Ulkomaalaistaustaiset asunnonhakijat kokevat syrjintää vuokramarkkinoilla

2.11.2021

Tuoreesta kyselystä selviää, että ulkomaalaistaustaiset asunnonhakijat kokevat syrjintää vuokramarkkinoilla. Suomen Vuokranantajat haluaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa muistuttaa, että syrjintä on laitonta. Haluamme edistää ennakkoluulojen purkamista ja tukea vuokranantajia kansainvälisen asiakaskunnan palvelemisessa.

Moniheli ry, Sininauhasäätiö sr ja VVA ry toteuttivat elokuussa 2021 yhteistyössä Suomen Vuokranantajien kanssa kyselyn, jossa selvitettiin yksityisten vuokranantajien vuokralaisvalintaan liittyviä tekijöitä ja yksityisten vuokranantajien suhtautumista ulkomaalaistaustaisiin asunnonhakijoihin Suomessa. Kyselyyn vastasi 364 henkilöä. Kyselyn tuloksista on julkaistu raportti ”Vuokralaisvalintaan vaikuttavat tekijät ja ulkomaalaistaustaisten asunnonhakijoiden asema yksityisillä vuokramarkkinoilla” Moniheli ry:n sivuilla.

Kyselyn tuloksista ilmenee sekä rohkaisevia että huolestuttavia tietoja yksityisten vuokranantajien asenteista. Positiivisimmin vuokralaisvalintaan vaikuttavat kyselyn mukaan pitkäaikaisen asunnon etsiminen, kunnossa olevat luottotiedot, suositus edelliseltä vuokranantajalta ja se, että hakija on opiskelija. Enemmistö yksityisistä vuokranantajista ei kyselyn mukaan syrji vuokralaista sellaisten tekijöiden perusteella, joilla ei ole mitään tekemistä hyvän vuokralaisuuden kanssa. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että edelleen liian moni vuokranantaja suhtautuu epäilevästi ulkomaalaistaustaiseen vuokra-asunnon hakijaan. Myös useissa vuokranantajien avoimissa vastauksissa nostettiin esiin, että suomalaistaustaiselle vuokralaiselle asunnon vuokraaminen koetaan helpompana. Yhtenä konkreettisena haasteena esille nousi asunnonhakijan ja vuokranantajan yhteisen kielen puute.

Syrjintää vuokramarkkinoilla sen enempää kuin muillakaan elämän osa-alueilla ei pidä hyväksyä. Suomen Vuokranantajat haluaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa edistää ennakkoluulojen purkamista ja tukea vuokranantajia kansainvälisen asiakaskunnan palvelemisessa. Yksityisten vuokranantajien kynnystä vuokrata asunto eritaustaiselle asunnonhakijalle voidaan alentaa tarjoamalla esimerkiksi tulkkipalveluja, välivuokramallia tai muuta lisäturvaa asumiseen. Myös esimerkiksi englanninkieliset asumisen materiaalit helpottavat vuokraamista erikielisille asukkaille.

Tukea vuokranantamiseen eritaustaisille ihmisille

Esimerkiksi nämä materiaalit auttavat asunnon vuokraamisessa erikielisille asukkaille: 
 
Vuokraamisen tietopankki Suomen Vuokranantajien englanninkielisillä sivuilla (vaatii kirjautumisen jäsensivuille) 

Vuokrasopimus ja muut sopimuspohjat englanniksi (vaatii kirjautumisen jäsensivuille)

Hyvä vuokratapa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja arabiaksi

Pakolaisavun asumisen oppaat auttavat eri kielisten asukkaiden neuvomisessa kaikenlaisissa asumisen arkisissa asioissa. Löydät oppaat  myös videoina Youtubesta
 
Asukas voi hakea asumisen avuksi myös tulkin tai asumisneuvojan apua esimerkiksi kunnasta. Lue lisää Vuokranantaja-lehden jutuista: 
Oma koti, oma rauha
Asuntosijoittamista vastavirtaan

Lue lisää