Vuokranantajat suuntaavat asuntokaupoille aiemmin kuin oman kodin ostajat, hoitokulujen kasvua pidetään suurimpana riskinä

24.4.2024

Yksityisten vuokranantajien ostoaikeet ovat olleet varovaisessa nousussa viime syksystä ja jatkavat edelleen maltillista kasvua, mutta ostoaikeet eroavat merkittävästi kaupungeittain. Hoitokulujen nousua pidetään selvästi suurimpana riskinä, kun taas nykyinen korkotaso ei huoleta suurinta osaa yksityisistä vuokranantajista, selviää Suomen Vuokranantajien tuoreesta Vuokranantaja-barometrista. Barometriin vastasi lähes 2500 asuntosijoittajaa.

71 prosenttia Vuokranantaja-barometrin vastaajista pitää hoitokulujen nousua melko tai erittäin merkittävänä riskinä asuntosijoittamisen kannalta. Sen sijaan aiemmin korkealla ollut huoli korkojen noususta on laskenut, ja enää 44 prosenttia pitää sitä melko tai erittäin merkittävänä riskinä. Myöskään korkojen jäämistä nykyiselle tasolle ei nähdä suurena riskinä.

”Viime vuosien korkea inflaatio on nostanut hoitokuluja merkittävästi ja pääkaupunkiseudulla hoitovastikkeet ovat nousseet kahdessa vuodessa noin 12 prosenttia. Samaan aikaan vuokrat ovat pysyneet lähes paikallaan ja näin nettotuotto on pienentynyt”, kommentoi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.

”Toisaalta huoli korkojen noususta on vähentynyt huomattavasti ja mikä vielä positiivisempaa, nykyinen korkotaso koetaan jopa kaikkein pienimmäksi riskiksi.”

Suurimman osan yksityisistä vuokranantajista ei edelleenkään ole tarvinnut tehdä toimenpiteitä korkojen nousun takia (59 %). Vain 3,6 prosenttia vastaajista ilmoittaa myyneensä asunnon tai asuntoja korkojen nousun seurauksena. Joka kuudes ilmoittaa, että on myynyt muuta varallisuutta tai käyttänyt säästöjä. Kulutuksesta on säästänyt viimeisen kuuden kuukauden aikana reilu viidennes.

”Yksityiset vuokranantajat ovat pärjänneet korkeammassa korkoympäristössä ja tämä kuva vahvistuu entisestään tuoreessa barometrissa. Suurin osa selviää korkeammista koroista ilman minkäänlaisia haasteita, eivätkä myöskään haasteet maksaa vastikkeita ole kasvaneet juurikaan. Kuitenkin lähes viidesosa on joutunut myymään omaisuutta tai käyttämään säästöjä. Vaikka maksuista siis selviydytään, on toimintaa jouduttu tukemaan omista säästöistä. Myynteihin joutuneiden osuus on silti hyvin pieni”, Karlsson tiivistää.

Sekä osto- että myyntiaikeissa nousua, mutta kaupunkikohtaiset erot suuria

Asuntosijoittajista joka neljäs suunnittelee ostavansa uuden sijoitusasunnon seuraavan vuoden aikana, kun oman kodin ostajilla vastaava luku on Tilastokeskuksen tietojen perusteella vain 10 prosenttia.

”Vuokranantajien ostoaikeet ovat yli tuplaten korkeammalla kuin oman asunnon ostajien, mutta on hyvä huomioida alueellinen vaihtelu”, Karlsson sanoo.

Samalla kun Vaasassa 44 prosenttia vuokranantajista ilmoittaa ostoaikeista, ovat Helsingissä ostoaikeet yli kolme kertaa matalammalla (14,2 %). Pääkaupunkiseudulla ostoaikeet ovat matalalla myös Espoossa (18,3 %) ja Vantaalla (18,5 %), ja vuokralaisen löytäminen on muuta maata haasteellisempaa.

Sijoitusasunnon myyntiä mahdollisesti suunnittelee 17 prosenttia ja varmasti myyvien osuus on kolme prosenttia. Myyntiä suunnittelevien osuus on kasvanut syksyn barometristä 6 prosenttiyksikköä. Suurimmat myyntiaikeet ovat Oulussa (25,7 %) ja pienimmät Joensuussa (10,9 %), mutta barometrin vastaukset painottuvat myyntiä mahdollisesti harkitseviin.

Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometri toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyyn vastasi 2495 yksityistä vuokranantajaa. Kysely toteutettiin 21.3.-7.4.2024. Vuokranantaja-barometri on toistuva tutkimus, joka toteutetaan puolivuosittain syksyllä ja keväällä.

Tarkemmat tiedot tutkimuksen tuloksista ja kaupunkikohtaisista tiedoista on mahdollista pyytää median käyttöön eemeli.karlsson@vuokranantajat.fi