Vaikuttaminen

Vaikutamme valtakunnallisesti

Yksityiset vuokranantajat vuokraavat noin 320 000 asuntoa ympäri Suomen. Nämä asunnot ovat noin kolmannes kaikista vuokra-asunnoista ja niissä asuu noin 500 000 asukasta. Yksityisillä vuokranantajilla on keskeinen merkitys riittävän ja kansalaisten tarpeita palvelevan asuntojen tarjonnan varmistamisessa. Onnistuneen asuntopolitiikan toteutumiseksi onkin välttämätöntä, että asuntosijoittaminen pysyy jatkossakin houkuttelevana sijoituskohteena.

Suomen Vuokranantajat edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tekee aktiivista vaikuttamistyötä vuokraustoiminnan edellytysten vahvistamiseksi. Pääsääntöisesti vaikuttamistyö keskittyy asuntopolitiikan ja veropolitiikan kysymyksiin. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi vuokratuloista maksettavan veron määrä, sijoitusasuntojen verokohtelun sukupolvenvaihdostilanteessa tai ehdot, joilla lain mukaan vuokratoimintaa voi tehdä (laki asuinhuoneiston vuokrauksesta). Edellä mainittujen lisäksi työlistallamme ovat myös muut vuokraustoimintaa läheltä liippaavat asiat kuten oikeusjärjestelmän toimivuus ja rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn liittyvät kysymykset.

Tällä hetkellä pinnalla olevia kysymyksiä ovat mm.

Airbnb:n kaltaisten palveluiden toiminnan ja vuokraustoiminnan suhde

Vuokraustoimintaan kohdistuva verotus ja sen keventäminen esimerkiksi laajentamalla kaavailtu pienten osinkotulojen verovapaus koskemaan myös vuokratuloja

Hoitokulujen ja jatkuvasti kasvavan kiinteistöverorasituksen hillitseminen

Hallitusohjelmaan vaikuttaminen ja asuntopoliittiseen pitkän aikavälin ohjelmaan vaikuttaminen

ARA-vuokra-asuntojen kohdentuminen eniten tarvitseville

Asumisen tukijärjestelmä kokonaisuutena ja sen kehittäminen

Yksityisten vuokranantajien vuokraustoiminnan kannattavuus ja merkitys suomalaisille asuntomarkkinoille sekä asuntojen tarjonnalle

Normien purku liittyen autopaikkoihin, väestönsuojiin ja kaavoitukseen

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen

Vuokranantajien poliittisista linjoista päättää yhdistyksen hallitus, joka hyväksyy yhdistyksen edunvalvontaohjelman. Hallituksen kannanmuodostuksen pohjana toimii jäsenistön kuuleminen ja perusteellinen asiantuntijatyö.

Miten vaikuttamistyötä tehdään?

Vaikuttamistyössä otamme aktiivisesti osaa vuokraustoimintaa käsittelevään julkiseen keskusteluun. Tämän lisäksi teemme omia avauksiamme nostaen keskusteluun vuokranantajien kannalta merkityksellisimpiä kysymyksiä. Avaustemme tueksi tuotamme ajankohtaisia selvityksiä ja tutkimuksia, joissa pureudutaan syvemmin rajattuun kysymykseen. Julkisen keskustelun lisäksi vaikutamme suoraan poliittiseen päätöksentekoon ja teemme tiivistä yhteistyötä alan muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Suomen Vuokranantajat on osa Kiinteistöliittoa. Kiinteistöliitto on valtakunnallinen kiinteistönomistajien edunvalvoja, johon kuuluvat vuokranantajien lisäksi asunto-osakeyhtiöitä ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Toimimme aktiivisesti osana Kiinteistöliittoa ja vaikutamme näin vuokraustoimintaa laajemmin koko kiinteistöalaa koskeviin kysymyksiin.

Vuokranantajien viranomaislausunnot