Käräjäoikeus

Huoneenvuokrasuhteissakin riidat päätyvät joskus käräjäoikeuden ratkaistaviksi. Tyypillinen käräjäoikeudessa käsiteltävä huoneenvuokra-asia on vuokrasopimuksen purkaminen, vuokrasaatavia koskeva velkomus tai häätö, mutta käräjäoikeudessa voidaan käsitellä myös mm. vakuutta tai vuokralaisen vahingonkorvausvastuuta koskevia riitoja.

Yhdistyksen jäsenkoodi löytyy kaikista jäsentiedotteista. Voit myös tilata koodin tästä.
Huomaathan, että jäsenkoodi vaihtuu 1.2.2018.Etkö tiedä jäsenkoodia? Tilaa koodi tästä.