Edelleenluovutus

Vuokrasuhteen aikana voi syntyä tilanne, jossa vuokralainen haluaa luovuttaa osan huoneistoa tai koko huoneiston edelleen. Syynä tähän voi olla esimerkiksi vuokralaisen muutto uudelle paikkakunnalle työn perässä, opiskelijavaihto tai tarve jakaa vuokrauksesta syntyviä kustannuksia. Tällöin tilanteesta riippuen kyseeseen voi tulla alivuokraus, jälleenvuokraus, väliaikainen luovutus tai vuokraoikeuden siirto.

Asuinhuoneiston kohdalla vuokranantaja ei voi kieltää alivuokrausta. Vuokralainen saa lähtökohtaisesti alivuokrata osan hallitsemastaan huoneistostaan alivuokralaiselle. Alivuokrasuhteessa vuokralaisesta tulee alivuokranantaja ja hänen ja alivuokralaisen välille muodostuu alivuokrasuhde. Alivuokrasuhteen ehdot poikkeavat suoraan lain nojalla päävuokrasuhteen ehdoista.

Jälleenvuokrauksessa vuokralainen luovuttaa koko asuntonsa edelleen yhdelle tai useammalle vuokralaiselle. Tämän seurauksena synty ensivuokrasuhde vuokranantajan ja ensivuokralaisen välille sekä jälleenvuokrasuhde, jossa vuokranantajana on ensivuokralainen ja vuokralaisena jälleenvuokralainen. Jälleenvuokraaminen vaatii aina vuokranantajan luvan. Jälleenvuokrauksen myötä ensivuokranantajalle syntyy tietyissä tilanteissa velvollisuuksia myös jälleenvuokralaista kohtaan. Jälleenvuokralaisella on myös tietyissä tilanteissa oikeus jatkaa hallitsemansa huoneiston vuokrasuhdetta ensivuokralaisen sijaan.

Väliaikaisessa luovutuksessa vuokralainen luovuttaa koko asuntonsa vuokralaisen käytettäväksi, jos vuokralainen työnsä, opintojensa, sairauden tai muun sellaisen syyn takia oleskelee toisella paikkakunnalla. Luovutus on kuitenkin väliaikainen eikä siinä sovelleta jälleenvuokrauksen säännöksiä. Vuokranantajan asema on tämänkaltaisessa luovutustilanteessa varsin hyvin turvattu. Vuokralaisen on ilmoitettava lain asettamassa aikarajassa vuokranantajalle väliaikaisesta luovutuksesta. Vuokranantajalla voi perustellusta syystä vastustaa väliaikaista luovutusta tuomioistuinteitse.

Vuokraoikeuden siirtäminen toiselle vaatii lähtökohtaisesti vuokrasopimuksessa annetun tai vuokranantajan erikseen antaman luvan. Laissa on kuitenkin määritelty tietyt poikkeustilanteet, joissa vuokranantajan lupaa ei tarvita. Näissäkin tilanteissa vuokranantaja voi kuitenkin perustellusta syystä vastustaa vuokraoikeuden siirtoa tuomioistuinteitse.