Arvonnousu

Arvonnousu on yksi elementti asuntosijoittamisessa. Asuntojen hinnat ovat nousseet pitkään ja erityisesti sijainti, palveluiden läheisyys, alueen kehityspotentiaali, puistojen ja veden läheisyys tekevät kohteen potentiaaliseksi arvonnousun näkökulmasta, jos alueen kiinnostavuus asumisen näkökulmasta on positiivinen.

Huikeista arvonnousuista ei kuitenkaan kannata hämääntyä tai ainakaan yliarvostaa. Arvonnousu on myös aina teoreettinen ja konkretisoituu vasta asuntokauppoja tehtäessä, jolloin markkinatilanne määrittää asunnon todellisen arvon. Siksi arvonnousuun liiaksi luottaminen on epävarmaa. Arvonnousu on kuitenkin tavoiteltavaa ja se on asuntosijoittamisen näkökulmasta tärkeä elementti. Arvonnousun tuomaa lisävakuutta voi käyttää esimerkiksi uuden sijoitusasunnon hankinnan vakuutena haettaessa lisälainaa.

Arvonnousua pohtiessa kannattaa tiedostaa kaupungistuminen ja ihmisten muuttoliike. Siellä missä kysyntä on kasvussa, asuntojen hinnat nousevat, ellei tarjonta pysy perässä. Tämän vuoksi asuntosijoittamisessa pitää ottaa huomioon myös taantuvien alueiden mahdollinen arvonlasku.

Arvonnousun tai arvonlaskun epävarmuus on kuitenkin huomattava. On täysin tapaus- ja aluekohtaisista, miten asunnon arvo kehittyy. Yleisesti voi sanoa, että kaupunkien keskustojen asunnot säilyttävät arvonsa ja pikemminkin nousevat, mutta kaupunkien keskustassa vuokratuotto saattaa jäädä pienemmäksi.