Vinkit vuokralaiselle

Vuokranantajana voit tulostaa tai välittää tämän sivun linkkinä vuokralaisellesi vaikkapa vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Hanki kotivakuutus tai siirrä jo olemassa oleva

Siirrä kotivakuutus uuteen asuntoosi heti muuttoilmoituksen tekemisen jälkeen. Laajemmat kotivakuutukset voivat korvata irtaimistovahinkoja myös muuton aikana (esim. pakatessa, kantaessa, kuljetettaessa), jolloin myös vastuuvakuutus on voimassa. Vakuutusten sisältö vaihtelee, joten tarkista aina oman vakuutuksesi kattavuus erikseen.

Kotivakuutus tuo turvaa sinun tavaroillesi, jos esimerkiksi astianpesukoneesi tai puhelimesi hajoaa tai polkupyöräsi varastetaan. Sieltä voi myös hakea korvausta, jos vahingossa aiheutat huoneistossa vahinkoja. Ilman vakuutusta vastuusi esimerkiksi vesivahingosta voi helposti nousta kymmeniintuhansiin euroihin. Kotivakuutus kannattaa pitää voimassa koko vuokrasuhteen ajan, vaikka vuokrasopimuksessa ei olisi asiasta erillistä mainintaa.

Tee muuttotarkastus ja testaa avainten toimivuus

Tee heti vuokrasuhteen alkaessa huoneiston alkutarkastus yhdessä vuokranantajan kanssa. Kirjaa kaikki havaitsemasi viat ja puutteet (esim. halkeamat, kolhut, reiät, naarmut ym. jäljet sekä puuttuvat varusteet ja viat kodinkoneiden toimivuudessa) alkutarkastuspöytäkirjaan. Jos alkutarkastusta ei erikseen tehdä, ilmoita vuokranantajalle heti vuokrasuhteen alkaessa mahdollisista vioista ja puutteista lähettämällä niistä esimerkiksi valokuvat sähköpostitse. Näin toimittaessa vuokrasuhteen päättyessä ei synny epäselvyyttä siitä, onko vika tai puute syntynyt huoneistossa oman vuokrasuhteesi aikana.

Tutustu taloyhtiön tiloihin ja testaa avainten toimivuus

Ota selvää myös käytössäsi olevista muista tiloista, kuten häkkivarastosta. Testaa, että kaikki vastaanottamasi avaimet – siis myös vara-avaimet toimivat huoneiston ja ulko-oven lukkoihin. Muista myös varmistaa, että mahdollisen turvalukon avain on oikea. Selvitä, tarjoaako yhtiö käyttöösi esimerkiksi pesutuvan, pyöräkellarin, saunan tai kerhotilan maksua vastaan tai jopa ilmaiseksi.

Hoida huoneistoa huolellisesti ja ilmoita puutteista viipymättä

Hoida huoneistoa huolellisesti ja muista, että vuokralainen on velvollinen korvaamaan vahingot, joita huoneistolle vuokrasuhteen aikana aiheutuu. Tavanomaisesta asumisesta syntyvästä pintojen kulumisesta vuokralainen ei ole vastuussa, mutta esimerkiksi huolimaton vedenkäyttö, huonekalujen siirtely lattiapintoja vaurioittaen, tapettien repeytyminen ja vaikkapa lemmikkieläinten aiheuttamat vauriot oikeuttavat vuokranantajan vaatimaan vuokralaiselta vahingonkorvausta aiheutuvista korjauskustannuksista.

Huoneiston vaurioitumista ja vahingonkorvausvastuun syntymistä voi välttää siivoamalla säännöllisesti ja noudattamalla vuokranantajan mahdollisesti antamia siivous- tai muita huoneiston hoito-ohjeita. Jos jokin asia jää epäselväksi, kysy vuokranantajaltasi lisäohjeita. Muista ilmoittaa myös kaikista vuokrasuhteen aikana sattuneista vahingoista ja puutteellisuuksista aina viipymättä vuokranantajalle, isännöitsijälle ja/tai huoltoyhtiölle.

Seuraa kodinkoneiden kuntoa ja suorita asennukset huolellisesti

Tarkkaile vuotokaukaloa, letkuja ja liitäntöjä vuokrasuhteen aikana ja muista aina tulppaus, jos poistat astianpesutai pyykinpesukoneen liitännöistään. Jos epäilet vuotoa tai muuta vikaa käyttölaitteissa tai vesiliitännöissä, ilmoita asiasta aina välittömästi vuokranantajalle. Pikaisia toimia vaativat viat (selvä vuotovahinko) tulee ilmoittaa taloyhtiön huoltoyhtiölle välittömästi. Huoltoyhtiön yhteystiedot kannattaakin olla tallennettuna puhelimessa valmiiksi.

Jos asennat huoneistoon vuokranantajan luvalla oman astianpesukoneesi, se on suositeltavaa tehdä ammattilaisen toimesta. Asennustodistuksen saaminen turvaa selustasi, sillä vastuu asennuksesta kuuluu tällöin asentajalle. Kotivakuutus ei välttämättä korvaa mitään, jos asennuksen on mennyt tekemään itse väärin tai huolimattomasti.

Pyydä muutostöille aina vuokranantajalta lupa

Pienemmätkin maalaamiset ja tapetoinnit vaativat vuokranantajan suostumuksen. Kysy siis aina ensin vuokranantajalta lupa muutostöillesi. Osa muutoksista vaatii myös taloyhtiön luvan.

Kaikista huoneiston korjaus- ja muutostöistä kannattaa sopia tarkemmin kirjallisesti. Tällöin kummallekaan ei jää epäselväksi esimerkiksi käytettävä materiaali tai se, saavatko muutokset jäädä huoneistoon vuokrasuhteen päättyessä. Samalla voidaan sopia siitä, hyvitetäänkö vaikkapa hankkimiesi materiaalien osuus vuokrassa.

Noudata vuokrasopimusta ja hoida vuokranmaksu aina säntillisesti

Varmista jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista, että olet ymmärtänyt kaikki vuokrasopimuksen ehdot. Allekirjoittaessasi vuokrasopimuksen sitoudut maksamaan vuokran ajallaan ja hoitamaan muut vuokrasopimuksen velvoitteet. Vuokra kannattaa laittaa verkkopankissa automaattiseen maksuun. Huomioi, että toistuvat vuokranmaksun laiminlyönnit johtavat sopimuksen päättämiseen ja mahdollisesti maksuhäiriömerkintään.

Ilmoita vuokranantajalle etukäteen, jos syystä tai toisesta joudut joskus maksamaan vuokran myöhässä. Ongelmia voidaan ratkoa usein yhdessä sopimalla.

Järjestyssäännöt taloyhtiön yhteisinä pelisääntöinä

Tutustu järjestyssääntöihin, jos taloyhtiöllä on sellaiset. Järjestyssäännöt ilmaisevat talon tavat eli sen, kuinka taloyhtiössä on tarkoitus elää. Esimerkiksi nukkumiselle rauhoitettu hiljaisuusaika on yleensä määritelty järjestyssäännöissä. Myös yhteisten tilojen, kuten pesutuvan, pihan ja vaikkapa tupakointipaikan käyttöä koskeviin sääntöihin kannattaa tutustua ennakolta, jotta yhteiselo taloyhtiössä olisi mahdollisimman mukavaa.

Huomioi muiden asumisrauha ja -mukavuus, vaikka erityisiä järjestyssääntöjä ei olisikaan. Häiritsevän elämän viettäminen tai muiden järjestyshäiriöiden aiheuttaminen voi olla jopa peruste vuokrasuhteen purkamiseen.

Hyvä vuokratapa kertoo vuokraamisen pelisäännöt

Hyvä vuokratapa on alan järjestöjen laatima ohjeistus ja täydentää asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia. Se antaa pelisäännöt vuokraamiseen sekä vuokralaiselle että vuokranantajalle.