Viilennyspumppu taistelee kuumuutta vastaan 

17.6.2024

Korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2021:32 jälkeen viilennyspumpusta eli viilentävästä ilmalämpöpumpusta on tullut suosittu huoneistokohtainen jäähdytysratkaisu. Oikeus linjasi, että osakkaan muutostyöoikeus ulottuu viilennyspumpun asentamiseksi huoneiston parvekkeelle, vaikka läpivienti tehdään yhtiön seinärakenteeseen. Yhtiöllä on vapaa harkinta sen sallimisesta vain, jos asennus tulisi julkisivuun tai muuhun yhtiöhallintaiseen tilaan. Mitä osakkaan tulisi huomioida viilennyspumppua harkitessaan? 

Huomiot kilpailutuksessa ja verovähennyksissä 

Osakkaan tulee suunnitella viilennysratkaisu huolellisesti hyvä rakennustapa huomioiden. Soveltuvasta viilennyspumpusta asennuksineen kannattaa konsultoida alan ammattilaista ja kysyä referenssejä naapureilta. Asentajalla tulee olla kylmäainepätevyydet ja luvat mahdollisiin sähkötöihin. Myös vastuuvakuutus ja takuuehdot ovat tärkeitä. Lisäturvaa voi hakea kotivakuutuksen tai vuokranantajan vakuutuksen laajennuksesta viilennyspumpulle. 

Kilpailutus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jo alkuvuodesta. Jos haet kotitalousvähennystä, huomioi työn osuus hinnasta. Vuokrauskäytössä taas koko hankintameno voidaan vähentää verotuksessa. 

Selvitä ehdot ja tee muutostyöilmoitus 

Muutostyöilmoituksena tai sen liitteenä voi käyttää asentajan asennussuunnitelmaa, josta ilmenee asennettava viilennyspumppu, asentaja pätevyyksineen ja vakuutuksineen, sisä- ja ulkoyksikön asennuspaikat, läpivientitapa, tärinänvaimennus, kondenssivedenohjaus ja sähköistys. Usein asennustyön voi tilata ehdollisena luvan saamiseksi.  

Yhtiöltä voi tiedustella ehtoja huomioitavaksi asennussuunnitelmassa. Ehdot on voitu linjata yhtiökokouksessa, mutta sitä ei edellytetä. Jos lupakäytäntö on vakiintunut, hyväksyntä voidaan saada isännöitsijältä. Muutoin hallituksen tulee käsitellä ilmoitus viivytyksettä, yleensä kuukauden sisällä. Muutostyölle kannattaa pyytää kirjallinen hyväksyntä, eikä tyytyä aloituslupaan. 

Jos asennus vastaa yhtiössä hyväksyttyä toteutustapaa ja sijoitusta, asennustodistuksen ja sähkötarkastuspöytäkirjan toimittaminen voi riittää valvontana. Jos yhtiö vaatii lisäksi esimerkiksi valokuvat läpiviennistä, niistä täytyy sopia asentajan kanssa etukäteen. 

Viilennyshyöty ylittää usein haitat 

Yhtiöllä on lain mukaan oikeus asettaa muutostyölle tarpeellisia ehtoja haittojen tai vahinkojen välttämiseksi. Viilennyspumpun asentamista parvekkeelle ei voida yleensä kieltää, sillä haitat yhtiölle tai muille osakkaille ovat usein selvästi vähäisempiä kuin viilennyksestä syntyvä hyöty. Merkittävin hyöty on huoneiston lämpötilan saattaminen terveysturvalliselle tasolle. Tuuletus ja verhot eivät välttämättä riitä viilentämiseksi.  

Vastaavasti riskejä voidaan usein hallita asettamalla muutostyöluvalle teknisiä ehtoja esimerkiksi ulkoyksikön kondenssivedenohjauksesta ja tärinänvaimennuksesta. Ulkoyksikön äänitasot taas alittavat normaalisti kaupungin taustamelun. Parvekeasennusta ei voi kieltää, jos siihen liittyvät riskit ovat vältettävissä lupaehdoin. Käytännössä asennus voidaan siis kieltää vain, jos se ei ole toteutettavissa aiheuttamatta kohtuutonta haittaa tai vahinkoa. 

Kuka pitää viilennyspumpun kunnossa? 

Laki on selvä kunnossapidosta ja kustannuksista: ne kuuluvat asennukset tekevälle osakkaalle. Osakas vastaa korjausten lisäksi määräaikaishuolloista, ja kunnossapitovastuu siirtyy myös uudelle osakkaalle. Esimerkiksi parvekeremontissa asennuksen poistaminen kuuluu osakkaalle. Vastuunjakosopimus ei kuitenkaan ole tarpeellinen, eikä sen asettamista luvan ehdoksi ole pidetty oikeuskäytännössä sallittuna. Sen sijaan kunnossapitomääräyksen lisääminen yhtiöjärjestykseen on suositeltavaa. 

Huolelliseen hoitamiseen kuuluu viilennyspumpun puhtaanapito. Sisäyksikön suodattimet tulee puhdistaa käyttöohjeiden mukaisesti noin kuukausittain. Parvekkeen vedenpoisto tulee olla puhtaana ja parvekelasitus viilennyksen aikana avoinna. Silloin, kun asunto on vuokrattuna, nämä hoitovelvoitteet kuuluvat vuokralaiselle vuokranantajan opastamana. 

Panostus asumismukavuuteen ja arvoon 

Onko viilennyksestä muodostunut jopa asumisen uusi laatuvaatimus? Viilennyspumpun hankkiminen voi parhaimmillaan luoda kilpailuvaltin sekä vuokra- että asuntomarkkinoilla. Moni arvostaa etenkin laitteen hiljaista yötoimintoa ja etäohjattavuutta. Mitä korkeampi laitteen SEER-arvo on, sitä energiatehokkaampi se on. 

Viilennyspumpun sisäyksikkö kierrättää asunnon omaa sisäilmaa, eikä se siten vaikuta asunnon ilmanvaihtoon. Tällainen viilennysratkaisu voi tarjota samalla yllättävän ratkaisun tilanteeseen, jossa ikkunoiden pitäminen auki öisin ei ole vaihtoehto asuntoon kantautuvan liikenteen melun, pölyn tai tupakansavun vuoksi.