Vuokranalennukset

Vuokralaisella on oikeus saada joko vuokraa alennetuksi tai kokonaan vapautus vuokran maksamisesta siltä ajalta, jona huoneistoa ei ole voitu käyttää tai se ei ole ollut sovitussa tai lain edellyttämässä kunnossa. Alennuksen on oltava kohtuullinen aiheutuneeseen asumishaittaan nähden.  

Vuokran maksusta vapautumisesta tai vuokranalennuksesta tulee aina sopia vuokranantajan kanssa. Vuokralainen ei saa itse päättää vuokranalennuksesta tai jättää koko vuokraa maksamatta, vaikka omasta mielestään olisikin oikeutettu vuokranalennukseen. Vuokranalennuksen määrästä tai vapautuksesta ja niiden kestosta kannattaa aina sopia kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse.  

Vuokranmaksusta vapautumista tai vuokranalennusta harkittaessa on osapuolten huomioitava puutteellisuuden kesto ja sen merkitys huoneiston käytölle. Arviointia tehtäessä tilan käyttötarkoituksella on olennainen merkitys. Kylpyhuone- ja keittiötilojen puutteellisuudet ovat huomattavasti olennaisempia kuin esim. makuu- tai vaatehuoneissa olevat puutteellisuudet. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokranalennukseen, jos huoneiston puutteellinen kunto johtuu vuokralaisen laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta. Vuokralaisen oikeus vuokranalennukseen alkaa aikaisintaan, kun vuokranantaja on saanut tiedon vuokrasuhteen aikana ilmenneestä huoneiston kunnon puutteellisuudesta. 

Tyypillinen vuokranalennus putkiremontin takia on kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan ollut yleensä noin 20 – 50 % ja julkisivuremontin takia noin 10 – 30 % siltä ajalta kun huoneisto on ollut puutteellisessa kunnossa tai osittain poissa käytöstä. Hissiremontissa vuokranalennuksen suuruus on kuluttajariitalautakunnan mukaan ollut tyypillisesti noin 10 %, mikäli hissillä on olennainen merkitys huoneiston käytön kannalta. Vuokranalennuksen määrä lasketaan tarvittaessa päiväkohtaisesti jakamalla kuukausivuokra päivävuokraksi, josta saadaan prosenttilaskutoimituksella se vuokran määrä, jota vuokralainen ei ole velvollinen suorittamaan. 

Jos huoneistoa ei remontin tai muiden korjaustöiden aikana voi lainkaan käyttää, on vuokralainen vapautettava vuokranmaksuvelvollisuudesta remonttipäivien ajaksi. Kysymykseen voi kuitenkin tulla nk. varastonvuokran suuruutta vastaavan vuokran maksaminen, mikäli vuokralainen voi säilyttää irtaimistoaan ja muuta omaisuuttaan vuokrahuoneistossa remontin aikana. 

Harkittaessa, voiko huoneistossa esimerkiksi kylpyhuoneremontin aikana asua, tulee ottaa huomioon mm. seuraavat seikat: 

  • onko asunto viranomaisen päätöksellä asetettu käyttökieltoon remontin ajaksi; 
  • tarvitaanko seinien ja lattioiden koneellista kuivatusta; 
  • onko taloyhtiön peseytymistilat vuokralaisen käytettävissä; 
  • onko huoneiston WC käytössä tai voiko vuokralainen käyttää taloyhtiön WC-tiloja; 
  • tuleeko huoneistoon vettä lainkaan.