Vaikuttaminen

Vaikutamme valtakunnallisesti

Yksityiset vuokranantajat vuokraavat noin 320 000 asuntoa ympäri Suomen. Nämä asunnot ovat noin kolmannes kaikista vuokra-asunnoista ja niissä asuu noin 500 000 asukasta. Yksityisillä vuokranantajilla on keskeinen merkitys riittävän ja kansalaisten tarpeita palvelevan asuntojen tarjonnan varmistamisessa. Onnistuneen asuntopolitiikan toteutumiseksi onkin välttämätöntä, että asuntosijoittaminen pysyy jatkossakin houkuttelevana sijoituskohteena.

Suomen Vuokranantajat edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tekee aktiivista vaikuttamistyötä vuokraustoiminnan edellytysten vahvistamiseksi. Vuokranantamisen pitäisi olla turvallisempaa, helpompaa ja kannattavampaa.

Pääsääntöisesti vaikuttamistyö keskittyy viiteen pääteemaan:

Asuntosijoittamisen ja vuokranantamisen verotus

Asuntosijoittamisen rahoitus

Vuokranantamisen ja taloyhtiöiden lainsäädäntö

Yksityisille vuokranantajille tilaa antava asunto- ja tukipolitiikka

Vuokranantamisen tulevaisuus ja digitalisaatio

Käytännön esimerkkejä ovat muun muassa vuokratuloista maksettavan veron määrä, ehdot, joilla lain mukaan vuokratoimintaa voi tehdä (laki asuinhuoneiston vuokrauksesta), taloyhtiölainsäädäntö ja asuntolainojen ehtoja koskeva lainsäädäntö.

Tällä hetkellä ajankohtaisia kysymyksiä ovat muun muassa

Asuntolainojen ehtojen muutokset kuten enimmäisvelkasuhde

Airbnb:n kaltaisten palveluiden toiminnan ja vuokraustoiminnan suhde

Pääomatuloverotuksen taso

Taloyhtiölainojen lyhennysten verovähennyskelpoisuus

Hoitokulujen ja jatkuvasti kasvavan kiinteistöverorasituksen hillitseminen

Pitkän aikavälin asuntopoliittisen ohjelman valmistelu

ARA-vuokra-asuntojen kohdentuminen eniten tarvitseville

Asumisen tukijärjestelmä kokonaisuutena ja sen kehittäminen

Yksityisten vuokranantajien vuokraustoiminnan kannattavuus ja merkitys suomalaisille asuntomarkkinoille sekä asuntojen tarjonnalle

Normien purku liittyen autopaikkoihin, väestönsuojiin ja kaavoitukseen

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen

Vuokranantajien poliittisista linjoista päättää yhdistyksen hallitus, joka hyväksyy yhdistyksen tavoitteet. Hallituksen kannanmuodostuksen pohjana toimii jäsenistön kuuleminen ja perusteellinen asiantuntijatyö.

Miten vaikuttamistyötä tehdään?

Vaikuttamistyössä otamme aktiivisesti osaa vuokraustoimintaa käsittelevään julkiseen keskusteluun. Tämän lisäksi teemme omia avauksiamme nostaen keskusteluun vuokranantajien kannalta merkityksellisimpiä kysymyksiä. Avaustemme tueksi tuotamme ajankohtaisia selvityksiä ja tutkimuksia, joissa pureudutaan syvemmin rajattuun kysymykseen. Julkisen keskustelun lisäksi vaikutamme suoraan poliittiseen päätöksentekoon ja teemme tiivistä yhteistyötä alan muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Tarjoamme päättäjien käyttöön asiantuntemusta ja tutkittua tietoa.

Suomen Vuokranantajat on osa Kiinteistöliittoa. Kiinteistöliitto on valtakunnallinen kiinteistönomistajien edunvalvoja, johon kuuluvat vuokranantajien lisäksi asunto-osakeyhtiöitä ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Toimimme aktiivisesti osana Kiinteistöliittoa ja vaikutamme näin vuokraustoimintaa laajemmin koko kiinteistöalaa koskeviin kysymyksiin.

Vuokranantajien viranomaislausunnot