Vuokrasuhteen lopussa

Vuokralaisen on hoidettava asuntoa huolellisesti. Osa huolellista hoitoa on asunnon säännöllinen siivoaminen sekä puhtaanapito. Vuokralaisen vastuulla on esimerkiksi ikkunoiden pesu, pakastimen sulatus sekä kylpyhuoneen lattiakaivon puhdistaminen. Mikäli asunnon säännöllisestä perussiivouksesta on huolehdittu vuokrasuhteen aikana, ei tällaisia siivoustoimenpiteitä tarvitse välttämättä tehdä vuokrasuhteen päättyessä. Vuokrasuhteen päättyessä esimerkiksi pinnat tulee kuitenkin pyyhkiä ja pesualtaat sekä wc-istuin pestä.

Kun vuokralainen on tyhjentänyt ja siivonnut asunnon, on loppukatselmuksen aika. Se on yleensä luontevinta suorittaa avainten luovutuksen yhteydessä. Loppukatselmuksessa vuokranantaja ja vuokralainen käyvät huolellisesti asunnon läpi ja toteavat mahdolliset siivous- ja korjaustarpeet. Mikäli asunto on puutteellisesti siivottu, on vuokralaiselle vielä annettava tilaisuus huolehtia asunnon siivoamisesta. Jos ryhtiliikettä ei tapahdu, on tarpeelliset siivouskulut mahdollista pidättää vakuudesta.

Vakuudesta voidaan pidättää myös ne kohtuulliset kulut, jotka vuokranantajalle aiheutuvat vuokralaisen jälkien korjaamisesta. Vuokralainen ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, esimerkiksi pienehköistä naarmuista tai kolhuista. Mikäli perusteita vakuuden käyttämiseen ei ole, on vakuus palautettava täysimääräisenä viivytyksettä, kun vuokrasuhde on päättynyt, huoneisto ja siihen liittyvät tilat siivottu, huoneiston avaimet luovutettu ja huoneistossa tehty kuntotarkastus. Jos vuokranantajalla on perusteita pidättää osa vakuudesta, on erotus palautettava vuokralaiselle viivytyksettä. Vakuuden pidättämisestä ja sen syistä on ilmoitettava vuokralaiselle kirjallisesti tai sähköpostitse vuokralaisen ilmoittamaan osoitteeseen. Vuokralaiselle tulee myös lähettää kirjallinen erittely syntyneistä kustannuksista.