Hyvä vuokranantaja ei syrji

24.1.2022

Suomen Vuokranantajat on jälleen mukana #olenantirasisti-kampanjassa. Kampanja on Oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun lanseeraama. Kampanjan avulla haluamme muistuttaa, että syrjintä vuokramarkkinoilla on laitonta. Apua vuokraamiseen erikielisille asukkaille löytyy runsaasti myös Suomen Vuokranantajien sivuilta. 

Yhdenvertaisuus ei ole mielipidekysymys 

Suomi kansainvälistyy vauhdilla, ja samalla vuokra-asuntojen hakijat tulevat yhä moninaisemmista taustoista.  Myös viime vuoden aikana uutisoitiin tapauksista, joissa vuokranantaja syrji asunnonhakijaa kansalaisuuteen tai etniseen taustaan perustuen. 
 
Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista valitessaan arvioida vuokralaisen maksukykyä sekä kykyä suoriutua vuokrauksen velvoitteista. Kysymykset siis esimerkiksi siitä, miten vuokralainen aikoo maksaa vuokransa tai minkälainen elämäntilanne hänellä on työnteon tai opiskelujen suhteen, ovat hyvin relevantteja vuokraamisen kannalta. Samoin luottotietojen tarkistaminen on erittäin suositeltavaa. 
 
Lain mukaan vuokralaisvalinta ei sen sijaan saa perustua esimerkiksi hakijan sukupuoleen, kansalaisuuteen tai etniseen taustaan. Syrjintä vuokramarkkinoilla on siis yksiselitteisesti kielletty.
 
Lue Sanna Hughesin blogi: Ethän syyllisty syrjintään vuokramarkkinoilla? (18.3.2021) 
 
Apua erikielisille asukkaille vuokraamiseen 

Entä silloin, kun paras asunnonhakija tulee vieraasta kulttuurista tai puhuu vierasta kieltä? Vaikka vuokranantaja onkin sitoutunut syrjimättömyyteen, moni kuitenkin jännittää, miten vuokrasuhteeseen kuuluva viestintä onnistuu. Tähän löytyy kuitenkin apua.  

Esimerkiksi nämä materiaalit auttavat asunnon vuokraamisessa erikielisille asukkaille: 
 
Vuokraamisen tietopankki Suomen Vuokranantajien englanninkielisillä sivuilla 

Vuokrasopimus ja muut sopimuspohjat englanniksi 

Hyvä vuokratapa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja arabiaksi

Pakolaisavun asumisen oppaat auttavat eri kielisten asukkaiden neuvomisessa kaikenlaisissa asumisen arkisissa asioissa. Löydät oppaat  myös videoina Youtubesta
 
Asukas voi hakea asumisen avuksi myös tulkin tai asumisneuvojan apua esimerkiksi kunnasta. Lue lisää Vuokranantaja-lehden jutuista: 
Oma koti, oma rauha
Asuntosijoittamista vastavirtaan
 
Tärkein apu empatia 

Tärkein apu erikielisille, muista kulttuureista tuleville asukkaille vuokraamisessa on astua asunnonhakijan saappaisiin. Mitä tukea kaipaisit itse, jos etsisit kotia uudessa maassa tai vieraalla kielellä? Yritys ymmärtää toisen ihmisen tilannetta auttaa jo pitkälle hyvän vuokrasuhteen rakentamisessa. 

Teksti: Liina Länsiluoto