Avainten luovutus

Vuokrasuhteen päättyessä vuokralaisen on palautettava kaikki hallussaan olevat huoneiston avaimet. Avainten palautus tehdään kuittausta vastaan. Mikäli vuokralainen jättää osan avaimista palauttamatta, saa vuokranantaja teettää puuttuvien tilalle uudet avaimet vuokralaisen kustannuksella. Jos palauttamatta jäänyt avain on vuokralaisen kustannuksella teetetty lisäavain, ei vuokranantaja kuitenkaan voi periä sen osalta uuden avaimen teettämiskustannuksia.

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivuille.