Vuokranantajan tietopankki

Lyhytaikainen majoitustoiminta Airbnb:n tai vastaavan palvelun kautta

Lyhytaikainen majoitustoiminta Airbnb:n tai muiden vastaavien alustojen kautta on kasvattanut suosiotaan viime aikoina myös Suomessa. Lyhytaikaista majoittamista koskevat pelisäännöt ovat osin vasta muotoutumassa, ja erityisesti rajanveto ammattimaisen ja muun majoitustoiminnan välillä on epäselvä. Majoitustoimintaa harkitsevan on kuitenkin hyvä ottaa selvää majoitustoimintaa koskevista säännöksistä ja siitä, miten niitä sovelletaan omaan toimintaan.

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivulle

Kirjaudu sisään

Lyhytaikainen majoitustoiminta Airbnb:n tai muiden vastaavien alustojen kautta on kasvattanut suosiotaan viime aikoina myös Suomessa. Lyhytaikaista majoittamista koskevat pelisäännöt ovat osin vasta muotoutumassa, ja erityisesti rajanveto ammattimaisen ja muun majoitustoiminnan välillä on epäselvä. Majoitustoimintaa harkitsevan on kuitenkin hyvä ottaa selvää majoitustoimintaa koskevista säännöksistä ja siitä, miten niitä sovelletaan omaan toimintaan.