Tuloutus vs rahastointi

Suurten korjaushankkeiden yhteydessä monissa taloyhtiöissä on käytäntönä, että kaikki osakkaiden maksusuoritukset rahastoidaan eli kirjataan taseessa olevaan rahastoon automaattisesti. Rahastoinnille on kuitenkin yleensä olemassa vaihtoehtoja.

Taloyhtiön taseesta ja korjaushankkeen laadusta riippuu, mikä keino on kussakin tapauksessa järkevin ja kirjanpidollisesti, verotuksellisesti sekä yhtiöoikeudellisesti oikein. Vuokranantajaosakkaalle merkittävää on, rahastoidaanko vai tuloutetaanko suoritukset. Jos osakkaiden maksamat suoritukset päätetään rahastoida, ei vuokranantaja voi vähentää maksamaansa suoritusta vuokratuloista. Rahastointia ei siten kannata niellä pureskelematta.

Jos suoritukset tuloutetaan eli näytetään yhtiön tuloslaskelmassa, ne ovat vuokranantajaosakkaalle vähennyskelpoisia vuokratuloista kuten muutkin tulonhankkimiskulut tuloverolain mukaan. Alla olevassa ohjeessa esitetään muutamia esimerkkejä siitä, mitä vaihtoehtoja osakkaiden maksusuoritusten rahastoinnille eri tilanteissa voisi olla.

Lataa opas koneelle tästä

Ohjeistuksen tarkoituksena on antaa vuokranantajille, isännöitsijöille sekä asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille tietoa siitä, miten osakkaiden vastikeosuuksia voisi käsitellä taloyhtiön kirjanpidossa taloyhtiön suurten korjaushankkeiden yhteydessä. Kyseessä on pääperiaatteita käsittelevä ohjeistus ja käytännön tilanteissa on asioita, joita ei ole kaikkia voitu ottaa ohjeessa huomioon.

Ohjeistus on laadittu yhteistyössä Isännöintiliiton kanssa. Lisäksi verotus- ja tilintarkastusalan ammattilaiset ovat toimineet ohjeen asiantuntijoina.