Vuokra-aika

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus tarjoaa sopimusosapuolille määräaikaista sopimusta jossain määrin joustavamman vaihtoehdon. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus soveltuu silloin, kun sopimusta tehtäessä ei ole tarvetta sopia sopimuksen päättymisajankohtaa. Tällöin sopimus jatkuu niin kauan kunnes jompikumpi osapuoli päättää sopimuksen esimerkiksi irtisanomalla. Määräaikainen sopimus puolestaan sitoo molempia sopimusosapuolia tietyn määräajan.

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivuille.