Vuokranantajan tietopankki

Vuokrasopimuksen tekeminen

Vuokrasopimusehtojen miettiminen tarkkaan kannattaa poikkeuksetta. Hyvin laadittu vuokrasopimus takaa parhaiten ongelmattoman ja pitkäaikaisen vuokrasuhteen. Tällä on suuri merkitys myös huoneistosta saatavaan tuottoon.

Hyvän vuokrasopimuksen perusedellytyksenä on se, että sopimuksessa noudatetaan lakia ja hyvää vuokratapaa. Vuokrasopimus tulee tehdä kirjallisesti ja sisältö muotoilla mahdollisimman selkeäksi ja yksiselitteiseksi. 

Hyvän tuoton saavuttamiseksi on kuitenkin myös monia muita seikkoja, joita on vuokrasopimuksessa hyvä huomioida. Vuokran, erilliskorvausten ja vuokrankorotusten sopimisessa kannattaa ottaa avuksi taskulaskin ja sopia näistä esim. lähitulevaisuuden korjaustarpeet silmällä pitäen. Vuokrasopimusta laatiessa on syytä huomioida myös se, minkälaiset ehdot vuokralainen kokee reiluiksi ja mikä saa hänet pysymään vuokralaisena mahdollisimman pitkään. Lisäksi on tärkeää varmistua siitä, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet sopimusehtojen sisällön samalla tavalla. 

Laaja sopimusvapaus mahdollistaa sen, että vuokranantaja ja vuokralainen voivat suhteellisen vapaasti sopia vuokrasopimuksen ehdoista. Vuokranantajan on kuitenkin oltava tietoinen myös lain pakottavista säännöksistä eli niistä asioista, joista ei voida sopia toisin edes vuokrasopimuksessa. 

Sekä toistaiseksi voimassa olevan että määräaikaisen asuinhuoneiston vuokrasopimuslomakkeen löydät täältä. Suosittelemmekin käyttämään Suomen Vuokranantajien vuokrasopimusmallia. Internetissä on tarjolla monenlaisia vuokrasopimuslomakkeita, joissa ei kuitenkaan välttämättä ole otettu huomioon kaikkia toimivan vuokrasuhteen kannalta olennaisia asioita. Valitettavasti myös selvästi lainvastaisia ja mitättömiä sopimusehtoja esiintyy.

Vuokrasopimuksen voi tehdä myös kokonaan sähköisesti, jolloin osapuolet voidaan tunnistaa esimerkiksi vahvan tunnistautumisen avulla. Sopimusten tekeminen sähköisesti onnistuu muun muassa Docuen kautta.

Huomioi vuokrasopimuksessa muun muassa

  • sopimuksen kesto 
  • vuokran määrä 
  • vakuus 
  • vuokrankorotukset 
  • muuttopäivä 
  • kotivakuutus 
  • erityisehdot kuten tupakointikielto