Vuokraoikeuden siirto

Vuokralainen ei saa ilman vuokrasopimuksessa annettua tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa siirtää vuokraoikeuttaan muissa kuin jäljempänä todetuissa poikkeustilanteissa. Jos vuokralainen tiedustelee lupaa vuokranantajalta vuokraoikeuden siirtoon, mutta vuokranantaja ei anna mitään vastausta kuukauden kuluessa luvan pyytämisestä, vuokralaisella on oikeus irtisanoa sopimus kuukauden kuluessa siitä, kun aika vastauksen antamiseen päättyi.

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivuille.