Käräjäoikeus

Huoneenvuokrasuhteissakin riidat päätyvät joskus käräjäoikeuden ratkaistaviksi. Tyypillinen käräjäoikeudessa käsiteltävä huoneenvuokra-asia on vuokrasopimuksen purkaminen, vuokrasaatavia koskeva velkomus tai häätö, mutta käräjäoikeudessa voidaan käsitellä myös mm. vakuutta tai vuokralaisen vahingonkorvausvastuuta koskevia riitoja.

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivuille.