muu sijoittamisen muoto. Varsinkin kasvukeskusten asunnoissa riittää kysyntää pitkällä aikavälillä.

Yksi syy asuntosijoittamisen suosiolle on se, että asuntosijoittamista voi tehdä monella eri tavalla. Yhdelle sopii muutaman vuokra-asunnon hankkiminen ja säännöllisen vuokratulon saaminen niistä, toinen voi painottaa arvonnousuun ja kolmas haluaa flipata, eli remontoida ja myydä mahdollisimman monta kohdetta lyhyen ajan sisällä.

Keskimääräinen vuokratuotto on pysynyt varsin tasaisena pitkällä aikavälillä. Asuntosijoittaja on vuokratuoton lisäksi hyötynyt ainakin kasvukeskuksissa myös arvonnoususta. Arvonnousu onkin tärkeä osa tuoton muodostumisessa. Sijoituskohdetta etsiessä ja sopivaa kaupunkia sekä aluetta haarukoidessa kannattaakin miettiä, missä asuntojen ja kiinteistöjen arvot tulevat todennäköisesti nousemaan.

Yksityiset vuokranantajat vuokraavat noin 360 000 asuntoa ympäri Suomen, joka on noin 38 % koko Suomen vuokra-asuntomarkkinasta. Suurin osa yksityisistä vuokranantajista ovat piensijoittajia, jotka omistavat 1–2 asuntoa. Suomen Vuokranantajien kyselytutkimuksen mukaan asuntosijoittamisella säästetään yleisesti eläkepäiviä varten. Asuntosijoittaminen on yleensä siis hyvin pitkäjänteistä.

Tulevaisuuden näkymät 

Suomen Vuokranantajat julkaisee vuosittain yhdessä Pellervon Taloustutkimuskeskus PTT:n kanssa ennusteen asuntosijoittamisen tulevista tuotoista. Vuokratuottoennusteessa on mukana yhteensä 24 kaupunkia, joiden osalta on tarkasteltu vuokratuottoa, arvonkehitystä sekä alueellisia tekijöitä. Tutkimus on luettavissa täältä.

Tulevaisuudessa alueelliset erot näyttävät kasvavan erityisesti asuntojen arvon kehityksen suhteen, vaikka keskimääräinen vuokratuotto pysynee tasaisena. Parhaat vuokratuottoprosentit löytyvät pienemmistä yliopistokaupungeista. Viime aikoina tarjonnan lisääntyminen kasvukeskuksissa on hillinnyt vuokrankorotuksia ja samaan aikaan kasvavat kustannukset ovat vähentäneet vuokratuottoja.

Asunnot ovat pitkällä aikavälillä tarjonneet vähintään hyvän suojan inflaatiota vastaan, ja kasvukeskuksissa pelkällä arvonnousullakin on voinut päästä hyviin tuottoihin. Mennyt ei kuitenkaan ole tae tulevasta. Asuntojen hintoihin sekä vuokriin vaikuttavat merkittävästi paikallistasolla tapahtuvat muutokset, kuten suuret liikennehankkeet, uudet asuinrakennukset sekä suurten oppilaitosten ja työnantajien liikkeet. Vuokranantajan kannattaa seurata oman alueensa kehitystä asuntomarkkinoita laajemmin.

Asuntosijoittamisen aloittaminen

Ennen asuntosijoittamisen aloittamista kannattaa perusta ottaa haltuun. Suomen Vuokranantajien verkkosivuilta löytyy jäsenille erinomaiset perustiedot asuntosijoittamisen aloittamiseen sekä vuokranantajuuden eri vaiheisiin. Maksuttomana ja kaikille avoimena makupalana on tarjolla esimerkiksi Aloittelevan asuntosijoittajan opas, joka auttaa määrittelemään myös oikean vuokratason ja tiedät, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota vuokralaisvalinnassa sekä miten laaditaan hyvä vuokrasopimus.

Tarjolla on myös maksuttomia koulutuksia jäsenille. Suomen Vuokranantajat järjestää säännöllisesti lyhyitä Asuntosijoittamisen perusteet webinaareja sekä yhteistyössä Turun kesäyliopiston kanssa laajemman asuntosijoittamisen peruskurssin, joista saa hyviä eväitä asuntosijoittamisen alkutaipaleelle.