Vuokranantajan veroilmoituksen aika – muista ilmoittaa pienetkin vuokratulot ja varo Airbnb-sudenkuoppaa

26.3.2024

Verohallinnon tilastojen mukaan vuokratuloja saa yli 370 000 suomalaista. Esitäytettyjä veroilmoituksia lähetetään parhaillaan kaikille tulonsaajille. Ilmoituksen tiedot vuokratuloista perustuvat joko edellisen vuoden tietoihin tai verovelvollisen itse aiemmin ilmoittamiin tietoihin. Vuokratulojen ilmoittamisen kanssa onkin syytä olla huolellinen vuosittain, sillä pienetkin muutokset on ilmoitettava. Myös lyhytaikaisen vuokrauksen kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä se saattaa vaikuttaa oman asunnon myyntivoiton verovapauteen, Suomen Vuokranantajien lakiasiainjohtaja Tarik Ahsanullah muistuttaa.

Yksityishenkilöiden tulee ilmoittaa lopulliset tiedot viimeistään toukokuussa verohallinnon tarkemmin ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Suomen Vuokranantajien lakiasiainjohtaja Tarik Ahsanullah ohjeistaa asuntosijoittajia veroilmoituksen tärkeimmistä kohdista. 

Vastikkeet, remontit, matkakulut – hyödynnä vuokranantajan yleiset vähennykset  

Veroilmoituksesta on ensinnäkin tarkistettava vuokratulojen määrä. Tulot ilmoitetaan asuntokohtaisesti. Samoin vähennykset ilmoitetaan asuntokohtaisesti jaettuna vastikekuluihin sekä muihin kuluihin.  

”Verottaja ei pyydä automaattisesti erittelyä aiheutuneista kuluista tai tositteita. Verovelvollisen vastuulla on kuitenkin säilyttää tarkempi erittely sekä tositteet itsellään kuusi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen”, Ahsanullah muistuttaa. 

Vastikkeiden lisäksi usein vähennettäviä kuluja syntyy muun muassa remonteista, matkakuluista ja uuden vuokralaisen etsimisestä.  

”Nyt kun vuokramarkkinoilla on paljon tarjontaa, voi olla sopiva aika parantaa oman asunnon tasoa remonteilla. Pelkän pintaremontin kulut voi pääsääntöisesti vähentää heti niiden maksuvuonna niin sanottuina vuosikorjausmenoina. Jos kuluja on enemmän kuin vuokratuloja, voi tappion vähentää muista pääomatuloista, alijäämähyvityksenä ansiotuloista tai tulevien vuosien pääomatuloista”, Ahsanullah vinkkaa.  

Tulonhankkimislainan korkoja ei ilmoiteta vähennyksinä vuokratuloista, vaan ne huomioidaan erikseen vähennyksenä kaikista pääomatuloista. Suomalaiset pankit ilmoittavat laina- ja korkotiedot suoraan verottajalle, mutta jokaisen tulee tarkistaa veroilmoitukselle merkitty lainan käyttötarkoitus.  

”Korkojen nousun myötä on entistä tärkeämpää varmistaa, että kaikki lainat on merkitty oikein veroilmoitukselle”, Ahsanullah korostaa.  

Lyhytaikaisenkin vuokraustoiminnan tulot ilmoitettava – varo sudenkuoppaa 

Vuokratulot ovat verotettavaa pääomatuloa ensimmäisestä eurosta lähtien. Tulot pitää siis ilmoittaa, vaikka omaa asuntoaan vuokraisi esimerkiksi vain yhden kesäviikon ajan. Oman asunnon myyntivoitto on verovapaata silloin, kun asuntoa on käytetty omistusaikana yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan omana tai perheen vakituisena asuntona.  

Ahsanullah muistuttaa säännökseen liittyvästä ratkaisusta: ”Korkein hallinto-oikeus totesi vuonna 2021 äänestyksen jälkeen, että lyhytaikainenkin vuokraus katkaisee lain tarkoittaman yhtäjaksoisen asuinkäytön. Kertaluontoisella lyhytvuokrauksella voi siten olla merkittävät veroseuraamukset, sillä myyntivoiton verot voivatkin tulla maksettaviksi.”  

Hallitusohjelman mukaan tällä vaalikaudella selvitetään lainsäädännön muuttamista siten, ettei oman asunnon satunnainen ja lyhytaikainen vuokraus vaikuttaisi kahden vuoden yhtäjaksoiseen asumisaikaan. 

”Muutos olisi hyvin tarkoituksenmukainen, sillä on erikoista, että asuinkäytön voidaan katsoa katkeavan, jos asunnon vuokraa vaikka vain festariviikonlopuksi”, Ahsanullah linjaa.  

Lisätietoa vuokranantajien verotuksesta löytyy Suomen Vuokranantajien nettisivuilta: Rahanarvoiset verovähennykset