Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta

13.4.2020

Kokosimme listan usein kysytyistä kysymyksistä liittyen koronaviruksen vaikutuksiin vuokranantajille. Päivitämme listaa tarvittaessa tilanteen edetessä. Lakineuvontamme palvelee jäseniämme normaalisti myös poikkeusolojen ajan. 

Voivatko ravintolat lopettaa vuokranmaksun, kun hallitus on kieltänyt ravintolatilojen käytön?

Ravitsemisliikkeiden tilat on esitetty suljettavaksi uudestaan maaliskuun 2021 aikana.

Ravintolatoimintaa harjoittavien vuokralaisten tulee lähtökohtaisesti maksaa vuokraa sopimukseen perustuen kuitenkin myös rajoitustoimien ajalta. Hallituksen lakiesityksen mukaan ravintoloiden sulkeminen ei suoraan vaikuta ravitsemistoiminnan harjoittajien kiinteisiin kuluihin, joita voivat olla esimerkiksi ravintolatilan vuokra. Vuokranantajan kannattaa kuitenkin olla joustava vuokranmaksun suhteen, sillä vuokralaisen lähtiessä uuden vuokralaisen löytäminen on tällä hetkellä todennäköisesti erityisen hankalaa.

Pitääkö koronaviruksen vuoksi antaa vuokranalennusta?

Vuokranantajalla ei ole velvoitetta alentaa vuokraa koronavirusepidemian vuoksi. Suosittelemme vuokranantajia kuitenkin sopimaan omaan ja vuokralaisen tilanteeseen nähden kohtuullisista maksuaikajärjestelyistä tarvittaessa. Sopimukset maksuaikatauluista kannattaa tehdä kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse. Jäsensivuiltamme löytyy esimerkki edellä kuvatusta maksusopimuksesta.

Koronavirusepidemian taloudelliset vaikutukset ovat mittavat. Vuokranmaksuvaikeuksia voi tulla liiketiloille asiakkaiden vähentyessä sekä muille vuokralaisille esimerkiksi lomautusten takia. Jos vuokrasuhde päätetään nyt koronavirusepidemian aikana, voi uuden vuokralaisen löytäminen olla tavanomaista vaikeampaa. Erityisesti liiketiloissa hyvistä vuokralaisista kannattaa yrittää pitää kiinni. Useat pankit ovat ilmoittaneet myöntävänsä lyhennysvapaita lainoihin, jonka myötä vuokranantajat voivat useimmiten tarjota joustavia ratkaisuja myös vuokralaisille.

Miten tulee toimia, jos vuokralainen haluaa päättää määräaikaisen vuokrasopimuksen ennenaikaisesti koronavirustilanteeseen vedoten?

Vahva lähtökohta myös poikkeusolojen aikana on sopimusten sitovuus. Vuokralaisella ei siten ole oikeutta rikkoa vuokrasopimuksen ehtoja koronavirustilanteeseen vedoten. Suosittelemme kuitenkin vuokranantajille tapauskohtaista joustavuutta poikkeuksellisen tilanteen myötä. Esimerkiksi erilaisia mahdollisia sopimussakkoehtoja kannattaa harkita kohtuullistettavaksi. On huomioitava, että koronavirustilanteen vuoksi myös tuomioistuin voi jälkikäteen riitatilanteissa kohtuullistaa vuokrasopimuksen ehtoja tai mahdollista vahingonkorvausta.

Voiko vuokranantaja järjestää yleisiä asuntonäyttöjä tai tarkastuskäyntejä huoneistoihin?

Valtioneuvosto on rajoittanut julkisia kokoontumisia yli 10 hengen osalta. 1.6.2020 alkaen rajoitus koskee yli 50 hengen kokoontumisia. Emme suosittele edelleenkään julkisten näyttöjen järjestämistä. Asuntoja voi toki vuokrata normaalisti esimerkiksi valokuvien, videoiden sekä yksityisnäyttöjen avulla. Myös vuokrasopimukset kannattaa nyt tehdä etäyhteyksien avulla.

Koronavirusepidemian aikana suosittelemme välttämään vuokra-asunnoissa käyntiä. Vuokranantajalla on lain mukaan oikeus päästä esittelemään vuokra-asuntoa uudelle vuokralaisehdokkaalle tai tarkastamaan huoneiston kunto vuokralaisen kanssa yhdessä sovittuna ajankohtana. Koronaviruksen jyllätessä asunnossa asuvan vuokralaisen toiveet sopivasta ajankohdasta on syytä huomioida erityisen herkästi.

Miten tulee toimia, jos asuinhuoneiston hallinnan luovutus vuokralaiselle myöhästyy koronaviruksen vuoksi?

Jos esimerkiksi uudiskohteen valmistuminen tai huoneiston hallinnan luovutus muutoin myöhästyy koronaviruksen vuoksi, ja myöhästymisestä aiheutuu vuokralaiselle olennaista haittaa, vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus lain nojalla. Tätä oikeutta ei voida sopimuksella rajata. Kun myöhästyminen ei johdu vuokranantajasta, vuokralaisella ei ole kuitenkaan oikeutta vahingonkorvaukseen.

Voiko vuokraa korottaa koronavirusepidemian aikana?

Vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokraa vuokrasopimuksen vuokrankorotusehdon perusteella myös nykyisten poikkeusolojen aikana. Kyselytutkimuksemme mukaan noin 80 % yksityisistä vuokranantajista aikoo kuitenkin olla korottamatta vuokraa epidemian aikana. Suosittelemme tällä hetkellä pidättäytymään vuokrankorotuksista ja lykkäämään niitä epidemian jälkeiseen aikaan mahdollisuuksien mukaan.

Voiko taloyhtiö järjestää yhtiökokouksen?

Kiinteistöliiton sivuilta löytyy lisätietoa muun muassa asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen järjestämiseen liittyen.

Voiko vuokralainen peruuttaa lyhytaikaisen vuokrasopimuksen koronaviruksen vuoksi?

Vuokralaisella ei ole oikeutta peruuttaa jo tehtyä vuokrasopimusta, ellei sopimuksessa ole erikseen sovittu peruutusoikeudesta. Jos kyseessä on peruuntunut matka, vuokralaisen kannattaa selvittää mahdollisuudet saada vakuutuskorvausta matkavakuutuksesta.

Voiko asuntokaupasta vetäytyä ilman korvausvastuuta koronaviruspandemian vuoksi?

Lähtökohtaisesti ei voi. Tehty sopimus (= hyväksytty asunto-osakkeen ostotarjous) sitoo osapuolia edelleen ihan normaalisti. Lähtökohta on siis se, että ostaja joutuu maksamaan tarjouksessa sovitun seuraamuksen myyjälle (käsirahan menetys tai vakiokorvaus). Asuntokauppalain mukaan käsirahaa tai vakiokorvausta voidaan yksittäistapauksessa sovitella, jos se muuten olisi kohtuuton ottaen huomioon kaupan syntymättä jäämisen syyt, vastapuolelle aiheutunut vahinko tai muut seikat. Tässä arvioinnissa voidaan huomioida myös kaupan syntymisen esteenä olleen seikan ennakoitavuus ja ostajan mahdollisuudet toimia siten, että esteenä ollut seikka olisi voitu välttää tai voittaa. Tapauskohtaisesti voidaan siis joutua arvioimaan, onko esim. koronaviruksen aiheuttama lomautus ja tästä aiheutuvat taloudelliset vaikeudet sellainen syy, jonka johdosta sovittua vakiokorvausta/käsirahaa tulisi sovitella.

Poistuneet rajoitukset

Asun Uudenmaan ulkopuolella, mutta sijoitusasuntoni on Helsingissä. Voinko käydä tekemässä asunnon lopputarkastuksen ja luovuttamassa avaimet uudelle vuokralaiselle?

Valtioneuvosto kumosi 28.3.2020 voimaan astuneet liikkumisrajoitukset 15.4.2020, joten Uudenmaan maakuntaan ja sieltä pois voi liikkua vapaasti.

Kiinteistöliiton sivuilta löytyy lisätietoa liittyen muun muassa taloyhtiön huoltoon ja korjaushankkeisiin: https://www.kiinteistoliitto.fi/korona/useinkysytytkysymykset/