Securent takausvakuutus

Suomen Vuokranantajat tarjoaa jäsenilleen Securentin takausvakuutuksen.
Takausvakuutus tuo lisäturvaa vuokrasuhteeseen. Etu koskee yhtä vuokra-asuntoa ja on maksimissaan 500 euroa.
Takausvakuutuksen lisäksi jäsenet saavat Securentin normaalihintaisista vakuutuksista 20% alennuksen.

Mikä takaus on kyseessä ja mitä se korvaa?

Suomen Vuokranantajat on ostanut Securentilta takausvakuutuksen, jossa edunsaajina ovat Suomen Vuokranantajien jäsenet. Takausvakuutukseen perustuen Securent antaa kullekin Suomen Vuokranantajien jäsenelle yhteen jäsenen omistamaan vuokrahuoneistoon takauksen, joka turvaa jäsenen vuokranantajana solmiman vuokrasopimuksen mukaisten vuokralaisen velvoitteiden täyttämisen ja laiminlyönnin sekä niistä aiheutuvat vahingot ja kulut.

Tyypillisesti takauksesta maksettavat korvaukset kattavat vuokranantajalle aiheutuneet korjaus- ja siivouskustannukset sekä maksamattomat vuokrat. Takauksesta maksettavan korvauksen enimmäismäärä on Suomen Vuokranantajien ja Securentin solmiman takausvakuutussopimuksen mukaisesti 500 euroa.

Voit aktivoida takausvakuutuksen Securentin sivuilla. Tarvitset aktivointia varten jäsennumerosi, joka löytyy kirjautumalla jäsensivuille.

Kuinka kauan takaus on voimassa?

Takaus on voimassa takaussitoumuksessa määritetyn ajan, eli tyypillisesti kalenterivuoden loppuun. Takaus kuitenkin uusitaan aina myös seuraavalle kalenterivuodelle niin kauan kuin Suomen Vuokranantajien ja Securentin välinen takausvakuutussopimus on voimassa.

Securent toimittaa edunsaajalle joulukuun alussa ilmoituksen, mikäli takauksen voimassaolo jatkuu myös seuraavalle kalenterivuodelle. Edunsaajalla on tällöin mahdollisuus halutessaan ilmoittaa joulukuun loppuun mennessä uusi vuokrahuoneisto, johon hän haluaa takauksen siirtää. Securent toimittaa vuoden alussa edunsaajalle uuden kyseistä kalenterivuotta koskevan takaussitoumuksen.

Miten haen korvausta takauksesta?

Korvaukseen oikeuttava vakuutustapahtuma on kyseessä silloin, kun takauksen voimassaoloaikana:
✓ vuokralainen on rikkonut vuokrasopimuksen mukaisia velvoitteitaan;
✓ vuokralaisen sopimusrikkomuksesta on aiheutunut edunsaajalle vahinkoa; ja
✓ vuokrasopimus on päättynyt joko irtisanomisen tai purkamisen johdosta.

Korvausta haetaan Securent-verkkopalvelussa osoitteessa www.securent.fi. Vaatimus korvauksesta tulee
esittää seuraavissa määräajoissa:
✓ 60 vuorokauden kuluessa sen vuokrasopimuksen päättymisestä, jonka rikkomisesta on aiheutunut edunsaajalle vahinkoa; ja toisaalta
✓ jos vakuutus tai edunsaajan Suomen Vuokranantajien jäsenyyden päättyessä viimeistään 14 vuorokauden kuluessa mainitusta tapahtumasta.

Edunsaajan on korvausta hakiessaan toimitettava vaatimuksen liitteenä seuraavat asiakirjat Securentin
suoritusvelvollisuuden selvittämiseksi:
✓ kopio vuokrasopimuksesta, jonka rikkomiseen vuokralainen on syyllistynyt, ja hänen yhteystietonsa; sekä
✓ selvitys vuokralaisen sopimusrikkomuksesta, edunsaajalle aiheutuneen vahingon määrästä (esimerkiksi näyttö korjaus- tai siivouskustannuksien perusteesta ja määrästä valokuvin, asiantuntijalausunnoin ja/tai kustannusarvioin) ja vuokrasopimuksen päättymisestä (esimerkiksi kopio vuokralaiselle toimitetusta irtisanomis- tai purkamisilmoituksesta).

Securent suorittaa korvauksen edunsaajalle viimeistään 7 vuorokauden kuluessa korvausvaatimuksen
esittämisestä.

Mikä on Securent?

Securent on suomalaisen Vakuutusosakeyhtiö Garantian rekisteröity aputoiminimi. Garantia on vuonna 1993 perustettu Finanssivalvonnan valvonnan alainen takausvakuutuksiin erikoistunut yksityinen vahinkovakuutusyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Garantian ratkaisut yrityksille kattavat mm. lainatakaukset, kaupalliset takaukset, vuokratakaukset asuntoportfolioille, sijoitustakaukset ja jäännösarvotakaukset. Garantian ratkaisut kuluttajille kattavat Takaamo- ja Securent –vuokratakaukset, sekä yhteistyökumppaneiden kautta tarjottavat asuntolainojen takaukset. Lue lisää

Tarvitsetko lisätietoja palvelusta tai apua jäsenedun aktivoinnissa? Voit olla yhteydessä suoraan Securentiin ark. klo 12 – 14.00 info@securent.fi, 020 7479 803