Perustietoa asuntosijoittamisesta

Asuntosijoittaminen on kasvattanut suosiotaan viime vuosina ja yhä useampi pohtii, olisiko asuntosijoittaminen se itselle sopiva sijoitusmuoto. Yhtenä asuntosijoittamisen parhaimmista puolista voidaan pitää sitä, ettei se ole yhtä suhdanneherkkää kuin moni muu sijoittamisen muoto. Varsinkin kasvukeskusten pienissä asunnoissa riittää kysyntää.  

Yksi syy asuntosijoittamisen suosiolle on se, että asuntosijoittamista voi tehdä monella eri tavalla. Yhdelle sopii muutaman vuokra-asunnon hankkiminen ja säännöllisen vuokratulon saaminen niistä, toinen voi painottaa arvonnousuun ja kolmas haluaa flipata, eli remontoida ja myydä mahdollisimman monta kohdetta lyhyen ajan sisällä. 

Keskimääräinen vuokratuotto on pysynyt tasaisena pitkällä aikavälillä. Siitä asti, kun vuokrasääntelystä luovuttiin 90-luvun alkupuolella, vuokratuotot ovat pysyneet keskimäärin 3 ja 4 prosentin välissä. Asuntosijoittaja on vuokratuoton lisäksi hyötynyt ainakin kasvukeskuksissa myös arvonnoususta. Arvonnousu onkin tärkeä osa tuoton muodostumisessa. Sijoituskohdetta etsiessä ja sopivaa kaupunkia sekä aluetta haarukoidessa kannattaakin miettiä, missä asuntojen ja kiinteistöjen arvot tulevat todennäköisesti nousemaan. 

Yksityiset vuokranantajat vuokraavat yli 300 000 asuntoa ympäri Suomen, joka on noin 2/3 vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista. Suurin osa yksityisistä vuokranantajista ovat piensijoittajia, jotka omistavat 1-2 asuntoa. Suomen Vuokranantajien kyselytutkimuksen mukaan asuntosijoittamisella säästetään yleisesti eläkepäiviä varten. Asuntosijoittaminen on yleensä siis hyvin pitkäjänteistä.  

Tulevaisuuden näkymät 

Suomen Vuokranantajat julkaisee vuosittain yhdessä Pellervon Taloustutkimuskeskus PTT:n kanssa ennusteen asuntosijoittamisen tulevista tuotoista. Vuokratuottoennusteessa on mukana yhteensä 24 kaupunkia, joiden osalta on tarkasteltu vuokratuottoa, arvonkehitystä sekä alueellisia tekijöitä. Tutkimus on luettavissa täältä

Tulevaisuudessa alueelliset erot näyttävät kasvavan erityisesti asuntojen arvon kehityksen suhteen, vaikka keskimääräinen vuokratuotto pysynee tasaisena. Parhaat vuokratuottoprosentit löytyvät pienemmistä yliopistokaupungeista. Viime vuosina tarjonnan lisääntyminen kasvukeskuksissa on hillinnyt vuokrankorotuspaineita ja vuokrien odotetaan nousevan tulevina vuosina noin kahden prosentin vuosivauhtia.  

Asunnot ovat pitkällä aikavälillä tarjonneet vähintään hyvän suojan inflaatiota vastaan, ja kasvukeskuksissa pelkällä arvonnousullakin on voinut päästä hyviin tuottoihin. Tulevaisuudessa tilanne on kuitenkin toinen, sillä sijoitusasunnon arvon ennustetaan laskevan monissa suosituissakin keskuksissa. Asuntojen hintoihin sekä vuokriin vaikuttavat merkittävästi paikallistasolla tapahtuvat muutokset, kuten suuret liikennehankkeet, uudet asuinrakennukset sekä suurten oppilaitosten ja työnantajien liikkeet. Vuokranantajan kannattaa seurata oman alueensa kehitystä asuntomarkkinoita laajemmin.

Suomen Vuokranantajin Aloittelevan asuntosijoittajan opas auttaa myös.