Asuntosijoittamisen alueelliset erot kasvavat – Katso Suomen kaupunkien rankinglista

17.7.2019

Suomen Vuokranantajat ry on julkaissut yhdessä Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) kanssa vuosittaisen ennusteen asuntosijoittamisen tulevista tuotoista. Ennusteen mukaan pitkän aikavälin vuokratuotto pysyy edelleen tasaisena, mutta alueelliset erot kasvavat erityisesti asuntojen arvon kehityksessä. Kaupunkirankingissa parhaat vuokratuotot löytyvät pienemmistä yliopistokaupungeista.

Vuokratuottoennusteessa on mukana yhteensä 24 kaupunkia, joiden osalta on tarkasteltu vuokratuottoa, arvonkehitystä sekä alueellisia tekijöitä. Tarjonnan lisääntyminen kasvukeskuksissa on hillinnyt vuokrankorotuspaineita ja vuokrien odotetaan nousevan tulevina vuosina kahden prosentin vuosivauhtia.

Ennusteen pohjalta laaditussa kaupunkirankingissa houkuttelevimmiksi kaupungeiksi asuntosijoittajien näkökulmasta nousevat Rovaniemi, Kuopio ja Oulu.

”Yliopistokaupungit erottuvat vertailussa keskimääräistä parempina sijoituskohteina. Toisaalta pienemmistä yliopistokaupungeista on löydettävissä huomattavasti korkeampia vuokratuottoja kuin esimerkiksi Helsingistä tai Turusta”, kertoo Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaa.

Arvonnousun sijaan arvonlaskun mahdollisuus huomioitava

Perinteisesti arvonnousu on ollut myös merkittävä osa asuntosijoittamista. Asunnot ovat pitkällä aikavälillä tarjonneet vähintään hyvän suojan inflaatiota vastaan, ja kasvukeskuksissa pelkällä arvonnousullakin on voinut päästä hyviin tuottoihin. Nykyään tilanne on toinen, sillä sijoitusasunnon arvon ennustetaan laskevan monilla suosituillakin paikkakunnilla.

”Asunto- ja vuokramarkkinoiden eriytyminen näkyy myös kaupunkien sisällä. Esimerkiksi Helsingin kantakaupunkiin ennustetaan noin 4 prosentin arvonnousua, kun taas pääkaupungin reunoilla arvonnousu jäänee alle 2 prosenttiin. Jopa pääkaupunkiseudun reunoilla arvonkehitys voi olla negatiivista”, toteaa Suomen Vuokranantajien lakimies Tarik Ahsanullah.

”Asuntojen hintoihin vaikuttavat merkittävästi paikallistasolla tapahtuvat muutokset, kuten suuret liikennehankkeet, uudet asuinrakennukset sekä suurten oppilaitosten ja työnantajien liikkeet. Vuokranantajan kannattaa seurata oman alueensa kehitystä asuntomarkkinoita laajemmin”, Ahsanullah jatkaa.

Asuntosijoittamisen vuokratuotto pysyy reilussa 3 prosentissa

Ennusteen mukaan pitkän aikavälin trendi näyttää edelleen jatkuvan. Vuokratuotto on pysynyt koko maan osalta tasaisesti keskimäärin 3 – 4 prosentin tuntumassa vuonna 1995 tapahtuneen vuokrasääntelystä luopumisen jälkeen.

Kaupunkiranking

Osana ennustetta laaditaan vuosittain kaupunkiranking, joka kuvastaa alueen houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta. Alueiden kehitystä ennakoidaan seuraavien muuttujien avulla:

  • Vuokratuotto
  • Arvonnousu
  • Väestönkasvu (%)
  • Asuntokuntien lukumäärä, muutos (%)
  • Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, muutos (%)
  • Yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden osuus 18-64-vuotiaista (%)
  • Asuntojen hintataso suhteessa Helsinki-1 (luku väliltä 0-1)
  • Hintojen vaihtelu (varianssi)
  • Tulotaso suhteessa Helsinkiin
  • Asumismenojen osuus nettotuloista (%)

Tutkimuksen sisältö

Suomen Vuokranantajat julkaisee yhteistyössä Pellervon taloustutkimuksen (PTT) kanssa vuosittain vuokratuottotutkimuksen, jossa käsitellään eri kaupunkien näkymiä yksityisen vuokranantajan näkökulmasta. Tutkimus on tehty vuodesta 2013 alkaen. Tutkimuksessa käsitellään asuntosijoittamiseen vaikuttavia alueellisia kehitystekijöitä.

Vuokratuoton laskemiseksi on tehty keskimääräiset alueelliset hinta- ja vuokraennusteet vuosille 2019-2023.

Vuokratuoton laskennassa on otettu huomioon remonttivara. Lisäksi hoitokulujen ennustetaan kasvavan koko maassa keskimäärin 2,8 prosenttia vuodessa. Ennusteen mukaan sijoitusasuntolainojen viitekorko nousee lähelle yhtä prosenttia vuoteen 2022 mennessä.

[button link=”https://vuokranantajat.fi/asuntosijoittaminen/tutkimukset/tuottotutkimus-2019/”]Tutustu tutkimuksen tuloksiin[/button]