Uutta tietoa taloyhtiöiden suhtautumisesta Airbnb-toimintaan

16.6.2020

Kiinteistöliiton teettämä kysely antaa uutta tietoa taloyhtiöiden suhtautumisesta lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan, kuten Airbnb-vuokraukseen. Lähes puolet kyselyyn vastanneista taloyhtiöista on kohdannut haasteita asiaan liittyen. Haasteista huolimatta suurin osa kertoi suhtautuvansa myönteisesti vuokraustoimintaan.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista taloyhtiöistä on kohdannut lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan, kuten Airbnb-vuokraukseen liittyviä haasteita. Haasteista huolimatta suurin osa vastaajista kertoi suhtautuvansa enemmän myönteisesti kuin kielteisesti jakamistalouteen eli ilmiöön, jossa yksityishenkilöt jakavat keskenään palveluita tai hyödykkeitä.

Tiedot selviävät Kiinteistöliiton tekemästä kyselystä, johon vastasi toukokuussa yli 4500 taloyhtiönsä edustajaa eri puolilta Suomea. Suurin osa vastaajista oli taloyhtiönsä hallituksen jäseniä, vuokranantajia tai isännöitsijöitä. Vastausten perusteella lyhytaikainen vuokraustoiminta keskittyy Suomessa voimakkaasti pääkaupunkiseudulle ja Rovaniemelle. Myös Suomen Vuokranantajat jakoi kyselyä jäsenilleen vastattavaksi.

Suomen Vuokranantajat kannustaa etsimään ratkaisuja ongelmiin yhteisten pelisääntöjen avulla. Tyypillisimmillään haasteet ovat liittyneet meluun, jätteiden lajitteluun ja yleiseen turvallisuuteen. Myös avaimiin ja lukitukseen sekä vesimaksuihin liittyvät haasteet ovat nousseet esiin lyhytaikaisen vuokraustoiminnan yhteydessä.

Nämä ovat pulmia, jotka eivät ratkea lainsäädäntöä muuttamalla, vaan parantamalla viestintää ja noudattamalla yhteisiä pelisääntöjä.

Hyvää pohjaa yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen antaa Vertaismajoituksen hyvät käytänteet -raportti.

Lue lisää Kiinteistöliiton tiedotteesta

Tutustu Vertaismajoitutuksen hyvät käytänteet : vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa -hankkeen loppuraporttiin

Uutiset

Uutisissa näet uusimmat tiedotteemme ja jäsenuutiset.