Pienet vuokranantajat takaavat kilpaillun markkinan

21.2.2023

Vaikka julkisesta keskustelusta voisi joskus muutakin päätellä, on Suomessa erittäin toimiva vuokramarkkina. Kysynnän ja tarjonnan laki toimii myös asuntomarkkinoilla – mitä enemmän on tarjontaa, sitä edullisempia ovat hinnat. Vastaavasti kiihtyvä kysyntä nostaa hintoja.

Pääkaupunkiseudulla rakennettiin 2010-luvulla väkiluvun kasvuun ja kysyntään nähden aivan liian vähän uusia asuntoja (etenkin pienempiä), ja se johti vuokrien sekä asuntojen myyntihintojen ripeään kasvuun. Vuosikymmenen loppupuolella suosituimpien alueiden vuokra-asuntonäyttöihin suorastaan jonotettiin.

Asuntomarkkinoilla käänteet ovat hitaita. Kysyntään vastaaminen vie aikansa, kun kyseessä on maankäytön, kaavoituksen, investointien ja rakentamisen usein vuosia vievä kokonaisuus. Asuntotarjonnan tulppa lähti purkautumaan, kun kaavoitukseen ja investointeihin saatiin riittävästi vauhtia. Helsingin seudulle syntyi 2019–2021 kaikkiaan lähes 57 000 uutta asuntoa.

Runsaan rakentamisen ja koronan aikana hidastuneen väestökasvun vuoksi ollaan pääkaupunkiseudulla poikkeuksellisessa tilanteessa. Asuntojen tarjonta ylittää kysynnän. Nopeasti nousseet korot ovat hidastaneet myös asuntojen myyntiä, ja kääntäneet hinnat laskuun.

Myös vuokrat ovat poikkeuksellisesti laskeneet tai pysyneet ennallaan suurimmissakin kaupungeissa. Pääasiallinen syy tähän on viime vuosien erittäin runsas vuokra-asuntojen tarjonnan lisääntyminen, josta ovat vastanneet sekä pienet yksityiset että suuret institutionaaliset vuokranantajat.

Jokaisen puolueen tavoitteena on tarjota suomalaisille kohtuuhintaista asumista, keinot tavoitteeseen pääsemisestä ja kohtuuhintaisuuden määritelmästä vaihtelevat. Voi sanoa, että viime vuosina tavoite on toteutunut markkinaehtoisesti. Helsinkiläinen vuokra-asunnon etsijä löytää tällä hetkellä asunnon helpommin ja edullisemmin, kuin vielä muutama vuosi sitten.

Suomen vuokra-asuntomarkkina on toimiva ja kilpailtu juuri pienten yksityisten vuokranantajien ansiosta. Mitä enemmän asunnon tarjoajia, sitä enemmän kilpailua. Ja mitä enemmän kilpailua, sitä enemmän kuluttaja, eli asunnon etsijä hyötyy. Tämä periaate olisi hyvä pitää mielessä tulevalla vaalikaudella asuntopolitiikan linjauksia pohtiessa.

Hanna Isbom
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
hanna.isbom@vuokranantajat.fi
p. 050 413 8299