Kiinteistöliitto ja Vuokranantajat: Enimmäisvelkasuhde vaikeuttaisi asuntovarallisuuden kerryttämistä

8.6.2021

Valtiovarainministeriö valmistelee niin kutsuttua enimmäisvelkasuhdetta, joka rajoittaisi kotitalouksien mahdollisuuksia saada asuntolainaa. Lainaa saisi alustavan muistion mukaan vain 450 % bruttovuosituloista. Uusi velkasuhde vaikeuttaisi kotitalouksien, erityisesti nuorten, uran alkuvaiheessa olevien asunnon hankintaa.

Asunto-osakeyhtiöitä edustava Kiinteistöliitto ja yksityisiä pienvuokranantajia edustava Suomen Vuokranantajat ovat huolissaan hankkeesta. ”Onkohan uutta rajoitusta harkittu riittävän tarkkaan? Asunto on perinteisesti ollut vakaa ja turvallinen vaurastumisen muoto. Uusien säädöksien valmistelussa tulisi kapean makrovakausnäkökulman lisäksi ottaa huomioon vaikutukset kansantalouteen, työmarkkinoihin, varallisuuden kertymiseen, ja asumisen eri hallintamuotojen mahdollisuuksiin saada rahoitusta” toteaa Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen.

”Enimmäisvelkasuhde todennäköisesti lisäisi sukupolvien välistä epäoikeudenmukaisuutta. Miksi nuorilta pitäisi kieltää sama mahdollisuus, joka vanhemmilla sukupolvilla on ollut, eli asuntovarallisuuden kerryttäminen? Tässä korjataan ongelmaa, jota ei ole. Suomen asuntomarkkinat toimivat pääsääntöisesti varsin hyvin. Hintakehitys on ollut vakaata, samoin asumismenojen suhde tuloihin on ollut matala. Vakavaa häiriötilaa ei ole havaittavissa,” kertoo Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes.

Finanssikriisin jälkeen finanssialalle on tullut paljon pankkeja koskevaa makrovakauslainsäädäntöä. Suomessa on muun muassa käytössä vakuusvaade, joka on tällä hetkellä 90 % asunnon arvosta.

”Ylivelkaantumista voidaan ehkäistä muillakin keinoilla. Luottolaitoksilla tulee olla velvollisuus arvioida lainanottajien maksukyky nykyistä laajemmin ja huolellisemmin. Ns. stressitestausta tulee kehittää ottamaan huomioon mm. kotitalouden vastuulla olevien lainojen (mm. omistusasunto-, taloyhtiölaina- ja sijoitusasuntolaina) korkotason nopea nousu, lyhennysvapaiden päättyminen, sijoitusasunnon tyhjäkäyttö, vuokratonttien ehdot. Myös asunto-osakkeiden kaupan yhteydessä annettavaa informaatiota tulee laajentaa. Laaja stressitestaus edellyttää positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa.” Hiltunen toteaa.

Yhteyshenkilöt

Sanna Hughes
toiminnanjohtaja, Suomen Vuokranantajat ry
sanna.hughes@vuokranantajat.fi
040 044 0903

Harri Hiltunen
toimitusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry
harri.hiltunen@kiinteistoliitto.fi
050 551 1295

Uutiset

Uutisissa näet uusimmat tiedotteemme ja jäsenuutiset.